Zápis ze 42. schůze rady města konané dne 27. 4. 2020

zveřejněno: 30. 4. 2020
konané dne 27. 4. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 42. schůze rady města:

  1. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Žďár n. S. za rok 2019
  2. Hodnocení ředitelky PO ZUŠ Žďár n. S. za r. 2019
  3. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města za rok 2019
  4. Hodnocení ředitele Po Sociální služby města za rok 2019
  5. Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2019
  6. Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2019
  7. Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2019
  8. Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
  9. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 637/2020/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2019.

Hlasování:

Pro 6:
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková
Pro 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 4, příspěvková organizace ve výši  127.857,14 Kč takto: do rezervního fondu 77.857,14 Kč a do fondu odměn 50.000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

2. Usn. 638/2020/ZUŠ

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2019

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2019.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 639/2020/POSSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování:

Pro 6:
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Pro 0, zdrž. 0

                            

Rada města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 484 286,86 Kč, do rezervního fondu organizace 284 286,86 Kč, do fondu odměn organizace 200 000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 640/2020/POSSm

Hodnocení ředitele PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitele PO SSm za rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 657/2020/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje hospodaření a účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2019.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje převedení hospodářského výsledku PO SPORTIS ve výši 74.783,63 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 641/2020/Pol.

Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 658/2020/SPORTIS

Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí podklady pro hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 556/2020/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček   v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města