Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 4. 4. 2016 - 31. 10. 2016

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 ul. Brněnská (most přes ČD u ČS PHM Benzina) ve Žďáře n.S.

Objížďka: kyvadlově v jednom jízdním pruhu, řízené semafory

Zodpovědná osoba: FIRESTA-Fišer, kontaktní osoba: Jiří Gabrhel, tel. 724 044 399.


Termín uzavírky: 4. 4. 2016 - 31. 10. 2016

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 Ostrov nad Oslavou, v prostoru mostu ev. č. 37-053

Objížďka: v jednom jízdním pruhu kyvadlově, řízeno semafory

Zodpovědná osoba: MADOS MT s.r.o., Lupenice, kontaktní osoba: Marek Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 6. 5. 2016 - 30. 10. 2016

Rozsah: silnice I/37 v k.ú. Vatín, stavební práce při provádění stavby: I/37 Vatín, most ev.č. 37-051

Objížďka: provoz veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu, řízeno světelným signalizačním zařízením

Zodpovědná osoba: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
odpovědná osoba: Ing. František Kadubec, tel. 724 829 742


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 28. 7. 2016 - 31. 10. 2016

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/03426 v km 9,030 – 7,206 v úseku Vojnův Městec – hranice Pardubického kraje

Objížďka: obousměrně po silnici I/37 a III/3713 přes obce Vojnův Městec a Krucemburk až na křižovatku silnic III/03713 a III/03426 Rychtářka. Délka objížďky: 5 km.

Zodpovědná osoba: Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, kontaktní osoba: Jiří Vondrák, tel. 725 790 002.


Termín uzavírky: 12. 9. 2016 - 9. 10. 2016

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35424 v km 0,500 v místě železničního viaduktu, mezi křižovatkou se silnicí I/37 (nad Sazomínem) a obcí Obyčtov

Objížďka: po silnici I/37 a II/354 přes Ostrov nad Oslavou. Objížďka je obousměrná

Zodpovědná osoba: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Sedílek, tel. 739 501 631.


Termín uzavírky: 3. 10. 2016 - 10. 10. 2016

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/343 v km cca 34,400 – 36,000 v úseku od Svratky po křižovatku se silnicí II/350 (směr Herálec - U sloupku))

Objížďka: po silnici II/343 hranice okresu – Kameničky – Jeníkov - Hlinsko, po I/34 Hlinsko - Kladno – Krouna, po II/354 Krouna – Svratouch – hranice okresu – Svratka, po II/350 Svratka – Svratka ČS PHM

Zodpovědná osoba: KSÚSV, kontaktní osoba: Luboš Mokrý, tel. 723 734 810.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 29. 8. 2016 - 30. 11. 2016

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Palachova a Dvořákova ve Žďáře nad Sázavou před budovou SZŠ

Objížďka: Po místních komunikacích ulicemi Nádražní, Smetanova a Palachova ve Žďáře nad Sázavou.

Zodpovědná osoba: SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Drdla Ladislav, tel. 777 734 907


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!