Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 6. 9. 2017 - 31. 10. 2017

Rozsah: částečná zavírka silnice I/37 v km 104,150 - 104,250 ul. Santiniho ve Žďáře n.S.

Objížďka: v jednom jízdním pruhu silnice I/37, ve kterém nebudou probíhat stavební práce; provoz bude řízen kyvadlově semafory

Zodpovědná osoba: za STAREDO - Ing. Vladimír Ostatek, tel. 773 056 561


Termín uzavírky: 9. 10. 2017 - 31. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka I/37 v průtahu obci Křižanov

Objížďka: Ve směru ZR-Křižanov: přes Rousměrov, Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Pikárec.
Ve směru Křižanov - ZR: přes Pikárec, Moravec, Bobrová, Radešín, Bohdalec, Ostrov n.O.

Zodpovědná osoba: za PORR - Petr Beroun, tel. 725 039 034


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 17. 7. 2017 - 31. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/354 v km 52,697 v místě mostu ev. č. 354-022 v Radostíně nad Oslavou

Objížďka: Pro vozidla do 7,5 t včetně BUS: po III/34826 a III/35429 Radostín n.O., Pavlov a Zahradiště;
Pro vozidla nad 7,5 t: po I/37, II/353, II/602 a II/354 Radostín n.O., Ostrov n.O.,Žďár n.S., N.Veselí, Bohdalov, Rudolec, Stáj, Jamné, Velký Beranov, Měřín, Stránecká Zhoř, Kochánov, Radostín n.O.

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: pan Petr Jelínek, tel. 724 966 148.


Termín uzavírky: 15. 9. 2017 - 30. 11. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/354 v km 52,100 – 52,300 (v úseku podél opěrné zdi mezi ČS PHM a návsí) v Radostíně nad Oslavou

Objížďka: Nenařizuje se. Provoz na silnici II/354 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., kontaktní osoba: pan Petr Jelínek, tel. 724 966 148.


Termín uzavírky: 25. 9. 2017 - 31. 10. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/350 v km cca 32,600 – 32,675 v obci Polnička v místě autobusové zastávky Polnička,,Obecní úřad

Objížďka: Provoz na silnici II/350 bude veden po volné části komunikace v jízdním pruhu. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Zodpovědná osoba: za COLAS – stavbyvedoucí p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 7. 8. 2017 - 29. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Rybníček ve Žďáře nad Sázavou v úseku od křižovatky se silnicí I/37 ulice Brněnská po RD č.p. 5

Objížďka: po místních komunikacích ulicemi Za Jatkami a kolem volejbalových kurtů ve Žďáře nad Sázavou, bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou


Termín uzavírky: 21. 8. 2017 - 21. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka ulic Kavánova a Mánesova ve Žďáře n.S.

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 1. 9. 2017 - 10. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Okružní podél bytového domu č.p. 1998 – 2001 ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavřené komunikace, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: p. Ruber Václav, tel. 737 329 593.


Termín uzavírky: 21. 10. 2017 - 23. 10. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Ferencova ve Žďáře nad Sázavou v celé délce (od křižovatky se silnicí I/37 ulice Bezručova po křižovatku s MK ulicí Zelenohorská)

Objížďka: po silnici I/37 ulicí Bezručova a po místních komunikacích ulicemi Sychrova a Zelenohorská, obousměrně, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., p. Ladislav Houzar, tel. 777 654 401.


Termín uzavírky: 23. 10. 2017 - 30. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní – komunikace s parkovištěm před bytovým domem u č.or. 39 - 41 ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou pozemní komunikaci

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., Ladislav Houzar, tel. 777 654 401.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!