Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 7. 11. 2018
konaného dne 2. 11. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Dagmar Zvěřinová,  Ing. Radek Zlesák

 

PROGRAM:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Určení návrhové komise
 3. Volba členů volební komise, veřejné hlasování, volba předsedy volební komise
 4. Stanovení počtu členů rady města
 5. Stanovení počtu místostarostů
 6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarostů
 9. Určení pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
 10. Pověření starosty a místostarostů města Žďár nad Sázavou některými úkoly
 11. Volba dalších členů rady města
 12. Zřízení výborů zastupitelstva města (Finanční, Kontrolní)
 13. Volba předsedy finančního výboru
 14. Volba členů finančního výboru
 15. Volba předsedy kontrolního výboru
 16. Volba členů kontrolního výboru
 17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
 18. Různé
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:796-Hlasováno 2.11.2018 15:18:49
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Zastupitelstvo města určuje ověřovali zápisu z ustavujícího zasedání:

Ing. Dagmar Zvěřinovou a Ing. Radka Zlesáka.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:795-Hlasováno 2.11.2018 15:20:10
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

2. Zastupitelstvo města určuje návrhovou komisi ve složení:

PhDr. Zdeněk Kulhánek a Ing. Vladimír Novotný

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:797-Hlasováno 2.11.2018 15:21:29
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

3. Zastupitelstvo města se usnáší, že volba volební komise bude probíhat veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:798-Hlasováno 2.11.2018 15:23:29
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení:

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph. D.
Mgr. Zdeněk Navrátil
PaedDr. Jaroslav Ptáček
Mgr. Karel Herold
Mgr. Zbyněk Vintr
Ing. Radek Zlesák
Bohumil Trávník
Mgr. Luboš Straka

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:799-Hlasováno 2.11.2018 15:27:36
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

4. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů rady města na 9.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:800-Hlasováno 2.11.2018 15:30:42
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

5. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů na 2 a ukládá radě města snížit počet zaměstnanců oddělení projektů a marketingu o jednoho zaměstnance.

Hlasování: Pro 11, proti 11, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:801-Hlasováno 2.11.2018 15:35:43
Pro (11):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr
Zdržel se (5):
Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů na 2.

Hlasování: Pro 16, proti 9, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:802-Hlasováno 2.11.2018 15:36:37
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (9):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník
Zdržel se (2):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

6. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty a 2 místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.

Hlasování: Pro 16, proti 6, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:803-Hlasováno 2.11.2018 15:38:43
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (6):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Karel Herold, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

7. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou města Žďáru nad Sázavou počtem 17 hlasů pana Ing. Martina Mrkose, ACCA.

 

8. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, místostarostou města Žďáru nad Sázavou:

Paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou počtem 16 hlasů
Pana Ing. Josefa Klementa počtem 19 hlasů

 

9. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a ke spolupodepisování právních předpisů takto:

 1. Pan Ing. Josef Klement
 2. Paní Mgr. Ludmila Řezníčková
Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:804-Hlasováno 2.11.2018 16:40:03
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (6):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Josef Klement, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

10. Zastupitelstvo města svěřuje starostovi a místostarostům některé úkoly, a to následovně:

Starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

  • projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
  • finanční kontroly a interního auditu
  • městské policie
  • správy majetku města
  • strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy cestovního ruchu a agendy Smart City
  • organizační složky Technická správa budov
  • organizační složky Regionální muzeum
  • zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím rady města
  • sportu
  • příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
  • příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace

Místostarostce Mgr. Ludmile Řezníčkové plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

  • regionální a mezinárodní spolupráce
  • komunálních služeb
  • životního prostředí
  • kultury
  • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru ZM
  • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům
  • příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
  • příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace
  • příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Místostarostovi Ing. Josefu Klementovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

  • rozpočtu a finančního řízení
  • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru ZM
  • oblasti sociální
  • oblasti školství
  • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
  • příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
  • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
  • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
  • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
  • příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:805-Hlasováno 2.11.2018 16:42:29
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

11. Zastupitelstvo města se usnáší, že bude o členech rady města hlasovat veřejnou volbou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:806-Hlasováno 2.11.2018 16:46:36
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členem rady města:

Paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou
Pana PhDr. Zdeňka Kulhánka
Pana  MUDr. Jana Mokříše
Pana Mgr. Zdeňka Navrátila
Pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka
Pana Ing. Radka Zlesáka

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 9 detail hlasování skrýt
ID:807-Hlasováno 2.11.2018 16:48:13
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (9):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

12. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že výbory finanční a kontrolní budou devítičlenné.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:808-Hlasováno 2.11.2018 16:49:48
Pro (27):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města bude o předsedech výborů finančního a kontrolního a o jejich členech hlasovat veřejnou volbou.

Hlasování: Pro 12, proti 5, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:809-Hlasováno 2.11.2018 16:51:56
Pro (12):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (5):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Zbyněk Vintr
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

13. Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Luboše Straku počtem hlasů 26.

 

14. Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:

Pana Radima Technika počtem 27 hlasů
Paní Renatu Smíškovou počtem 26 hlasů
Pana Miroslava Stehno počtem 26 hlasů
Pana Ing. Martina Petra počtem 26 hlasů
Pana Mgr. Tomáše Augustýna počtem 27 hlasů
Pana Ing. Tomáše Havlíka počtem 18 hlasů
Pana Rostislava Dvořáka počtem 17 hlasů
Pana Bohumila Trávníka počtem 27 hlasů

 

15. Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Ing. Vladimíra Novotného počtem 24 hlasů.

 

16. Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru:

Paní Ing. Irenu Pechovou počtem 17 hlasů
Pana Ing. Jaroslava Kovačku počtem 17 hlasů
Pana Jiřího Bidmona počtem 23 hlasů
Pana Víta Filipenského počtem 20 hlasů
Pana Ing. Miroslava Kellera počtem 26 hlasů
Pana Ing. Petra Stočka počtem 26 hlasů
Pana JUDr. Miloše Jirmana počtem 26 hlasů
Paní Ing. Zuzanu Šánovou počtem 15 hlasů
Pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA počtem 20 hlasů

Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že výbory finanční a kontrolní budou devítičlenné s tím, že nově určuje počet členů finančního výboru na 9 členů a počet členů kontrolního výboru na 11 členů.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:810-Hlasováno 2.11.2018 18:55:06
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka

 

Zastupitelstvo města volí členem kontrolního výboru pana Miroslava Stehno ml. počtem 16 hlasů.

 

17. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků a jeho přílohou č. 1, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města měsíčně ve výši:

člen rady města 5.579,- Kč
předseda výboru 3.286,- Kč
předseda komise 3.286,- Kč
člen výboru 2.733,- Kč
člen komise 2.733,- Kč
člen zastupitelstva města 1.374,- Kč

přičemž odměna bude vyplácena jen za nejvyšší vykonávanou funkci. Odměna bude poskytována ode dne 2.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:811-Hlasováno 2.11.2018 19:13:54
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka

 

18. Zastupitelstvo města svěřuje místostarostce paní Mgr. Ludmile Řezníčkové garanci a koordinaci činnosti příspěvkové organizace Active – SVČ, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:812-Hlasováno 2.11.2018 19:15:45
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (0):
Nepřítomen (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města