Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 14. 2. 2020
konaného dne 6. 2. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Návrhová komise:

Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený program 10. zasedání zastupitelstva města:

 1. Obecně závazná vyhláška č.1/2020  - užívání veřejného prostranství
 2. Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., Švermova 4 a informace o řešení pohledávky, která byla projednávána na 32. schůzi rady města
 3. Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA na město Žďár nad Sázavou o 200.000 Kč
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2020                     
 5. Výběr poplatků celkem na 1 obyvatele obce v rámci BI
 6. Odměny neuvolněných zastupitelů   od 01.03.2020         
 7. Dotační program „Obnova kultur. Památek a obnova arch. cenných staveb“ – vyhodnocení
 8. Návrh na vydání změny č. 3 ÚP                   
 9. Žádosti o změny č. 4 ÚP                                
 10. Majetkoprávní jednání                                    
 11. Členství města Žďár n. S. ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020
 12. Zastupování města ve spol. SATT, a. s.
 13. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápisy z kontrolního výboru z 10.12.2019 a z  21.01.2020
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1022-Hlasováno 6.2.2020 16:15:53
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 10/2020/KS/1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 – užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to dle návrhu v příloze.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1023-Hlasováno 6.2.2020 16:19:04
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

2. Ústní zpráva/PaedDr. Ptáček

Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova  4 a informace o řešení pohledávky, která byla projednávána na 32.schůzi rady města

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse aktuálně projednávaného bodu.

Hlasování: Pro 12, proti 13, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1024-Hlasováno 6.2.2020 17:13:26
Pro (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (13):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (2):
Rostislav Dvořák, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat informaci o výsledku soudního řízení, které se bude konat dne 18.02.2020 u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 8 detail hlasování skrýt
ID:1025-Hlasováno 6.2.2020 17:34:59
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (8):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 10/2020/STA/11

Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA  na město Žďár n. S. o 200.000,-Kč

Ing. Jan Havlík, MPA oznámil: „V souladu s článkem 5 bod 6 Jednacího řádu zastupitelstva města oznamuji, že se zřetelem k výsledku projednání bodu 3. Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA na město Žďár nad Sázavou o 200.000 Kč, mat. č. 10/2020/STA/11 by mi mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma a mám na věci jiný osobní zájem". V souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, článkem odst. 6 je oznámení vždy součástí zápisu z jednání.

Zastupitelstvo města rozhoduje o tom, že existuje důvod pro vyloučení zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA z projednávání a rozhodování záležitosti bodu č. 3.

Hlasování: Pro 0, proti 14, zdrž. 13 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1026-Hlasováno 6.2.2020 17:53:49
Pro (0):
Proti (14):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (13):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje pověření starosty města Ing. Martina Mrkose, ACCA hájit zájmy města Žďár nad Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby zastupitele města Ing. Jana Havlíka, MPA.

Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 8 detail hlasování skrýt
ID:1027-Hlasováno 6.2.2020 18:51:36
Pro (16):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Zdržel se (8):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

4. Usn. 10/2020/OF/2

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Finanční vypořádání roku 2019
  • Rozpočtové opatření č. 1/2020 vč. dodatku.
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1028-Hlasováno 6.2.2020 19:07:33
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

5. Usn. 10/2020/OF/4

Výběr poplatků celkem na 1 obyvatele obce v rámci BI

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k aktuálně projednávanému bodu.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:1029-Hlasováno 6.2.2020 19:36:08
Pro (18):
MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (5):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Josef Klement, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

 1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí přehled o výběru poplatků na jednoho obyvatele obce v Kč ve městech velikostní kategorie 15 – 25 tis. obyvatel za rok 2014 – 2018 v rámci BI.
 2. Zastupitelstvo města s cílem zajistit maximální transparentnost a otevřenost rozhodování ukládá městskému úřadu poskytnout zastupitelům na základě jejich žádosti přístup do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005 placené z rozpočtu města.
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1030-Hlasováno 6.2.2020 19:37:41
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

6. Usn. 10/2020/OF/5

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.03.2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., od 01.03.2020.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1031-Hlasováno 6.2.2020 19:40:08
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

7. Usn. 10/2020/RUP/3

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení

Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, dle předloženého materiálu, včetně subjektů a výše dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1032-Hlasováno 6.2.2020 19:43:14
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

8. Usn. 10/2020/RUP/6

Návrh na vydání Změny č. 3 ÚP

Zastupitelstvo města po projednání:

I. Ověřilo před vydáním Změny č. 3 územního plánu Žďár nad Sázavou soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 1,2,3,5 a 6, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů;

II. Rozhodlo o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části návrhu Změny č. 3 ÚP, v kapitole „B16“;

 III. Vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 územního plánu Žďár nad Sázavou, jako příslušný orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1033-Hlasováno 6.2.2020 19:45:48
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(3):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (0):
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

9. Usn. 10/2020/RUP/7

Žádosti o změnu ÚP města

Zastupitelstvo města po projednání:

1) Schvaluje návrh č. 1 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1034-Hlasováno 6.2.2020 19:56:42
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

2) Schvaluje návrh č. 2 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1035-Hlasováno 6.2.2020 19:58:26
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

3) Neschvaluje návrh č. 3 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:1036-Hlasováno 6.2.2020 20:01:59
Pro (17):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (7):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Karel Herold, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

4) Schvaluje návrh č. 4 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:1037-Hlasováno 6.2.2020 20:04:28
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

5) Schvaluje návrh č. 5 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1038-Hlasováno 6.2.2020 20:05:53
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

10. Usn. 10/2020/OP/8

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. N., ZR , a to části p. č. 5921/2 – trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - dle zhotoveného GP č. 4527-120/2019 ze dne 11. 12. 2019, kterým byl z části pův. p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 491 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár, který je nově předmětem převodu (tento díl „a“ je nově sloučen do pův. p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v pův. výměře 29 m2 ve vlastnictví žadatelky a nově tedy tvoří pozemek p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v celkové výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár) - za účelem umístění a údržby nového oplocení u RD  ZR 1
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 9.750 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1039-Hlasováno 6.2.2020 20:07:13
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků dle zpracovaného návrhu GP č. 4541-2/2020 pro rozdělení pozemku, a to: z pozemků pův. p. č. 5371 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 2809 m2 odděleného dílu „a“ve výměře 484 m2 a z pův. p. č. 5372 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 73 m2 odděleného dílu „b“ ve výměře 8 m2, nové sloučených do p.č. 5371/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 492 m2 v k. ú. Město Žďár v areálu COOP Jamská ul., ZR 1, ve vlastnictví COOP družstva Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 6251, obec Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem umístění stavby města Žďáru nad Sázavou - splaškové kanalizace pro PZ Jamská, ZR 1, výměnou za sousední pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to část ve výměře 638 m2 z pův. pozemku p. č. 5373 - ostatní plocha, jiná plocha (ve výměře 724 m2) – nově označeného jako p. č. 5373/1 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 638 m2a za část ve výměře 2 172 m2 z pův. pozemku p. č. 5378 – orná půda (ve výměře 7 645 m2) – nově označeného jako p. č. 5378/2 – orná půda ve výměře 2 172 m2 a dále za pozemek p. č. 5375 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 798 m2 (celková výměra 3 608 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví COOP družstva Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344 – za účelem rozšíření areálu stávající společnosti.. Rozdíl ve výměře 3 116 m2 směňovaných pozemků bude městu Žďár nad Sázavou doplacen COOP družstvem Velké Meziříčí v hodnotě 1.000 Kč/m2. Směna pozemků bude uskutečněna do 29. 2. 2020.
- za doplatek rozdílu výměry 3 116 m2 směňovaných pozemků za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.116.000 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1040-Hlasováno 6.2.2020 20:08:43
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků p. č. 5342/1 - trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu v ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pův. pozemku p. č. 8143 - orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 11 728 m2, a to dle zhotoveného návrhu GP č. 4540-1/2020 pro rozdělení pozemku, z pův. pozemku p. č. 8143 - orná půda ve výměře 13 121 m2 odděleného dílu ve výměře 11 728 m2 nově označeného jako p. č. 8143/1 – orná půda ve výměře 11 728 m2v k. ú. Město Žďár pro zemědělskou činnost v lokalitě za sídlištěm „Vysočany“, ZR 5 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov za dodržení podmínek SPÚ pro směnu pozemků.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1041-Hlasováno 6.2.2020 20:10:30
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

d) Zastupitelstvo města rozhodlo neodstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely J. a L. N., ZR.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1042-Hlasováno 6.2.2020 20:12:13
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje seznam místních a pomístních názvů včetně grafického přehledu v katastrálním území Stržanov, obec Žďár nad Sázavou, v rámci prováděné revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Stržanov, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1043-Hlasováno 6.2.2020 20:13:08
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

f) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4748, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví H. B.  ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6334 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 160.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1044-Hlasováno 6.2.2020 20:14:48
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

g) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4812, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví J. K. ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6518 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1045-Hlasováno 6.2.2020 20:15:10
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků p. č. 9075 - trvalý travní porost ve výměře 25 475 m2, p. č. 9076 - orná půda ve výměře 57.436 m2, p. č. 9077 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 615 m2 a p. č. 9083 - lesní pozemek ve výměře 1 994 m2, vše k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Ing. A. P., Praha a p. P. K., Králíky, za kupní cenu v celkové výši 15.000.000 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena v ročních splátkách ve výši 5.000.000 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1046-Hlasováno 6.2.2020 20:33:27
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

11. Usn. 10/2020/oP/9

Členství města Žďár nad Sázavou ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vstup města Žďár nad Sázavou do Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1047-Hlasováno 6.2.2020 20:37:00
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Miroslav Šuhaj
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

12. Usn. 10/2020/STAR/10

Zastupování města ve společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105

Zastupitelstvo města:

  1. Rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a. s., se sídlem Okružní 1889/11, 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105 veřejným  hlasováním.
  2. Ruší delegaci panu Ing. Josefu Klementovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT, a.s.,  se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.
  3. Ruší delegaci panu Ing. Petru Stočkovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT a. s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.
  4. Deleguje pana Ing. Josefa Klementa na valnou hromadu společnosti SATT, a. s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.
  5. Deleguje pana Ing. Miroslava Šuhaje na valnou hromadu společnosti SATT, a. s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.
  6. Deleguje pana Ing. Petra Stočka na valnou hromadu společnosti SATT, a. s.,  se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.
  7. Schvaluje žádost akcionáře o svolání valné hromady společnosti v upraveném znění s tím, že se vypouští bod 10, 11 a 12. Bod 13 se označuje jako bod 10 a bod 14 se označuje jako bod 11.
Hlasování: Pro 4, proti 15, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1048-Hlasováno 6.2.2020 21:04:54
Pro (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Proti (15):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

Zastupitelstvo města:

  1. Rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 veřejným hlasováním.
  2. Ruší delegaci panu Ing. Josefu Klementovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  3. Ruší delegaci panu Ing. Peru Stočkovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  4. Deleguje pana Ing. Josefa Klementa na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  5. Deleguje pana Ing. Miroslava Šuhaje na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  6. Deleguje pana MUDr. Jana Mokříše na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  7. Deleguje pana Ing. Vlastimila Forsta na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  8. Deleguje pana Rostislava Dvořáka na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  9. Deleguje pana Ing. Petra Stočka na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
  10. Schvaluje žádost akcionáře o svolání valné hromady společnosti v předloženém znění.
Hlasování: Pro 21, proti 2, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1049-Hlasováno 6.2.2020 21:06:05
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka

 

 

Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Miloslava Brychtová v. r.

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města

 

 

Příloha:

Oznámení v souladu s článkem 5 bodem 6 Jednacího řádu ZM

V souladu s článkem 5 bod 6 Jednacího řádu zastupitelstva města oznamuji, že se zřetelem k výsledku projednání bodu

"3. Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA, mat.č.10/2020/STA/11 na město Žďár nad Sázavou o 200.000 Kč"

by mi mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma a mám na věci jiný osobní zájem.

Ing. Jan Havlík, MPA v. r.