Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 19. 4. 2017 - 15. 9. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/37 u obce Sklené nad Oslavou

Objížďka: přes Ostrov n.Osl., Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Křižanov

Zodpovědná osoba: za OHL ŽS, a.s., - pan Bronislav Vážan, tel. 602 511 589


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 10. 7. 2017 - 31. 8. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/3538 v km 3,280 – 3,850 v průtahu obcí Matějov

Objížďka: obousměrně, z Nového Veselí po silnici č. III/3539 přes Újezd a Sirákov do obce Poděšín, po silnici č. III/35210 do obce Nížkov, po silnici č. II/352 do obce Sázava

Zodpovědná osoba: žadatel HOLD s.r.o., kontaktní osoba: pan Radek Blažek, tel. 721 386 614.


Termín uzavírky: 17. 7. 2017 - 31. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/354 v km 52,697 v místě mostu ev. č. 354-022 v Radostíně nad Oslavou

Objížďka: Pro vozidla do 7,5 t včetně BUS: po III/34826 a III/35429 Radostín n.O., Pavlov a Zahradiště;
Pro vozidla nad 7,5 t: po I/37, II/353, II/602 a II/354 Radostín n.O., Ostrov n.O.,Žďár n.S., N.Veselí, Bohdalov, Rudolec, Stáj, Jamné, Velký Beranov, Měřín, Stránecká Zhoř, Kochánov, Radostín n.O.

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: pan Petr Jelínek, tel. 724 966 148.


Termín uzavírky: 18. 7. 2017 - 30. 9. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35729 Bohdalov – Zahradiště, 2. etapa v úseku Pavlov - Bohdalov v km 3,000 – 6,500, v úseku od Pavlova č.p. 85 po Bohdalov č.p. 212

Objížďka: obousměrně po silnicích III/34826, II/348, II/353 a II/388 z obce Pavlov přes Milíkov, Černá, Arnolec, Stáj a Rudolec do Bohdalova.

Zodpovědná osoba: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., kontaktní osoba: pan Čuda, tel. 606 601 268.


Termín uzavírky: 26. 8. 2017 - 26. 8. 2017 11:15 hod. - 15:30 hod.

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35016 (v celé délce) od křižovatky se silnicí I/37 u Tokozu ve Žďáře nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/350 u Penzionu Červeňák v Polničce

Objížďka: obousměrně pro všechna vozidla ze Žďáru nad Sázavou po silnici I/137 až po křižovatku se silnicí II/350 (světnovská) a dále po silnici II/350 do obce Polnička

Zodpovědná osoba: SK Axiom OrBiTt, Strojírenská 16, IČ: 70881197, 591 01 Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: Ing. Jan Havlíček, tel. 602 773 068.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 5. 6. 2017 - 31. 8. 2017 doba prací cca 2 dny

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, mezi AUTO a bytovým domem č.or. 55-57 a č. or. 59–65

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: SATT a.s.,Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Jiří Šimeček, tel. 777 734 913


Termín uzavírky: 24. 7. 2017 - 31. 8. 2017 I.etapa 24.7.–28.7. omezení průjezdu Revoluční
II.etapa 29.7.–30.07. uzavírka Revoluční
III.etapa 31.7.–5.8. uzavírka Libická, Komenského
IV.etapa 6.8.-31.8. práce se zachováním průjezdu

Rozsah: úplná uzavírka křižovatky místních komunikací – ulice Revoluční, Komenského, Libická a Okružní ve Žďáře nad Sázavou (u Orlovny), rozdělené do několika etap

Objížďka: Obousměrně pro veškerý silniční provoz: po silnici I/19 ulicí Brodská a po místních komunikacích ulicemi Komenského, Okružní, Libická, Sázavská, Uhlířská ve Žďáře nad Sázavou.

Zodpovědná osoba: VAS a.s. Žďár n.S., kontaktní osoba: Ing. Miroslav Inwald, tel. 724 060 829


Termín uzavírky: 7. 8. 2017 - 29. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Rybníček ve Žďáře nad Sázavou v úseku od křižovatky se silnicí I/37 ulice Brněnská po RD č.p. 5

Objížďka: po místních komunikacích ulicemi Za Jatkami a kolem volejbalových kurtů ve Žďáře nad Sázavou, bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou


Termín uzavírky: 21. 8. 2017 - 21. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka ulic Kavánova a Mánesova ve Žďáře n.S.

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 1. 9. 2017 - 10. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Okružní podél bytového domu č.p. 1998 – 2001 ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavřené komunikace, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: p. Ruber Václav, tel. 737 329 593.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!