Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 29. 11. 2018
konaného dne 22. 11. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Augustýn,  Ph.D., Ing. Vlastimil Forst

 

PROGRAM:

 1. Žádost PORTIMO o. p. s.
 2. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2019
 3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 4. Návrh dotačních programů pro rok 2019
 5. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Statut Fondu bydlení se závazkem
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 9. Název nového sídliště – Žďár n. S. 8
 10. Územní plán města – určený zastupitel
 11. Různé
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:813-Hlasováno 22.11.2018 16:12:20
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1/2018/OS/2

Portimo, o. p. s. – žádost o dofinancování

Zastupitelstvo města po projednání zamítá žádost Portimo, o. p. s. o dofinancování služby Osobní asistence, neboť Portimo, o. p. s. obdrželo v letošním roce dotaci v rámci dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2018“ a poskytnutí další dotace na stejnou službu neumožňují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:814-Hlasováno 22.11.2018 16:19:33
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 1/2018/OS/1

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2019

Alokace dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavu 2019 ve výši 900 tis. Kč a maximální výše dotace z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0 zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:815-Hlasováno 22.11.2018 16:46:15
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačních programů:

 • Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019 dle upraveného znění schváleného usnesením o výši alokovaných a maximálních částek.
 • Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019
Hlasování: Pro 24, proti 0 zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:820-Hlasováno 22.11.2018 17:31:50
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 1/2018/OKS/3

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném znění článku 6 odst. 1 doplnění bodu d) poplatník, který je věku 0-6let, včetně celého kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhl.

Hlasování: Pro 10, proti 4, zdrž. 12 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:816-Hlasováno 22.11.2018 17:26:16
Pro (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst
Zdržel se (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném znění v článku 4 odst. 1 sazba poplatku činí podle čl. 2 odst. 1) písm. a) 480 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 13, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:817-Hlasováno 22.11.2018 17:26:52
Pro (9):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (13):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném znění v článku 4 odst. 1 sazba poplatku činí podle čl. 2 odst. 1) písm. a) 380 Kč.

Hlasování: Pro 10, proti 10, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:818-Hlasováno 22.11.2018 17:27:25
Pro (10):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr
Zdržel se (6):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 16, proti 5, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:819-Hlasováno 22.11.2018 17:27:50
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník
Zdržel se (5):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 1/2018/ŠKS/9

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2019 v upraveném znění:

KULTURA 2019                                                                 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2019                                                             340 tis. Kč
SPORT 2019                                                                  3 900 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019                900 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2019                                                     1 700 tis. Kč                

Hlasování: Pro 10, proti 6, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:821-Hlasováno 22.11.2018 17:42:01
Pro (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (6):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Karolína Klusáčková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2019 v předloženém znění:

KULTURA 2019                                                                 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2019                                                             290 tis. Kč
SPORT 2019                                                                   4 000 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019                800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2019                                                     1 800 tis. Kč

Hlasování: Pro 18, proti 5, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:822-Hlasováno 22.11.2018 17:42:22
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (5):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 1/2018/ŠKS/10

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:823-Hlasováno 22.11.2018 17:44:51
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Radek Černý, Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 1/2018/OP/6

Majetkoprávní jednání

a)
1. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku, a to p. č. 7311/1 - trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, v souladu s Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018, nově označenou jako pozemek p. č. 7311/3 - trvalý travní porost ve výměře 982 m2, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Seidlera,   podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
Pozemek je prodáván za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 bez DPH – DPH ve výši 21 % bude připočteno.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Martinem Seidlerem, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:824-Hlasováno 22.11.2018 17:47:15
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedené usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje  Dohodu o zániku závazku, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  společností AKRONA medical s.r.o.,  IČO 262 74 531, se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12, v předloženém  znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2017, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, v předloženém  znění.

3. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo neuplatnit předkupní právo města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  zapsanému v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako budoucím nabyvatelem shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnost APING a.s., přijme následující závazek:
V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přesáhne termín 31.12.2020, sjednává se, a APING a.s. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:825-Hlasováno 22.11.2018 17:52:42
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

c) 
1. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:826-Hlasováno 22.11.2018 17:54:00
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

d) 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 6. 9. 2018 s tím, že se ruší část původně přijatého usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smíšenou smlouvu kupní a o zřízení předkupního práva a prohlášení vlastníka nemovité věci, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím a vlastníkem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:827-Hlasováno 22.11.2018 17:55:56
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako kupujícím, předmětem které je převod pozemku p. č. 774/90, orná půda, ve výměře 1 741 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú  Zámek Žďár, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za 3.917.250 Kč bez DPH, když ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:828-Hlasováno 22.11.2018 17:58:03
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - ostatní plocha, silnice ve výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice ve výměře 16 m2, p. č. 9541/4 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 717 m2 (v celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 1.779.424 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002783 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:829-Hlasováno 22.11.2018 17:59:57
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků dle zhotoveného návrhu geometrického plánu č. 4390-134/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, dle kterého byl z původního pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl ve výměře 129 m2 nově označen jako p. č. 8191/2  – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 129 m2  a dále oddělen díl ve výměře 473 m2 nově označen jako p. č. 8191/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – oba pozemky v celkové výměře 602 m2budou směněny za pozemek z části pův. p. č. 8190 – orná půda nově oddělený pozemek označený p. č. 8190/3 – orná půda ve výměře 325 m2ve vlastnictví p. F. P. ZR, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu)
- doplatek rozdílu ve výměře pozemků městu za dohodnutou cenu 150 Kč/m2 činí 41.550 Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených se směnou pozemků.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:830-Hlasováno 22.11.2018 18:01:36
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2za pozemky popř. jejich části v budoucím vlastnictví p. L. Ř., oddělených z p.č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Ř. doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku ve výši 500 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:831-Hlasováno 22.11.2018 18:05:19
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6859 – orná půda ve výměře 1 685 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 3919, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, z vlastnictví p. D. H. Vojnův Městec  – za účelem přípravy lokality Jihlavská – Brněnská ve Žďáře nad Sázavou 1, pro budoucí plánované vybudování místní komunikace a cyklistické stezky v místech, kde se nachází pozemky v ochranném pásmu dráhy
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 842.500 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:832-Hlasováno 22.11.2018 18:05:49
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemkůdo vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9735 – trvalý travní porost ve výměře 84 m2a p. č. 9744 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3336, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví pí Ing. D. D., Věž  – za účelem majetkoprávního vypořádání bývalé cesty, bezprostředně navazující na pozemky p. č. 9736, 9742, 9743 a 9745 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s využitím v souvislosti s činností správce městských lesů a rybníků v lokalitě „Vetla“ např. při těžbě a uložení káceného dřeva
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP celkem ve výši 7.740 Kč, tj. 30 Kč/m2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:833-Hlasováno 22.11.2018 18:07:01
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Bc. M. N.,  ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 190.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:834-Hlasováno 22.11.2018 18:08:51
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo neuplatnit předkupní právo města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626, při převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového spoluvlastnictví p. R. V., Polnička  a p. D. S., Počítky.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:835-Hlasováno 22.11.2018 18:11:16
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017 a Dodatku č. 5 ze dne 18. 5. 2018, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2019 a termín pro dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2022.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 6 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně pozdějších dodatků, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:836-Hlasováno 22.11.2018 18:14:24
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. M., ZR, v souvislosti s žádostí p. M. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 12011 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějším vlastníkem zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.
Zastupitelstvo města schvaluje Souhlasné prohlášení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:837-Hlasováno 22.11.2018 18:17:23
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – bezúplatné nabytí pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 4006 - ostatní plocha, silnice ve výměře 5 899 m2, p. č. 4976/1 - ostatní plocha, silnice ve výměře 9 086 m2, p. č. 8598 - ostatní plocha, silnice ve výměře 670 m2, p. č. 8600 - ostatní plocha, silnice ve výměře 4 353 m2, p. č. 8597 - ostatní plocha, silnice ve výměře 596 m2, p. č. 8596 - ostatní plocha, silnice ve výměře 1 738 m2, p. č. 8594 - ostatní plocha, silnice ve výměře 258 m2, p. č. 8593 - ostatní plocha, silnice ve výměře 449 m2, p. č. 8592 - ostatní plocha, silnice ve výměře 175 m2, p. č. 8591 - ostatní plocha, silnice ve výměře 132 m2, p. č. 8532/3 - orná půda ve výměře 8 m2a p. č. 8602/13 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 13 m2(v celkové výměře 23 377 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejsou zastavěny silnicí I. třídy a jsou po dokončení stavby I/19 Žďár – Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR majetkem nepotřebným. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 2.534.413 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002784 v předloženém znění.    

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:838-Hlasováno 22.11.2018 18:19:04
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

p) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nenabýt nemovitosti do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů R. a M. P. Lhotka, a to pozemku p. č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 696 m2, jehož součástí je stavba č.p. 70 – ubytovací zařízení, dále pozemku p. č. 308/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2, na kterém stojí část stavby ubytovacího zařízení č.p. 70 v k. ú. Město Žďár (hotel U Labutě včetně restaurace) na náměstí Republiky, ZR 1.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:839-Hlasováno 22.11.2018 18:20:28
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

q) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6852 – trvalý travní porost výměře 6708 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě za kovošrotem ul. Jihlavská - Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly (lehký průmysl), firma zabývající se CNC obráběním a průmyslovou automatizací.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:840-Hlasováno 22.11.2018 18:21:50
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek (úplné vyřazení) z účetní evidence v celkové výši 148.723 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:841-Hlasováno 22.11.2018 18:23:49
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 1/2018/OP/7

Statut Fondu bydlení se závazkem

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. Statut Fondu bydlení se závazkem

2. Účelové určení finančních prostředků, získaných z prodeje pozemku parc. č. 6009 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2), jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům),  a dále pozemku parc. č. 6010 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 759 m2), vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 6, katastrálním území Město Žďár, ulice Palachova č.or. 70, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou ve výši 11.190.000 Kč jako zdroj fondu bydlení se závazkem.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:842-Hlasováno 22.11.2018 18:31:28
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 1/2018/OF/8

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Zastupitelstvo města souhlasí se samostatným hlasováním o položce 6x01 rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 8 detail hlasování skrýt
ID:843-Hlasováno 22.11.2018 19:01:38
Pro (16):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Josef Klement
Zdržel se (8):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 6x01ZM – UZ osobní výdaje o částku 170 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 6.

Hlasování: Pro 11, proti 12, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:844-Hlasováno 22.11.2018 19:02:34
Pro (11):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Zbyněk Vintr
Proti (12):
PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Miroslav Šuhaj
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 včetně dodatku bez položky 6x01 ZM – UZ osobní výdaje ve výši 170 tis. Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:845-Hlasováno 22.11.2018 19:19:01
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 1/2018/ORÚP/4

Název nového sídliště – Žďár n. S. 8

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název nového sídliště „Žďár n. S. 8“.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:846-Hlasováno 22.11.2018 19:22:19
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 1/2018/ORÚP/5

Územní plán města – určený zastupitel

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Ing. Martina Mrkose, ACCA, starostu města Žďáru nad Sázavou, určeným zastupitelem města Žďáru nad Sázavou pro volební období 2018 – 2022.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:847-Hlasováno 22.11.2018 19:23:30
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph. D. v. r.

Ing. Vlastimil Forst v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města