Telefonní seznam

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova
Ambrož Matěj Ing.
odbor životního prostředí
566 688 343 - matej.ambroz@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 158
Bačovský Michal Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 156 778 417 798 michal.bacovsky@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 80
Bartošová Veronika Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 162 - veronika.bartosova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 125
Bencová Denisa Bc.
odbor sociální
566 688 332 - denisa.bencova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 71
Benešová Alena
odbor finanční
566 688 146 - alena.benesova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 35
Bojdová Jaroslava
odbor sociální
566 688 325 - jaroslava.bojdova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 74
Bořilová Michaela Ing.
oddělení finanční kontroly a interního auditu
566 688 105 736 510 463 michaela.borilova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č.48
Brhelová Kateřina Ing.
odbor komunálních služeb
566 688 395 - katerina.brhelova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 110
Brychtová Lenka
odbor finanční
566 688 144 - lenka.brychtova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 87
Březina Karel Bc.
odbor sociální
566 688 328 778 880 634 karel.brezina@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 76
Bublánová Iva
kancelář tajemnice
566 688 121 - iva.bublanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 64
Bukáčková Petra Mgr.
odbor sociální
566 688 324 778 537 260 petra.bukackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 78
Cejnková Květa
odbor občansko-správní a OŽÚ, občanské průkazy, cestovní doklady
566 688 371 - kveta.cejnkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 21
Daďourková Hana Mgr.
odbor životního prostředí
566 688 347 - hana.dadourkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 159
Doležalová Jana Bc.
odbor stavební a územního plánování
566 688 109 - jana.dolezalova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 122
Doubek Jaroslav Ing.
odbor životního prostředí
566 688 340 736 510 479 jaroslav.doubek@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 150
Drdla Tomáš Ing.
kancelář tajemnice
566 688 399 608 040 535 tomas.drdla@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 62
Dvořák Miloslav Ing.
odbor komunálních služeb
566 688 181 736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 109
Dvořák Rostislav
místostarosta
566 688 101 777 356 467 rostislav.dvorak@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 56
Dvořáková Eva Ing.
odbor finanční
566 688 145 - eva.dvorakova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 90
Elblová Ilona
odbor finanční
566 688 142 - ilona.elblova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 36
Faronová Darina Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 191 - darina.faronova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 116
Fialová Hana Bc.
odbor dopravy
566 688 309 - hana.fialova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 29
Filipi Zita
kancelář tajemnice
566 688 189 - zita.filipi@zdarns.cz Žižkova 227/1
Informace
Filipová Nela Ing.
oddělení finanční kontroly a interního auditu
566 688 105 nela.filipova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č.48
Fuksa Petr
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 193 736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 118
Halamková Veronika Mgr.
odbor sociální
566 688 330 - veronika.halamkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 78
Halušková Jana
odbor občansko-správní a OŽÚ, občanské průkazy, cestovní doklady
566 688 372 - jana.haluskova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 21
Hanychová Magdaléna Mgr.
odbor občansko-správní a OŽÚ
566 688 367 771 235 878 magdalena.hanychova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 99
Hedvičák Jaroslav
místostarosta
566 688 104 777 635 690 jaroslav.hedvicak@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 58
Hemza Jiří Bc. DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 182 777 454 791 jiri.hemza@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 117
Holeš Ladislav Bc.
odbor životního prostředí
566 688 344 736 510 480 ladislav.holes@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 160
Hostomská Martina JUDr.
tajemnice MěÚ
566 688 102 778 451 006 martina.hostomska@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 46
Hrnčířová Hana
odbor občansko-správní a OŽÚ, občanské průkazy, cestovní doklady
566 688 375 - hana.hrncirova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 21
Hrstková Dana
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 133 736 510 469 dana.hrstkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 42
Hudečková Radka Ing. Ph.D.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 336 777 760 907 radka.hudeckova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č.60
Chlubna Filip Mgr.
odbor stavební a územního plánování
566 688 161 - filip.chlubna@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 120
Jindrová Pavlína
odbor dopravy
566 688 302 - pavlina.jindrova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 13
Jirčíková Martina
odbor sociální
566 688 327 770 102 626 martina.jircikova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 75
Judová Sylva Ing.
odbor životního prostředí
566 688 348 - sylva.judova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 156
Kalců Jaroslava
odbor stavební a územního plánování
566 688 163 - jaroslava.kalcu@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 120
Kališ Aleš
odbor dopravy
566 688 305 - ales.kalis@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 14
Kamarád Jiří
odbor dopravy
566 688 307 - jiri.kamarad@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 16
Kasper Jiří
odbor komunálních služeb
566 688 181 737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 109
Kempa Jiří Ing.
odbor majetkoprávní
566 688 177 - jiri.kempa@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 107
Klementová Petra
odbor finanční
566 688 139 petra.klementova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 89
Kobylková Michaela DiS.
odbor životního prostředí
566 688 342 - michaela.kobylkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 151
Kodysová Olga Mgr.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 197 775 862 592 olga.kodysova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 83
Kohlová Veronika Ing.
odbor občansko-správní a OŽÚ, živnostenská oprávnění
566 688 364 - veronika.kohlova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 98
Koláčková Kateřina
kancelář tajemnice
566 688 119 - katerina.kolackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 37
Kolbábková Lucie
odbor občansko-správní a OŽÚ, evidence obyvatel, ohlašovna
566 688 125 - lucie.kolbabkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 19
Komínková Drahoslava
odbor finanční
566 688 147 drahoslava.kominkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 35
Konečná Renata BA (Hons)
odbor dopravy
566 688 303 - renata.konecna@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 28
Konopásková Anna
odbor finanční
566 688 143 - anna.konopaskova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 86
Koscielniak Petr
odbor dopravy
566 688 311 - petr.koscielniak@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 15
Košťál Václav
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 --- 736 510 470 vaclav.kostal@zdarns.cz
náměstí Republiky 294/24, TIC
Kotoučková Jana Bc. DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 381 771 133 175 jana.kotouckova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 83
Koubek Luboš Ing.
odbor dopravy
566 688 301 775 855 683 lubos.koubek@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 34
Kozáková Miluše
odbor komunálních služeb
566 688 183 - miluse.kozakova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 111
Krábek Petr Ing.
odbor sociální
566 688 320 736 510 465 petr.krabek@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 70
Kubálková Jitka Ing.
odbor životního prostředí
566 688 345 - jitka.kubalkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 152
Kynclová Magdaléna Ing.
odbor životního prostředí
566 688 341 - magdalena.kynclova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 155
Lánová Ivana
odbor sociální
566 688 321 - ivana.lanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 72
Leopoldová Lenka
odbor majetkoprávní
566 688 135 - lenka.leopoldova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 103
Linhartová Marie
kancelář tajemnice
566 688 128 - marie.linhartova@zdarns.cz Žižkova 227/1
Hlavní spisovna, archiv
Mahel Tomáš Mgr.
odbor majetkoprávní
566 688 173 - tomas.mahel@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 106
Machová Ilona Bc.
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 131 - ilona.machova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 43
Marková Ilona
kancelář tajemnice
566 688 119 - ilona.markova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 37
Mašková Marcela
odbor finanční
566 688 149 - marcela.maskova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 90
Miklík Jaroslav Ing.
odbor dopravy
566 688 300 736 510 455 jaroslav.miklik@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 31
Miklíková Ivana Mgr.
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 132 - ivana.miklikova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 43
Miklová Kristýna Mgr. DiS.
odbor sociální
566 688 329 - kristyna.miklova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č.81
Milfajtová Lenka
odbor majetkoprávní
566 688 153 - lenka.milfajtova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 104
Mišingerová Věra
odbor životního prostředí
566 688 346 - vera.misingerova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 153
Mitášová Adéla
odbor stavební a územního plánování
566 688 165 - adela.mitasova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 123
Mokrá Jana Mgr.
odbor majetkoprávní
566 688 170 721 075 008 jana.mokra@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 105
Moravcová Věra
odbor občansko-správní a OŽÚ, ověřovací kancelář, Czech POINT
566 688 152 - vera.moravcova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 27
Mrkos Martin Ing. ACCA
starosta
566 688 100 739 477 703 martin.mrkos@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 64
Mucha Pavel
odbor dopravy
566 688 304 - pavel.mucha@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 14
Navrátilová Kateřina Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 336 katerina.navratilova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 60
Novotná Eva
odbor občansko-správní a OŽÚ, občanské průkazy, cestovní doklady
566 688 376 - eva.novotna@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 20
Odehnalová Kamila Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 192 734 510 789 kamila.odehnalova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 79
Peterková Irena Bc.
odbor sociální
566 688 322 777 367 914 irena.peterkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č.82
Pikulová Sylva Bc.
odbor komunálních služeb
566 688 187 - sylva.pikulova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 112
Pipová Anna Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 164 anna.pipova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 123
Pitková Libuše Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 160 736 510 467 libuse.pitkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 114
Pleva Tomáš Mgr.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 138 - tomas.pleva@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 162
Popelková Marcela
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 196 771 294 248 marcela.popelkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 80
Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.
krizové řízení
566 688 159 778 528 636 jaromir.pospichal@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 62
Poulová Jana Ing.
odbor dopravy
566 688 306 jana.poulova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 13
Poulová Petra Ing.
odbor komunálních služeb
566 688 396 petra.poulova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 112
Prokop Jan Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 190 773 794 139 jan.prokop@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 119
Přecechtěl Roman Mgr.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 380 778 526 179 roman.precechtel@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 162
Remarová Radka
odbor komunálních služeb
566 688 184 778 744 303 radka.remarova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 110
Rosecká Jana Ing.
kancelář tajemnice
566 688 127 jana.rosecka@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 57
Růžičková Iveta
kancelář tajemnice
566 688 122 - iveta.ruzickova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 37
Ryška Zbyněk Ing. Arch.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 --- 736 605 107 zbynek@refuel.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 101
Řeháček Martin Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 169 - martin.rehacek@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 125
Řičanová Blanka
odbor sociální
566 688 333 736 510 466 blanka.ricanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 77
Sadílková Jana
odbor majetkoprávní
566 688 171 - jana.sadilkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 103
Sedlák Petr Mgr.
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 130 734 794 557 petr.sedlak@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 45
Schneiderová Milena
odbor občansko-správní a OŽÚ, občanské průkazy, cestovní doklady
566 688 374 - milena.schneiderova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 20
Skořepová Marcela Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 198 770 320 412 marcela.skorepova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 79
Skřivánková Jaroslava
odbor stavební a územního plánování
566 688 168 - jaroslava.skrivankova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 122
Sobolová Blanka Bc.
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 331 733 465 035 blanka.sobolova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 53
Sochorová Hana Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 195 771 280 604 hana.sochorova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 116
Stejskalová Veronika DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 188 777 356 983 veronika.stejskalova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 126
Stemberková Vladislava Ing.
odbor občansko-správní a OŽÚ, matrika
566 688 124 - vladislava.stemberkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 25
Suská Jana
odbor občansko-správní a OŽÚ, matrika
566 688 126 - jana.suska@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 26
Svobodová Magda
kancelář tajemnice
566 688 120 - magda.svobodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 59
Šiklová Pavla
odbor majetkoprávní
566 688 136 - pavla.siklova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 102
Škodová Irena Ing.
odbor stavební a územního plánování
566 688 179 736 510 472 irena.skodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 115
Špačková Hana Ing. Arch.
odbor stavební a územního plánování
566 688 194 - hana.spackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č.126
Štohanzlová Lenka
odbor finanční
566 688 148 - lenka.stohanzlova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 91
Štohanzlová Petra Mgr.
odbor sociální
566 688 326 775 853 109 petra.stohanzlova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 73
Štolová Lucie
odbor stavební a územního plánování
566 688 167 - lucie.stolova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 113
Šubrt Václav
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 --- 566 628 539 vaclav.subrt@zdarns.cz
náměstí Republiky 294/24, TIC
Šulc Josef
odbor dopravy
566 688 399 604 753 293 josef.sulc@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 63
Šustrová Marie Ing.
odbor komunálních služeb
566 688 185 - marie.sustrova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 111
Švomová Marie Bc.
odbor dopravy
566 688 310 - marie.svomova@zdarns.cz Žižkova 227/1
1. patro,
kancelář č. 30
Tatíčková Alena Mgr.
odbor školství, kultury, sportu a marketingu
566 688 335 770 125 568 alena.tatickova@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 53
Ťupová Jana
odbor majetkoprávní
566 688 172 - jana.tupova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 103
Turinská Alena Ing.
odbor finanční
566 688 141 - alena.turinska@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 89
Veselý Pavel Mgr.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 336 - pavel.vesely@zdarns.cz Žižkova 227/1
2. patro,
kancelář č. 60
Veverková Markéta Bc.
odbor občansko-správní a OŽÚ, živnostenská kontrola
566 688 365 - marketa.veverkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 95
Vlček Tomáš Ing.
odbor finanční
566 688 140 724 376 767 tomas.vlcek@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 92
Vostrejšová Zuzana Mgr.
odbor stavební a územního plánování
566 688 199 - zuzana.vostrejsova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 117
Vráblová Ilona Ing.
odbor strategického rozvoje a investic
566 688 175 605 852 984 ilona.vrablova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro krček,
kancelář č. 157
Wurzelová Dana Ing.
odbor komunálních služeb
566 688 180 724 984 857 dana.wurzelova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 108
Zachová Miroslava Mgr.
odbor občansko-správní a OŽÚ
566 688 361 770 136 128 miroslava.zachova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 94
Zelená Lucie
odbor finanční
566 688 186 - lucie.zelena@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 89
Živná Hana
odbor občansko-správní a OŽÚ, živnostenská oprávnění a rejstřík
566 688 363 - hana.zivna@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 96

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?