Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 12. 11. 2020
konaného dne 5. 11. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

 

PROGRAM:

 1. Změny ve vedení města                         
 2. Zastupování města v orgánech  SATT a.s.       
 3. Majetkoprávní jednání                                        
 4. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem
 5. Fond zeleně                                            
 6. Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmysl. zónu Jamská II“
 7. Rozpočtové opatření č. 5/2020                          
 8. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S.
 9. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S.
 10. Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti
 11. Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb
 12. Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů       
 13. Návrh na vyhlášení dotačních programů na rok 2021
 14. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut Sociálního fondu 
 15. Různé
  Na vědomí: Zápis ze zasedání kontrolního výboru 29.09.2020
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1124-Hlasováno 5.11.2020 16:12:18
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 14/2020/STAR/2

Změny ve vedení města

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci pana místostarosty Ing. Josefa Klementa o vzdání se funkce místostarosty ke dni 4.11.2020.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1125-Hlasováno 5.11.2020 16:24:43
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

2. Zastupitelstvo města děkuje panu Ing. Josefu Klementovi za práci, vykonanou pro město Žďár nad Sázavou ve funkci místostarosty města a přeje mu hodně úspěchů při výkonu funkce senátora, a vše dobré v osobním i pracovním životě.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1126-Hlasováno 5.11.2020 16:25:48
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

3. Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálních otázkách obsažených v níže uvedených usneseních veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1127-Hlasováno 5.11.2020 16:28:05
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

4. Zastupitelstvo města mění bod 6., který byl schválen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 následovně:

6. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni a dále určuje, že pro výkon funkce druhého místostarosty bude člen zastupitelstva města neuvolněn.

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1128-Hlasováno 5.11.2020 16:29:28
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

5. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce neuvolněné místostarostky města Žďáru nad Sázavou paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou počtem 20 hlasů.

Hlasování: Pro 20, proti 4, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1129-Hlasováno 5.11.2020 16:30:40
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

6. S ohledem na § 99, odst. 4 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města volí do funkce člena rady města pana Ing. Josefa Klementa počtem 21 hlasů.

Hlasování: Pro 21, proti 4, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1130-Hlasováno 5.11.2020 16:34:08
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

7. Zastupitelstvo města mění bod 9., který byl schválen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 následovně:

9. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a ke spolupodepisování právních předpisů takto:

Paní MUDr. Romana Bělohlávková
Paní Mgr. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 20, proti 3, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1131-Hlasováno 5.11.2020 16:36:15
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

8. Zastupitelstvo města mění bod 10., který byl schválen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 následovně:

10. Zastupitelstvo města svěřuje starostovi a místostarostům některé úkoly, a to následovně:

Starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

   • projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
   • rozpočtu a finančního řízení
   • finanční kontroly a interního auditu
   • městské policie
   • správy majetku města
   • sportu
   • strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy cestovního ruchu a agendy Smart City
   • organizační složky Technická správa budov
   • zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím rady města
   • příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace

Místostarostce Mgr. Ludmile Řezníčkové plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

   • regionální a mezinárodní spolupráce
   • komunálních služeb
   • životního prostředí
   • kultury
   • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru ZM
   • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům
   • organizační složky Regionální muzeum
   • příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
   • příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace
   • příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace
   • Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Místostarostce MUDr. Romaně Bělohlávkové plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

   • zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru ZM
   • oblasti sociální
   • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
   • příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
   • příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
   • příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Členu rady města panu Ing. Josefu Klementovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:

   • oblasti školství
   • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
   • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
   • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
   • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
Hlasování: Pro 20, proti 3, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1132-Hlasováno 5.11.2020 16:37:41
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

9. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků v platném znění, odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky města měsíčně ve výši 46.234 Kč. Odměna bude poskytována ode dne 05.11.2020.

Hlasování: Pro 22, proti 3, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1133-Hlasováno 5.11.2020 16:38:44
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 14/2020/STAR/3

Zastupování města v orgánech společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 60749105

Zastupitelstvo města schvaluje žádost akcionáře společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 o svolání valné hromady - jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1134-Hlasováno 5.11.2020 16:40:52
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

3. Uns. 14/2020/OP/4

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku p. č. 9056 - orná půda ve výměře 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 804.650 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4647-77/2020 označenou jako pozemek p. č. 8037/66 - orná půda ve výměře 598 m2 a pozemek p. č. 8037/67 - orná půda ve výměře 598 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 3.114.288 Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.309.638 Kč včetně DPH bude společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen.
Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1135-Hlasováno 5.11.2020 16:42:48
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě ze dne 4. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. II., a to nově nejpozději do 31.5.2022 (nyní stanoveného do 31.12.2020), v předmětném znění.

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:1136-Hlasováno 5.11.2020 16:58:50
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2020, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V.  jako kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30. 11. 2020, a to nově nejpozději do 31. 5. 2021 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní termín do 30. 6. 2020 prodloužen do 30. 11. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1137-Hlasováno 5.11.2020 17:04:58
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města rozhodlo neodstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 6. 11. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. W., že p. W. doloží městu povolení umístění a provedení stavby (popřípadě jiné povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou, nejpozději do 31. 3. 2021.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1138-Hlasováno 5.11.2020 17:06:08
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvalujevýmaz předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, ve vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČO 46973451, DIČ CZ46973451, zřízeného do doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč, a to z důvodu, že ze strany HVP a.s. byly městu Žďár nad Sázavou doloženy doklady (faktury), prokazující vynaložení stanovené výše nákladů na realizaci investic do předmětné nemovitosti.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1139-Hlasováno 5.11.2020 17:07:29
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5073, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve spoluvlastnictví p. Ing. S. S. a p. D. Č.  (každá podíl id. 1/2), postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6266 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1140-Hlasováno 5.11.2020 17:08:28
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby RD v lokalitě ul. Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 8 detail hlasování skrýt
ID:1141-Hlasováno 5.11.2020 17:14:12
Pro (17):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (8):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AUTO …  s. r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 2118/67, PSČ 591 01, IČO 63470187, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1142-Hlasováno 5.11.2020 17:15:45
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bohumil Trávník
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 41.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1143-Hlasováno 5.11.2020 17:18:20
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 14/2020/OP/5

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1144-Hlasováno 5.11.2020 17:20:04
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 14/2020/SRI/13

Fond zeleně

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení Fondu zeleně, znění Statutu Fondu zeleně, vytvoření příslušného účtu a princip fungování Fondu zeleně.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1145-Hlasováno 5.11.2020 17:34:27
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 14/2020/OF/7

Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II“

Zastupitelstvo města schvaluje konečnou výši závazku, ke kterému přistoupilo usn. čj. 7/2019/OF/7 ze dne 05.09.2019.
Konečná výše závazku činí 109.585.527,12 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1146-Hlasováno 5.11.2020 17:45:47
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 14/2020/OF/6

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1147-Hlasováno 5.11.2020 17:59:27
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 14/2020/MKS/8

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1148-Hlasováno 5.11.2020 18:00:57
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 14/2020/STA/14

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Finančního výboru města Žďár nad Sázavou s navrženou úpravou.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1149-Hlasováno 5.11.2020 18:02:09
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 14/2020/OS/9

Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti

Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2021“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1150-Hlasováno 5.11.2020 18:07:02
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(3):
Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 14/2020/OS/10

Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb

Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační program „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1151-Hlasováno 5.11.2020 18:24:31
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

12. Usn. 14/2020/ŠKSM/11

Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
č. 2/2020 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1152-Hlasováno 5.11.2020 18:26:00
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

13. Usn. 14/2020/ŠKSM/12

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění:

KULTURA 2021 - 900 tis. Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1153-Hlasováno 5.11.2020 18:31:33
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění:

VOLNÝ ČAS 2021 - 290 tis. Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1154-Hlasováno 5.11.2020 18:34:04
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Petr Stoček
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění:

SPORT 2021 - 4.250 tis. Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1155-Hlasováno 5.11.2020 18:55:37
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Bohumil Trávník
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění:

ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 - 1.050 tis. Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:1156-Hlasováno 5.11.2020 18:56:48
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného  dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění:

SPORTOVIŠTĚ 2021 - 2.000 tis. Kč

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1157-Hlasováno 5.11.2020 18:57:55
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

14. Usn. 14/2020/TAJ/1

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1158-Hlasováno 5.11.2020 18:59:41
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

15. Různé

Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 doporučuje radě města projednat případnou škodu  v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve škodní komisi města.

Zastupitelstvo města doporučuje zvážit otázku nároku na promlčení nároku na náhradu škody.

Zastupitelstvo města doporučuje zvážit po ukončení soudních řízení požadovat náhradu nemajetkové újmy za průtahy řízení u Ministerstva spravedlnosti.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1159-Hlasováno 5.11.2020 19:41:15
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Beáta Bílková
Omluven (1):
Mgr. Luboš Straka
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý v. r.

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph. D. v. r.   

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
MUDr. Romana Bělohlávková, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarostka města

místostarostka města