Nabídka zaměstnání

zveřejněno: 5. 3. 2018

výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru rozvoje a územního plánování - agenda územního plánování

- přihlášky do 23. 3. 2018

 

výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka oddělení finanční kontroly a interního auditu (oFKIA)

- příhlásky do 3. 4. 2018

 

 


Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města

ředitel/ka příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

 

ředitel/ka příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

 

Volná pracovní místa PO Kultura Žďár

 

Volná pracovní místa PO SPORTIS