Ocenění občanů města

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 12. 2015.

Jedná se o nastavení pravidel ocenění občanů města Žďár nad Sázavou, které bude každoročně udělováno jako morální ocenění za významné zásluhy v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a ve veřejném životě. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města jako morální ocenění za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví občanů města Žďár nad Sázavou.

Pravidla udělování Ceny města Žďár nad SázavouRok 2017

Přehled nominovaných občanů města Žďár nad Sázavou:

Alois Bradáč – sportovní reprezentace
Ludmila Swetová – výchovná, kulturní, humanitární činnost – in memoriam
Aleš Wasserbauer – charitativní cyklo projekt „Na kole žďárskými vrchy“
Milan Bečka – oblast kultury a veřejného života - in memoriam
Jaroslava Doležalová – osobní statečnost v době 2. světové války
Irena Holoubková – za zásluhy ve veřejném životě
Mgr. Jaromír Brychta – práce pro město Žďár nad Sázavou

Ocenění získala paní Marie Doležalová za osobní statečnost v době 2. světové války (usnesení ZM 20/2017/ŠKS/5 ze dne 23. 3. 2017).Rok 2016

Přehled nominovaných občanů města Žďár nad Sázavou:

Alois Bradáč – sportovní reprezentace
Martina Sáblíková – sportovní reprezentace
Mgr. Libuše Lukešová – vynikající učitelka
Petr Vejvoda – osobní statečnost – in memoriam
PhDr. Zdeněk Vyhlídal – spisovatel
Jaroslava Doležalová – osobní statečnost v době 2. světové války
Irena Holoubková – za zásluhy ve veřejném životě
Sbor dobrovolných hasičů ZR 2 – ocenění kolektivu

Ocenění získala paní Martina Sáblíková za vynikající sportovní reprezentaci České republiky (usnesení ZM 14/2016/ŠKS/2 ze dne 12. 5. 2016).Udělení čestného občanství města

Čestné občanství města je možné udělit dle § 36 a § 84/2/s, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, kdy může obec udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce.

 

Udělení čestného občanství Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou – historie:

ZM dne 5. 6. 2014 udělilo čestné občanství:
p. Josefu Chromému – za mimořádnou propagaci města v zahraničí (žije v Austrálii)

ZM dne 8. 10. 1998 udělilo čestné občanství:
pilotovi stíhači Jindřichu Bílkovi, in memoriam

ZM dne 4. 5. 1995 udělilo čestné občanství:
plk. Josefu Svatoňovi
št. kpt. Jindřichu Leskauerovi, in memoriam
mjr. Bohuslavu Holemářovi, in memoriam
št. rtm. Vladislavu Břečkovi, in memoriam


 

Titul zasloužilý hasič

ZM dne 25. 8. 2011 udělilo titul „Zasloužilý hasič“ p. Jiřímu Švarcovi.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!