Zápis ze 41. schůze rady města konané dne 20. 4. 2020

zveřejněno: 24. 4. 2020
konané dne 20. 4. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 41. schůze rady města

 1. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 2. Hodnocení ředitele PO ZŚ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 3. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 4. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 5. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35
 6. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ Žďár nad Sázavou
 8. Hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou
 9. Hospodaření v lesích II, zalesnění
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 11. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 12. Návratná finanční výpomoc PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 13. Dotace pro podporu stomatologických služeb
 14. Majetkoprávní jednání RM
 15. Majetkoprávní jednání ZM
 16. Podmínky projede pozemků v Průmyslové  zóně II
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Příspěvek MHD 2019
 19. Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn
 20. Inventarizace 2019 – vyřazení majetku
 21. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 22. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 631/2020/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 8 
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 141 322,14 Kč do rezervního fondu organizace 71 322,14 Kč, fondu odměn organizace 70 000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 632/2020/2.ZŠ

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 645/2020/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 8  
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 228 220,16 Kč, do rezervního fondu organizace 128 220,16 Kč, fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 646/2020/3.ZŠ

Hodnocení ředitele školské PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí předložené podklady pro hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 633/2020/ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 8  
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace, ve výši 195 366,34 Kč do rezervního fondu organizace 166 289,57 Kč, fondu odměn organizace 29 076,77 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 634/2020/ZŠ Pal.

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 643/2020/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 9  
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 65.991,81 Kč do rezervního fondu organizace 35 991,81 Kč a fondu odměn organizace 30.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 644/2020/PO MŠ

Hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města bere na vědomí Hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 642/2020/RUP

Smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Hospodaření v lesích II – zalesnění“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 647/2020/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 8
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 166 936,28 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 649/2020/4.ZŠ

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 659/2020/4.ZŠ

Návratná finanční výpomoc

 • Rada města revokuje usnesení RM 37, č. 595/2020/4.ZŠ ze dne 09.03.2020
 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 2,350 mil. Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu
 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci, text v příloze
 • Rada města schvaluje neprovedení odvodu do FKSP ve výši 65.511 Kč za náhradu platu z pracovněprávního sporu vzhledem k nedostatku finančních prostředků organizace na krytí převodu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 648/2020/OS

Dotace na podporu stomatologických služeb

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ ve výši 300 000 Kč p. MDDr. P. N.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a MDDr. P. N. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 650/2020/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru ve výši 25.000 Kč, určeného pro účely boje s koronavirem Covid-19 a darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná – jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kanalizační přípojky, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností TOKOZ a.s. se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou 2 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 224 a 225 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Husova, ZR 1 – za účelem umístění kanalizační přípojky v celkové délce 5,8 m pro č.p. 599 na p. č. 268 v k. ú. Město Žďár (prodejna TOKOZ a.s. Nádražní ul., ZR 1) včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Smlouvu o reklamě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavu a společností SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností INTERFLEX s. r. o., se sídlem Nádražní 600/21, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 60703024, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 651/2020/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a)

1.Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a p. J. V., Vojnův Městec  - jako kupujícím, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje zřízení předkupního práva k pozemkům p. č. 7311/5 - trvalý travní porost, ve výměře 94 m2 a pozemku p. č. 7310/2 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 378 m2, zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do doby vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, která bude na pozemku postavena.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 6468 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, jehož součástí je stavba č.p. 128 na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a dále pozemku p. č. 6469/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 3 211 m2 (v celkové výměře 4 471 m2), vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví p. K. V.  Bukovice  za části původních pozemků p. č. 6984/3 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace - dle návrhu oddělovacího GP č. 4572-20/2020 pro rozdělení pozemku, a to z pův. p. č. 6984/3 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 5 556 m2 a z pův. p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 1 101 m2 - oba díly nově sloučeny do p. č. 6984/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 6 657 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl v hodnotě nemovitostí bude ze strany města Žďáru nad Sázavou doplacen v hodnotě nemovitostí ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4544-6/2020 ze dne 27. 1. 2020 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 9019 – orná půda odděleného dílu ve výměře 25 m2 nově označeného jako p. č. 9019/2 – orná půda v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice v rámci přípravy území pro průmyslovou zónu Jamská II ve Žďáře nad Sázavou – stavba „Žďár n. Sáz., Jamská: přeložka VN, TS a NN“ v lokalitě ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 62.500 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. M. T. ZR, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej motocyklových pneumatik
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 800.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to:

- části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře cca 126 m2
- části p. č. 6844/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 51 m2
- části p. č. 6844/3 – orná půda ve výměře cca 147 m2
-  p. č. 6844/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2
-  p. č. 6844/12 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 31 m2

celkem ve výměře cca 390 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu)
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7742, obec Žďár nad Sázavou
- ve vlastnictví Ing. J. U. Radostín nad Oslavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem zajištění výstavby propojovací komunikace Jihlavská-Brněnská, ZR 1

za pozemky:                  

- část p. č. 6846/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 787 m2
- část p. č. 6847 – trvalý travní porost ve výměře cca 90 m2
- část p. č. 6851/1 – orná půda ve výměře cca 2 960 m2

celkem ve výměře cca 3 837 m2- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu)
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou
- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. J.U., Radostín nad Oslavou  - za účelem rozšíření navazujícího areálu stávající firmy

Přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f)

1.Rada města ruší usnesení RM ze dne 26. 8. 2019 č.j. 306/2019/OP bod b) a doporučuje ZM zrušení usnesení ze dne 5. 9. 2019 č.j. 7/2019/OP/8 bod b) ve věci schválení prodeje pozemku včetně zřízení předkupního práva města společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111.

 2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle návrhu GP č. 4574-22/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 1 677 m2, nově označeného jako p. č. 9513/21 – orná půda ve výměře 1 677 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.
Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.
- za kupní cenu ve výši 668 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem za kupní cenu ve výši 1.355.469 Kč včetně DPH (tzn. ve výši 808,27 Kč/m2 včetně DPH)

 3. Rada města po projednání schvaluje zřízení předkupního práva pro město Žďár nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/21 – orná půda ve výměře 1 677 m2 v k. ú. Město Žďár, a to do doby právní moci kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného souhlasu s užíváním stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10 v k.ú. Město Žďár, vydaném stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec,  a to p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, p. č. 6862 - orná půda ve výměře 762 m2a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2(v celkové výměře 7 408 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12007, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH  – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou přípravu nové průmyslové zóny, výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p.č. 5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 265 m2 v k. ú. Město Žďár, dále nově dle návrhu GP č. 4573-21/2020 pro rozdělení pozemku - z pův. pozemku p. č. 5378/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve výměře 3 831 m2 a současně z pův. p. č. 5379 odděleného dílu „b“ ve výměře 83 m2 - oba díly nově označeny jako pozemek p. č. 5378/1 – orná půda ve výměře 3 914 m2 a dále z pův. p. č. 5385/1 odděleného dílu ve výměře 831 m2 - nově označeného jako p.č. 5385/3 – trvalý travní porost ve výměře 831 m2- vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 5 010 m2), zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH – za účelem realizace podnikatelského záměru - v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 2 398 m2 bude městem p. Ř. doplacen za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 bez DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2016 a k Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2018 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. L. S. ZR, kterým dojde k prodloužení termínu do 31. 12. 2022, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 652/2020/OP

Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně Jamská II

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně Jamská II  v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 653/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, a pověřuje starostu města podáním této žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. A. Žďár nad Sázavou, na dobu 2 měsíců. V případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti z nájmu bytu vyplývající, bude nájem prodlužován o stejnou dobu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání – restaurace a skladu, které se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 660/2020/KS

Příspěvek MHD 2019

Rada města po projednání bere na vědomí:

  1. Žádost dopravce MHD – společnosti ZDAR, a.s, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815 o navýšení účelového příspěvku za rok 2019 dle smlouvy
   „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené s městem dne 01.12.2009 ve znění jejich dodatků, a to ve výš 581 tis. Kč 
  2. Žádost o dohodu: Aktuální situace – dopady koronaviru na provoz MHD a pověřuje starostu a místostarostku města, aby jednali s dopravcem o možnostech řešení této mimořádné situace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 654/2020/OP

Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn

Rada města ukládá starostovi města připravit na příští zasedání rady města návrh pachtu hotelu a restaurace Tálský mlýn s tím, že smlouva bude uzavřena se společností Food&Relax s. r. o.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 655/2020/OP

Inventarizace 2019 – vyřazení nefunkčního majetku, nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných pohledávek

Rada města po projednání:

  1. schvaluje vyřazení nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 829.576,60  Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4b IZ)
  2. schvaluje odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní a podrozvahové evidence v celkové částce 40.518,29 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5b IZ)
  3. předkládá a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit:
   • vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je evidován na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.474.832,02 Kč  dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)
   • odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 113.392 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5c IZ)

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 636/2020/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rada města revokuje v plném rozsahu usn. čj. 580/2020/OF ze dne 09.03.2020 – RO č. 2/2020.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020 se zahrnutím darů z majetkoprávního jednání (seniorská obálka) a přesunu z kapitoly veřejná zeleň – sečení na projekt Zelená hora – koncept krajiny.

Rada města pověřuje vedoucí odboru finančního připravit na příští zasedání rady města návrh úspor, zejména v provozních nákladech.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města