Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 3. 4. 2017 - 13. 8. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice první třídy I/19 v km 166,810 – 166,860 v místě mostu ev.č. 19-073 v obci Hamry nad Sázavou

Objížďka: Pro vozidla do 3,5 t: Hamry n.S., Sázava,Přibyslav, Vepřová, Polnička, Žďár, Hamry
Pro vozidla nad 3,5 t: Hamry, Sázava, Přibyslav, Ždírec, Krucemburk, V.Městec, Žďár, Hamry
Pro autobusy: Žďár, Budeč, N.Veselí, Matějov, Sázava.
Průjezd obcí je zakázán (mimo vozidel s výjimkou od OÚ Hamry)

Zodpovědná osoba: Ing. Stanislav Šťáva, tel.737 257 472 (Skanska a.s.).


Termín uzavírky: 19. 4. 2017 - 15. 7. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/37 u obce Sklené nad Oslavou

Objížďka: přes Ostrov n.Osl., Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Křižanov

Zodpovědná osoba: za OHL ŽS, a.s., - pan Bronislav Vážan, tel. 602 511 589


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 18. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/343 a II/354 ve Svratce

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu

Zodpovědná osoba: stavbyvedoucí Martin Pospíchal, tel. 603 252 922.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 29. 3. 2017 - 31. 5. 2017 po dobu pouti 9.5.-14.5. provoz umožněn

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Strojírenská v prostoru před PENNY marketem v úseku autobusových zastávek MHD a mostu přes řeku Sázavu ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: obousměrně, ulicemi Strojírenská, Nádražní, Chelčického, po silnici II/353 ul. Jihlavská, po silnici I/37 ul. Brněnská, Horní, nám. Republiky, po silnici I/19 ul. Žižkova a Brodská, ulicemi Revoluční a Kopečná

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 3. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Ferencova ve Žďáře nad Sázavou v celé délce (od křižovatky se silnicí I/37 ulice Bezručova po křižovatku s MK ulicí Zelenohorská)

Objížďka: po silnici I/37 ulicí Bezručova a po místních komunikacích ulicemi Sychrova a Zelenohorská, obousměrně, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Ladislav Houzar, tel. 777 654 401.


Termín uzavírky: 18. 4. 2017 - 10. 5. 2017 práce po dobu cca 3 dnů

Rozsah: plnou uzavírku místní komunikace – cyklostezka v úseku od ul. Kovářova po lávku přes potok Staviště (pod mostem ev. č. 010) ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavírané cyklostezky ulicemi Kovářova a Libušínská, objízdná trasa je bez vyznačení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: Městský úřad Žďár, p. Jiří Kasper, tel. 566 688 181


Termín uzavírky: 4. 5. 2017 - 4. 5. 2017 7:30 h - 13:30 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455


Termín uzavírky: 9. 5. 2017 - 15. 5. 2017

Rozsah: úplná uzavírka ulic Libušínská, Sázavská a Jungmannova ve Žďáře n.S. z důvodu pouti:
- ulice Libušínská od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u forda) po mostek přes tok Staviště (u č.or. 46),
- ulice Sázavská od křižovatky s ulicí Libušínská (v místě dřívějšího DDH) směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly,
- ulice Jungmannova v úseku od I/37 k zimnímu stadionu

Objížďka: po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: Knoflíček Vratislav – Kodex, nám. Republiky 31/20, IČ: 13652095, kontaktní osoba: Dušan Knoflíček, tel. 728 707 809, 566 622 749.


Termín uzavírky: 18. 5. 2017 - 18. 5. 2017 7:30 h - 13:30 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455


Termín uzavírky: 26. 5. 2017 - 27. 5. 2017 26.05.2017 od 18:00 hod. do 27.05.2017 do 14:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka parkoviště před Poliklinikou(parc. č. 3373 k.ú. Město Žďár) na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: ředitel Polikliniky p. Michal Hubert Zrůst, MSc., tel. 566 690 233.


Termín uzavírky: 10. 6. 2017 - 10. 6. 2017 6:00 - 23:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací na nám. Republiky včetně příjezdové komunikace od silnice I/37 k Morovému sloupu, úplná uzavírka Doležalova náměstí, ulice Nádražní, pěší zóny, centrální parkoviště, park Farská humna ve Žďáře n.S. - Den Žďáru

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavřených komunikací - bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: za organizátora MěÚ OŠKS: p. Dana Hrstková, tel.: 736 510 469.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!