Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Jedná se o mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony), jehož cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.

Rada města č. 52  Usn. 832/2016/STAR 
doporučila zastupitelstvu města schválit zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21).

Zastupitelstvo města č.17   Usn. 17/2016/STAR/8
projednání schválilo zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21).

Prezentace MA21


Setkání s občany na téma Generel dopravy aneb Plán udržitelné městské mobility

Dne 6. 4. 2017 proběhlo setkání s občany na téma Generel dopravy aneb Plán udržitelné městské mobility. Více ...

 

Divadelní představení „Dýchej“

Dne 15. března 2017 bylo v sále ZUŠ odehráno první divadelní představení „Dýchej“. Jde o preventivní program určený devátým ročníkům ZŠ a kvartě víceletého gymnázia. Účastní se jej vždy pouze jeden třídní kolektiv. Žáci se po představení mohou zeptat jednak herců, jednak přizvaných odborníků na cokoliv, co je napadlo v souvislosti s prožitým příběhem.

 

V rámci cyklu besed KNIHOVNA SENIORŮM proběhlo setkání s vedením města

6. 3. 2017 od 8.00 hodin proběhlo v rámci cyklu besed KNIHOVNA SENIORŮM setkání s vedením města. Slova se ujal Ing. Josef Klement, který zúčastněné informoval o záměrech města pro rok 2017.

 

Setkání s občany na všeobecné téma

Dne 1. 2. 2017 proběhlo tradiční setkání s občany na všeobecné téma. Mezi nejprobíranější témata patřil úklid sněhu ve městě, výstavba azylového domu a údržba veřejné zeleně na ulici Nádražní.

Děkujeme za vaše podněty a těšíme se na další setkání na všeobecné téma, které proběhne v květnu letošního roku.

 

Havlíčkovo náměstí - změna dopravního režimu parkování

Dne 19. ledna 2017 v kavárně  Kafíčko proběhlo veřejné setkání s obyvateli, kterých se  situace a dopravní opatření na Havlíčkově náměstí bezprostředně dotýká. Byli seznámeni s připravovanou úpravou, vyzváni k připomínkování.

Setkání se za město účastnili vedoucí městské policie Martin Kunc, pracovník odboru dopravy Luboš Koubek a pracovník odboru komunálních služeb Jiří Kasper, komunitní koordinátorka Radka Remarová.

 

Zhodnocení roku 2016 v projektu Aktivně pro ŽďárAktivně pro Žďár

proběhlo setkání s občany na téma Generel dopravy aneb Plán udržitelné městské mobility

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!