Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 3. 4. 2018 - 31. 7. 2018

Rozsah: částečná uzavírka I/37 v úseku Žďár n.S. - Ostrov n.Osl., rozdělená do etap

Objížďka: po silnici I/37 v jízdním pruhu, kde nebudou probíhat stavební práce

Zodpovědná osoba: M-Silnice a.s., kontaktní osoba: p.Karel Bratršovský, tel. 725 780 036


Termín uzavírky: 3. 4. 2018 - 20. 5. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/37 v průtahu městyse Křižanov, v úseku u čerpací stanice EuroOil

Objížďka: Z Křižanova směrem na Moravec, Bobrová, Radešín, Bohdalec, jednosměrně po sil. II/388 do Ostrova n.O.

Z Ostrova n.O. na Rousměrov, jednosměrně po
sil. III/3883 Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Křižanov.

Zodpovědná osoba: Porr a. s., kontaktní osoba Petr Beroun, tel. č.
725 039 034


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Rozsah: úplnou uzavírku silnice III/35012 v místě mostu ev. č. 35012-3 v km 1,940 – 2,060 přes tok Loseničku, mezi obcí Pořežín a Ronov n.S.

Objížďka: po silnicích č. III/35012, III/35011, III/35018 a I/19 od uzavřeného mostu přes obce Pořežín, Velká Losenice, Nové Dvory, Ronov nad Sázavou k uzavřenému mostu, obousměrně

Zodpovědná osoba: IRBG Bohemia s.r.o., kontaktní osoba: Ing. Jaromír Lipner, tel. 778 451 861.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 19. 3. 2018 - 30. 11. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Lískách, Na Úvoze a k Přehradě ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po silnici II/353 ulicí Vysocká a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací.

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 16. 4. 2018 - 10. 5. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Dolní ve Žďáře n.S. - chodník podél bytového domu č.or. 13 – 23 (v délce cca 80 m) a kolmá parkovací stání před bytovým domem č.or. 17 – 23 (v délce 50 m)

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: STAVOPLAST spol. s r.o. Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav PETR, tel. 732 707 650.


Termín uzavírky: 18. 4. 2018 - 30. 4. 2018 doba prací cca 3 dny

Rozsah: úplná uzavírka křižovatky místních komunikací ulice Revoluční, Okružní horní, Libická a Komenského ve Žďáře nad Sázavou (u Orlovny)

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích a po silnici I/19 – ulicí Brodská ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: Ing. Josef Pitka - STAKO, Strojírenská 10, Žďár nad Sázavou, tel. 606 630 638


Termín uzavírky: 3. 5. 2018 - 3. 5. 2018 8:00 - 15:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Haškova u bytového domu č.p. 1137/18 ve Žďáře nad Sázavou, v délce cca 30 m

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ulice Nádražní a Chelčického ve Žďáře nad Sázavou, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: SYANCO s.r.o. - p. Michal Oharek, tel. 777 054 451


Termín uzavírky: 7. 5. 2018 - 14. 5. 2018

Rozsah: úplná uzavírka ulic Libušínská, Sázavská a Jungmannova ve Žďáře n.S. z důvodu pouti:
- ulice Libušínská od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u forda) po mostek přes tok Staviště (u č.or. 46),
- ulice Sázavská od křižovatky s ulicí Libušínská (v místě dřívějšího DDH) směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly,
- ulice Jungmannova v úseku od I/37 k zimnímu stadionu

Objížďka: po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: Knoflíček Vratislav – Kodex, nám. Republiky 31/20, IČ: 13652095, tel. 602 560 715.


Termín uzavírky: 15. 5. 2018 - 15. 5. 2018 7:00 - 19:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace - parkoviště na Bouchalkách u fotbalového hřiště ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: Maloobchodní síť BALA, Ing. Jiří Králíček, tel. 602 708 047.


Termín uzavírky: 16. 5. 2018 - 16. 5. 2018 7:30 h - 13:00 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455