Zápis z 59. schůze rady města konané dne 30. 12. 2020

zveřejněno: 6. 1. 2021
konané dne 30. 12. 2020

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Josef Klement

 

Schválený pořad 59. schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2020 PO Sociální služby města
  2. Plán dopravní obslužnosti
  3. Změna ceníku inzerce Žďárského zpravodaje
  4. Rozpočtové opatření č. 7/2020
  5. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 955/2020/POSSm

Rozpočtové opatření č. 2/2020 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 952/2020/KS

Plán dopravní obslužnosti města

Rada města po projednání schvaluje Plán dopravní obslužnosti území města Žďár nad Sázavou pro období 2021 až 2025 v přiloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 953/2020/ŠKSM

Změna ceníku inzerce Žďárského zpravodaje

Rada města po projednání schvaluje ceník inzerce Žďárského zpravodaje dle přílohy č. 1.

Rada města pověřuje vedoucího odboru ŠKSM možností udělit slevu nejvýše 50 % z platného ceníku pro inzerci ve Žďárském zpravodaji v případě neobsazeného inzertního prostoru nejvýše dva dny a méně před odesláním tiskových dat Žďárského zpravodaje do tisku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 954/2020/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Různé

Rada města po projednání schvaluje darování počítačů a monitorů základním školám a schvaluje darovací smlouvy, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a základními školami, uvedenými v příloze. Rada města pověřuje radního města pro oblast školství pana Ing. Josefa Klementa uzavřením těchto darovacích smluv.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Josef Klement  v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
MUDr. Romana Bělohlávková v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarostka města

místostarostka města