Zápis z 38. schůze rady města konané dne 18. 3. 2020

zveřejněno: 23. 3. 2020
konané dne 18. 3. 2020

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, MUDr. Jan Mokříš, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 38. schůze rady města:

  1. FSFP – Conseq

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 599/2020/OF

FSFP – Conseq

Rada města po projednání schvaluje prodej investičních nástrojů spravovaných CONSEQ a.s. a převod finančních prostředků z prodeje na spořící účet města u ČSOB ve výši ½ a otevření spořícího účtu u Oberbank ve výši ½.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města