Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 6. 11. 2019
konaného dne 31. 10. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, Mgr. Luboš Straka

 

Schválený program 8. zasedání zastupitelstva města:

 1. Vyhodnocení DP „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“
 2. Vyhlášení DP „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotnických služeb 2020“
 3. Vyhlášení DP „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotnické oblasti 2020“
 4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Charita
 5. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020
 6. Závěrečná zpráva UNESCO
 7. Rozpočtová opatření 6/2019
 8.  Majetkoprávní jednání
 9. Prodej pozemků pro rodinné domy ulice Barvířská
 10. Nabytí a využití části hotelu FIT
 11. Potenciál města Žďáru nad Sázavou
 12. Návrh VPS pro zajištění meziobecní  spolupráce
 13. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 24.09.2019
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:981-Hlasováno 31.10.2019 16:19:33
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (0):
Nepřítomen (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 8/2019/OS/ 1

Vyhodnocení dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou ve výši 300 000 Kč paní MDDr. K. K.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a MDDr. K. K., v upraveném znění.

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:982-Hlasováno 31.10.2019 16:29:08
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (1):
Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

2. Usn. 8/2019/OS/3

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:983-Hlasováno 31.10.2019 16:32:55
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

3. Usn. 8/2019/OS/4

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:984-Hlasováno 31.10.2019 16:35:28
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

4. Usn. 8/2019/OS/5

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – oblastní charita

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:985-Hlasováno 31.10.2019 16:38:39
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

5. Usn. 8/2019/ŠKSM/6

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

Zastupitelstvo města bude hlasovat odděleně o vyhlašovaných dotačních titulech.

Hlasování: Pro 10, proti 2, zdrž. 13 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:986-Hlasováno 31.10.2019 17:35:37
Pro (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník
Zdržel se (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

Zastupitelstvo města schvaluje dotační program SPORT 2020, ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 a VOLNÝ ČAS 2020 tak, jak byl předložen sportovní komisí radě města.

Hlasování: Pro 4, proti 12, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:987-Hlasováno 31.10.2019 17:36:45
Pro (4):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Radek Zlesák
Proti (12):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Zdržel se (9):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2020 v předloženém znění:

KULTURA 2020 - 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2020 - 290 tis. Kč
SPORT  2020 - 4 000 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 - 800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2020 - 2 000  tis. Kč

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:988-Hlasováno 31.10.2019 17:37:25
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (6):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

6. Usn. 8/2019/ŠKSM/7

Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.

Zastupitelstvo města souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:989-Hlasováno 31.10.2019 17:39:55
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

7. Usn. 8/2019/OF/8

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:990-Hlasováno 31.10.2019 17:42:05
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

8. Usn. 8/2019/OP/10

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. M. S., Žďár nad Sázavou, podnikající fyzická osoba, Žďár nad Sázavou  - jako kupujícím, v předloženém znění.         

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:991-Hlasováno 31.10.2019 17:44:24
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje změnu záměru Z-190/2017-OP, a to následovně:

Záměr v části Povolení stavby se mění na:

- povolení stavby pro dva bytové domy – soubor B2 bude změněn na termín 31.12.2020
- povolení stavby pro dva bytové domy – soubor A2 bude změněn na termín 31.8.2021
- Záměr v části Regulativy pro výstavbu bytových domů v ulici Hrnčířská se mění v části „Půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o hraně maximálně 20m“ na znění „Půdorysné rozměry domů budou o velikosti maximálně 400 m2“.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:992-Hlasováno 31.10.2019 17:46:27
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pana Ing. F. Š.  ZR, a to p. č. 9058 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 4 417 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4086, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 4.417.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:993-Hlasováno 31.10.2019 17:47:28
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. Č.  ZR, a to p. č. 9025 – orná půda ve výměře 3 787 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3892, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny - za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.787.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou, jako kupujícím a pí M. Č., ZR, jako prodávající, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 9025 – orná půda ve výměře 3 787 m2v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:994-Hlasováno 31.10.2019 17:47:59
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 580/2 – ostatní plocha, neplodná půda ve výměře 510 m2 a p. č. 582/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 116 m2v k.ú. Zámek Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, na nichž se nachází zčásti chodník ke hřbitovu, parkoviště, mlatové chodníky a zeleň ve Žďáře nad Sázavou 2 v lokalitě pod Zelenou horou – součást areálu u Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků sousedících s pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.
Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí u p. č. 580/2 výši 395 Kč a u p. č. 582/10 výši 27.840 Kč - vše v k. ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/3691/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 580/2 – ostatní plocha, neplodná půda ve výměře 510 m2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna a p. č. 582/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 116 m2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou k. ú. Zámek Žďár, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:995-Hlasováno 31.10.2019 17:50:25
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 1107 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 344 m2 a p. č. 1108 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 429 m2v k.ú. Město Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, na nichž se nachází zčásti chodník a zeleň v lokalitě ul. Žižkova ve Žďáře nad Sázavou 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků sousedících s pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.
Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí u p. č. 1107 výši 82.560 Kč a u p. č. 1108  výši 102.960 Kč, vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/3628/2019 – BZRM, a to k pozemkům p. č. 1107 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 344 m2 a p. č. 1108 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 429 m2v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:996-Hlasováno 31.10.2019 17:51:33
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

g) Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí reakci žadatele k původní žádosti ze dne 12. 9. 2019 a neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 136 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou  – za účelem výstavby řadových garáží, příp. osazení souběžně umístěných garáží (prefabrikované betonové skelety) v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:997-Hlasováno 31.10.2019 17:57:58
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové výši 269.724,08 Kč dle předloženého návrhu.    

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:998-Hlasováno 31.10.2019 18:00:22
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

               

9. Usn. 8/2019/OP/11

Prodej pozemků pro výstavbu RD

Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Prodej pozemků:

p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2
p.č. 8061/6, orná půda ve výměře  16 m2
p.č. 8037/45, orná půda ve výměře  567 m2

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů R. D. a A. D. Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.060 Kč/m2, tj. celkem za 1.299.860 Kč.Zastupitelstvu města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

 

2. Prodej pozemků:

p.č. 8065/11, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2
p.č. 8061/3, orná půda ve výměře  325 m2
p.č. 8037/34, orná půda ve výměře  258 m2

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. H. P. Žďár nad Sázavou a M. P., Telecí za kupní cenu ve výši 2.150 Kč/m2, tj. celkem za 1.483.500 Kč.
Zastupitelstvu města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

 

3. Prodej pozemku p.č. 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví M. W.  Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.880 Kč/m2, tj. celkem za 2.039.040 Kč.
Zastupitelstvu města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

 

4. Prodej pozemků:       

p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2
p.č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře  100 m2
p.č. 8037/32, orná půda ve výměře  278 m2

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů pana Ing. L. P. a Mgr. A.  P.  Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 2.430 Kč/m2, tj. celkem za 1.783.620 Kč.
Zastupitelstvu města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

 

5. Prodej pozemku p.č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví P. N. Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.610 Kč/m2, tj. celkem za 4.186.440 Kč.
Zastupitelstvu města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:999-Hlasováno 31.10.2019 18:03:28
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

10. Usn. 8/2019/OP/12

Nabytí a využití části hotelu FIT

Zastupitelstvo města, s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době řeší, rozhodlo, že nebude usilovat o nabytí části objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit“ do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1000-Hlasováno 31.10.2019 18:05:28
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

11. Usn. 8/2019/RUP/9

Potenciál města Žďáru n. S. – soutěž o návrh

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Potenciál města Žďáru n. S.“ a schvaluje zajištění zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací soutěže ve výši 800 tis. Kč v rozpočtu pro rok 2020.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1001-Hlasováno 31.10.2019 18:59:05
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Vladimír Novotný
Zdržel se (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Karel Herold, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

12. Usn. 8/2019/RUP/13

Návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění meziobecní spolupráce

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a obcemi správního obvodu Žďár nad Sázavou na zajištění dotačního managementu a pověřuje starostu města podepsáním těchto smluv.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1002-Hlasováno 31.10.2019 19:08:18
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý v. r.             
Mgr. Luboš Straka v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města