Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 16. 12. 2020
konaného dne 10. 12. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Ing. Josef Klement

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Radek Zlesák

 

PROGRAM:

 1. Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár n. S.            
 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2020                                      
 4. Rozpočet města na rok 2021                                         
 5. Komunitní plán sociálních služeb                                   
 6. Strategický plán sociálního začleňování                        
 7. Majetkoprávní jednání                                                    
 8. Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVAK
 9. Různé
  Na vědomí: Zápis ze zasedání kontrolního výboru 23.11.2020
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1160-Hlasováno 10.12.2020 16:11:10
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vlastimil Forst
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 15/2020/ŠKSM/1

Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z. s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z. s. dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1161-Hlasováno 10.12.2020 16:14:56
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

2. Usn. 15/2020/ŠKSM/2

Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021.

Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 8 detail hlasování skrýt
ID:1162-Hlasováno 10.12.2020 16:24:15
Pro (16):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (8):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

3. Usn. 15/2020/OF/3

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 vč. dodatku.                                                 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1163-Hlasováno 10.12.2020 16:27:26
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

4. Usn. 15/2020/OF/4

Návrh rozpočtu na rok 2021

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu návrhu rozpočtu o navýšení položky 33.9 Příspěvek expozice Baroko – smlouva o 200.000 Kč převodem z Fondu správy finančních prostředků.

Hlasování: Pro 3 Proti 13, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1164-Hlasováno 10.12.2020 17:59:30
Pro (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Radek Zlesák
Proti (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (8):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Ing. Petr Stoček
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města vrací radě města předložený návrh rozpočtu 2021 k jeho přepracování z důvodu nemožnosti zapracování dopadu daňového balíčku projednávaného v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na příjmy města, k zpřesnění známých a podhodnocených výdajů (např. obnovy lávek okolo Konventního rybníka, zimní údržba), vysvětlení ničím nezdůvodněného růstu počtu strážníků, nárůstu provozních výdajů na MP a snížení schodku mezi příjmy a výdaji 2021 financovaného úvěrem zvyšujícím zadlužení města.
Zastupitelstvo ukládá radě města předložit upravený návrh rozpočtu k projednání dne 30.12.2020.

Hlasování: Pro 3, proti 18, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1165-Hlasováno 10.12.2020 18:00:11
Pro (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Proti (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Rozpočet města na rok 2021
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2027
Hlasování: Pro 17, proti 4, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:1166-Hlasováno 10.12.2020 18:00:41
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 15/2020/OS/5

Komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2021 – 2024, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1167-Hlasováno 10.12.2020 18:08:41
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 15/2020/OS/6

Strategický plán sociálního začleňování

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování II města  Žďáru nad Sázavou pro období 2021 – 2024, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1168-Hlasováno 10.12.2020 18:14:26
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 15/2020/OP/7

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Kovo Koukola Invest s.r.o.se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to části pozemku p.č. 9012, orná půda, části pozemku p.č. 9013/1, orná půda, části pozemku p.č. 9014, orná půda, části pozemku p.č. 9015, orná půda, části pozemku p.č. 9016, orná půda, části pozemku p.č. 9017/1, orná půda, části pozemku p.č. 9017/2, orná půda, části pozemku p.č. 9018, orná půda a části pozemku p.č. 9019/1, orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, v celkové výměře cca 10 100 m2, v rozsahu dle mapového podkladu, označeném jako část 1 + část 1A s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude stanovena po zaměření oddělovacím GP - za účelem výstavby novostavby areálu společnosti, v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou - za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2, když k této ceně bude připočtena platná sazba DPH, pokud budou prodávané pozemky dani podléhat.
Areál společnosti bude realizován po etapách s tím, že v první etapě bude zastavěna plocha ve výši cca 1/3 z prodávaného pozemku, ve druhé a třetí etapě dojde k dalšímu zastavění pozemku. První etapa bude realizována v roce 2024, druhá etapa bude realizována v roce 2027 a třetí etapa bude realizována v roce 2030. 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu, v předloženém znění.
Smlouva bude uzavřena po schválení Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha. V případě, že prodej pozemku nebude touto agenturou schválen, pozbývá usnesení platnosti.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1169-Hlasováno 10.12.2020 18:33:07
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Wstec s.r.o., IČO 28282957 se sídlem č.p. 124, 592 13 Bohdalov, a to části pozemku p.č. 9007, orná půda, části pozemku p.č. 4989, orná půda, části pozemku p.č. 4990, orná půda, části pozemku p.č. 4991, orná půda, části  pozemku p.č. 4992, orná půda a části pozemku p.č. 9004/13 orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár v celkové výměře cca 3 600 m2, v rozsahu dle mapového podkladu, označeném jako část 3 – za účelem výstavby novostavby areálu společnosti za stanovených podmínek v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude stanovena po zaměření oddělovacím GP - za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2, když k této ceně bude připočtena platná sazba DPH, pokud budou prodávané pozemky dani podléhat.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu, v předloženém znění.
Smlouva bude uzavřena po schválení Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha. V případě, že prodej pozemku nebude touto agenturou schválen, pozbývá usnesení platnosti.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1170-Hlasováno 10.12.2020 18:33:49
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti HENNLICH s.r.o.,IČO 14869446, se sídlem Českolipská 1996/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to části pozemku p.č. 9007, orná půda, části pozemku p.č. 9008, orná půda, části pozemku p.č. 4992, orná půda, části pozemku p.č. 9004/13 orná půda a pozemku p.č. 5010/8 orná půda, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v celkové výměře cca 7 100 m2, v rozsahu dle mapového podkladu, označeném jako část 2 – za účelem výstavby novostavby areálu společnosti za stanovených podmínek v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude stanovena po zaměření oddělovacím GP -dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2, když k této ceně bude připočtena platná sazba DPH, pokud budou prodávané pozemky dani podléhat.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu, v předloženém znění.
Smlouva bude uzavřena po schválení Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha. V případě, že prodej pozemku nebude touto agenturou schválen, pozbývá usnesení platnosti.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1171-Hlasováno 10.12.2020 18:34:26
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města schvaluje převod práv a povinností, vyplývajících z Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, včetně dodatků č. 1 – 6,  předmětem které byl prodej pozemku p.č. 3738, zastavěná plocha, ve výměře 683 m2, zapsaného v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, za účelem přestavby objektu na bytový dům, ze společnosti Autobazar VYSOČINA  s.r.o.,  se sídlem Mělkovice 2374, Žďár nad Sázavou,  PSČ 591 01, IČO 276 74 754 na společnost Byty Žďár nad Sázavou s.r.o. se sídlem Neumannova 1101/17, Žďár nad Sázavou 4, PSČ 591 01, IČO 09706828.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1172-Hlasováno 10.12.2020 18:38:26
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019 aDodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2020. Dodatek bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností LENOX INVEST a.s. v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1173-Hlasováno 10.12.2020 18:40:16
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 15/2020/SRI/8

Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVaK

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o vložení vodovodu s příslušenstvím a splaškové kanalizace ze stavby „technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I.etapa, 1. část“ do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1174-Hlasováno 10.12.2020 18:41:51
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

9. Různé

Informace poskytnutá zastupitelů města na zasedání zastupitelstva města konaném dne 10.12.2020

V souvislosti s usnesením RM o podání žaloby na společnost itelligence, a.s., informací o sporu se společností itelligence, a.s., předloženou zastupitelstvu města dne 3.9.2020 a usnesení o zpětvzetí žaloby předloženou ZM dne 10.12.2020 ukládá zastupitelstvo města kontrolnímu výboru prověřit, zda marným vynaložením finančních prostředků na zaplacení soudního poplatku a nákladů řízení žalovaného v celkové výši 88.950,65 Kč nevznikla městu škoda.

Hlasování: Pro 8, proti 13, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1175-Hlasováno 10.12.2020 19:41:56
Pro (8):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (13):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení Mgr. et Mgr. Lenky Šimo na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2020.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1176-Hlasováno 10.12.2020 19:44:29
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Ing. Josef Klement
Nepřítomen (0):

    

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Havlík, MPA v. r.

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
MUDr. Romana Bělohlávková, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarostka města

místostarostka města