Lavičky

Umístění nových laviček

V měsíci květnu jsme vás ve Žďárském zpravodaji žádali o zaslání tipů, kde vám ve Žďáře n. S. chybí lavička, kde byste jí rádi měli. Sešlo se nám 19 tipů, z nichž některé se shodují. Společně s odborem komunálních služeb jsme vaše návrhy posoudili, jak z hlediska možnosti následné údržby a vývozu odpadu, předpokládáme, že u každé lavičky by měl být odpadkový koš, tak i využitelnosti a v neposlední řadě vandalismu. To se týká hlavně těch málo frekventovaných míst, kde jsme již z tohoto důvodu byli nuceni lavičky odvézt. Na některá místa je nelze umístit z důvodu jiného vlastníka pozemku než je město. Podle vašich přání vám nejvíce chybí lavičky u cyklostezek, obchodních center. A jen tak pro zajímavost, právě u cyklostezky by je někteří z vás nechtěli vůbec, dle jejich názoru je to nebezpečné. 

 

Umístění nových laviček 2016 (dle ankety)


Město sbírá tipy pro umístění nových laviček

Aktivně pro Žďár - květen 2016

Projekt Aktivně pro Žďár slučuje všechny aktivity, které mohou zlepšit život obyvatel našeho města přímo tam, kde bydlí. Veškeré informace o celém projektu naleznete na webových stránkách města pod ikonou: a! aktivně pro Žďár.

„V současné době sbíráme tipy na umístění nových laviček či opravu těch stávajících. Pokud se nachází v okolí vašeho bydliště lavička, která by zasloužila opravu či výměnu, nebo vás napadlo místo, kde lavička schází, zašlete nám svůj tip na e-mailovou adresu aktivneprozdar@zdarns. cz, do předmětu uveďte lavička,“ sdělila komunitní koordinátorka Radka Remarová. Tipy od občanů na svém červnovém zasedání posoudí komise rozvoje města a životního prostředí a přes prázdniny pět vybraných tipů město realizuje.

V rámci projektu Aktivně pro Žďár se také hledali garanti a patroni dětských hřišť. Kromě soukromých osob se ke správě hřišť připojily i neziskové organizace – Azylový dům pro muže a Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. „Azylový dům pro muže spravuje hřiště u věžičky, které má ve své blízkosti. Ponorka se bude starat o hřiště na Farčatech. Oběma neziskovým organizacím i ostatním garantům velmi děkujeme,“ sdělila Remarová. Na své garanty i patrony ještě ale několik hřišť čeká, proto pokud máte ve své blízkosti hřiště, s jehož údržbou byste rádi pomohli, neváhejte kontaktovat komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

Do projektu Aktivně pro Žďár spadá i participativní rozpočet, tedy možnost občanů podílet se na rozvoji své obce a rozhodovat o tom, kam půjde část rozpočtu města. Zastupitelé města pro participativní rozpočet vyčlenili 600 tisíc korun. V rámci participativního rozpočtu již proběhla dvě setkání - jedno obecné seznamovací a jedno sousedské. “Sousedská setkání, která již proběhla, se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Rádi bychom vás pozvali na další sousedské setkání, které se uskuteční v úterý 31. května od 18 hodin v základní škole v zámku,” doplnila Radka Remarová, koordinátorka projektu. Po sousedských setkáních mohou občané v termínu od 6. června do 10. července podávat své návrhy na projekty či vylepšení svého okolí na podatelnu Městského úřadu. Tam také proběhne formální kontrola správnosti podaných návrhů a do 31. srpna budou projekty představeny veřejnosti. V listopadu pak proběhne hlasování veřejnosti o nejlepších projektech a ty budou realizovány. Návrhy mohou být z jakékoliv oblasti, může se jednat o zlepšení veřejného prostoru, výstavbu chodníku, kulturní událost, opatření v dopravě či úpravu zeleně. Jedinou podmínkou je, že cena návrhu nesmí přesáhnout 150 tisíc korun a projekt musí být realizovatelný do konce roku 2017. Více informací o participativním rozpočtu najdete na webových stránkách města pod záložkou Aktivně pro Žďár.

S příchodem jara se na Farská humna vrátila také sportbedna. “Bednu se sportovním náčiním jsme naplnili sportovními potřebami. V rámci běžné obchůzky bedny jsem se však již setkala s rodiči, kteří bednu plnili sportovním náčiním, které měli doma a již jej nepoužívali,” nadšeně popsala Radka Remarová. „Sportbedna je tedy na svém místě, a pokud máte chuť a čas, běžte si na Farská humna zahrát fotbal či zaházet míčem,“ doplnila Remarová 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!