Nabídka zaměstnání

zveřejněno: 4. 5. 2018

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka finančního odboru – rozpočet

- přihlášky do 31. 5. 2018

 

Výběrové řízení na obsazení pozice - Regionální muzeum – pracovník turistického informačního
centra (TIC)

- přihlášky do 4. 6. 2018

 

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru sociálního - agendy veřejného opatrovnictví a sociálního pracovníka

- přihlášky do 11. 6. 2018 

 


Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města

Volná pracovní místa PO Kultura Žďár

 

Volná pracovní místa PO SPORTIS