Ocenění občanů města

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 12. 2015.

Jedná se o nastavení pravidel ocenění občanů města Žďár nad Sázavou, které bude každoročně udělováno jako morální ocenění za významné zásluhy v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a ve veřejném životě. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města jako morální ocenění za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví občanů města Žďár nad Sázavou.

Pravidla udělování Ceny města Žďár nad SázavouRok 2017

Přehled nominovaných občanů města Žďár nad Sázavou:

Alois Bradáč – sportovní reprezentace
Ludmila Swetová – výchovná, kulturní, humanitární činnost – in memoriam
Aleš Wasserbauer – charitativní cyklo projekt „Na kole žďárskými vrchy“
Milan Bečka – oblast kultury a veřejného života - in memoriam
Jaroslava Doležalová – osobní statečnost v době 2. světové války
Irena Holoubková – za zásluhy ve veřejném životě
Mgr. Jaromír Brychta – práce pro město Žďár nad Sázavou

Ocenění získala usnesením zastupitelstva města 23. 3. 2017

Jaroslava Doležalová za osobní statečnost v době 2. světové války.
V roce 1944 spolu s manželem ukrývali ve svém domě pětiletou dívku Jarmilu Wilhelmovou z Prostějova. Tato dívka podle tehdy platných předpisů byla míšenka 1. stupně. To znamená, že její matka byla židovského vyznání a její otec byl katolického vyznání. Jejich dceři hrozil nucený pobyt v koncentračním táboře, který by nemusela přežít. Oběma manželům Doležalovým hrozil trest smrti, pokud by se prozradilo, že schovávají židovku. Jarmila Wilhelmová s nimi nebyla v žádném příbuzenském vztahu.

Zpracovaný příběh paní Jaroslavy Doležalové pro projekt Pamět národa

 

Rok 2016

Přehled nominovaných občanů města Žďár nad Sázavou:

Alois Bradáč – sportovní reprezentace
Martina Sáblíková – sportovní reprezentace
Mgr. Libuše Lukešová – vynikající učitelka
Petr Vejvoda – osobní statečnost – in memoriam
PhDr. Zdeněk Vyhlídal – spisovatel
Jaroslava Doležalová – osobní statečnost v době 2. světové války
Irena Holoubková – za zásluhy ve veřejném životě
Sbor dobrovolných hasičů ZR 2 – ocenění kolektivu

Ocenění získala usnesením zastupitelstva města 12. 5. 2016

Martina Sáblíková za vynikající sportovní reprezentaci České republiky.
Reprezentantka v rychlobruslení, trojnásobná olympijská vítězka, několikanásobná mistryně světa v rychlobruslení na 3 000 m, 5 000 m a víceboji, mnohonásobná vítězka světového poháru, držitelka několika juniorských i seniorských světových rekordů.Udělení čestného občanství města

Čestné občanství města je možné udělit dle § 36 a § 84/2/s, zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, kdy může obec udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce.

 

Čestné občanství získali usnesením zastupitelstva města

2. 11. 2017
Jaroslava Doležalová za osobní statečnost v době 2. světové války.
V roce 1944 spolu s manželem ukrývali ve svém domě pětiletou dívku Jarmilu Wilhelmovou z Prostějova. Tato dívka podle tehdy platných předpisů byla míšenka 1. stupně. To znamená, že její matka byla židovského vyznání a její otec byl katolického vyznání. Jejich dceři hrozil nucený pobyt v koncentračním táboře, který by nemusela přežít. Oběma manželům Doležalovým hrozil trest smrti, pokud by se prozradilo, že schovávají židovku. Jarmila Wilhelmová s nimi nebyla v žádném příbuzenském vztahu.

 

5. 6. 2014
Josef Chromý za mimořádnou propagaci města v zahraničí.
Vyučený řezník a uzenář, v roce 1950 uprchl do Rakouska a odtud do Tasmánie, kde vybudoval firmu Blue Ribbon na zpracování masa. Firmu s 530 zaměstnanci nakonec prodal a začal se věnovat vinařství a developerství. Jeho chardonnay Josef Chromy 2011 získalo roku 2013 na prestižním celosvětovém festivalu vín Decanter World Wine Awards nejvyšší ocenění. Obdržel také českou cenu Gratias Agit 2014 a setkal se s britskou královnou. Základní řady jeho vín Pepik, Josef Chromy a Zdar připomínají jeho vlast i naše město.

 

8. 10. 1998
Jindřich Bílek in memoriam
Pilot, stíhač v britské armádě – 310. stíhací peruť RAF, mechanik, 312. stíhací peruť – pilot letadla Spitfire (1944–1945). V roce 1949 poslán na nucenou dovolenou, záhy emigroval do Velké Británie.

 

4. 5. 1995
plk. Josef Svatoň
Pozdější hrdina světové války, plk. v. v. Josef Svatoň opustil v roce 1939, po mnichovské zradě, republiku a vstoupil do nově se formující Československé armády ve Francii, jejíž zbytek byl po porážce Francie přepraven do Anglie. Jako velitel praporu se účastnil bojů u Dunkerque. V květnu 1945 se vrátil do Československa se svou ženou, která za války pracovala v námořních službách. V roce 1949 jí s dcerou Annou byla umožněna návštěva rodičů v Anglii. Krátce poté opustil zemi i Josef Svatoň. V roce 1956 celá rodina emigrovala do Kanady a pracovala na farmě v Ontariu.

pplk. Jindřich Leskauer in memoriam
Syn železničního zřízence, Jindřicha Leskauera a židovky Amálie Leskauerové, roz. Weisové. Poručík letectva uprchl přes Slovensko, Maďarsko (několikrát zadržen a utekl z vězení), do Francie. Po porážce Francie evakuován do Velké Británie. Britský letec - 311. bombardovací peruť RAF – radiotelegrafista v letadle Welington Mk,.Ic. Zahynul v roce 1941 během letu nad Severním mořem.
Protože se jeho otec odmítl rozvést se svou židovskou manželkou, byl zbaven funkce přednosty nádraží v Rosicích. Ve Žďáře byl správcem výtopny. Oba manželé byli zatčeni 17. 9. 1942 při zatýkaní příbuzných osob, které emigrovaly do ciziny. Jejich dceru Margitu nacisté nezatkli a prožila válku u příbuzných v Železné Rudě. Z rodiny přežila válku jako jediná.

mjr. Bohuslav Holemář in memoriam
Syn rolníka F. Holemáře z Žižkovy ulice čp. 227. Poručík pěchoty uprchl přes Slovensko, Maďarsko (několikrát zadržen a utekl z vězení), Jugoslávii a Sýrii do Francie, kde se zúčastnil bojů. Po porážce Francie uprchl do Afriky a pokračoval přes Gibraltar do Velké Británie. Po výcviku byl poslán do Sovětského svazu. Vrátil se jako major zahraniční armády.

št. rtm. Vladislav Břečka in memoriam
Syn soudního podúředníka a legionáře ze Spálené ulice čp. 193; působil v Polsku, Francii a Velké Británii; letec v britské armádě – 311. bombardovací peruť RAF, střelec (obsluha kulometu) u letadla Welington, hodnost seržant. Zemřel v roce 1942 při čištění kulometu.

 

Titul zasloužilý hasič získal usnesením zastupitelstva města:

25. 8. 2011
Jiří Švarc