Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 3. 4. 2017 - 13. 8. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice první třídy I/19 v km 166,810 – 166,860 v místě mostu ev.č. 19-073 v obci Hamry nad Sázavou

Objížďka: Pro vozidla do 3,5 t: Hamry n.S., Sázava,Přibyslav, Vepřová, Polnička, Žďár, Hamry
Pro vozidla nad 3,5 t: Hamry, Sázava, Přibyslav, Ždírec, Krucemburk, V.Městec, Žďár, Hamry
Pro autobusy: Žďár, Budeč, N.Veselí, Matějov, Sázava.
Průjezd obcí je zakázán (mimo vozidel s výjimkou od OÚ Hamry)

Zodpovědná osoba: Ing. Stanislav Šťáva, tel.737 257 472 (Skanska a.s.).


Termín uzavírky: 19. 4. 2017 - 15. 7. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/37 u obce Sklené nad Oslavou

Objížďka: přes Ostrov n.Osl., Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Křižanov

Zodpovědná osoba: za OHL ŽS, a.s., - pan Bronislav Vážan, tel. 602 511 589


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 18. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/343 a II/354 ve Svratce

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu

Zodpovědná osoba: stavbyvedoucí Martin Pospíchal, tel. 603 252 922.


Termín uzavírky: 8. 6. 2017 - 17. 7. 2017

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35429 Bohdalov – Zahradiště, 1. etapa v úseku Zahradiště – Pavlov, v km 0,000 – 2,100, v úseku od Zahradiště č.p. 12 po Pavlov č.p. 60;

Objížďka: po silnicích II/354 a III/34826 ze Zahradiště přes Radostín nad Oslavou do Pavlova. Objížďka je obousměrná

Zodpovědná osoba: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.,Zbraslavice č.p. 331, kontaktní osoba: pan Čuda, tel. 606 601 268.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 3. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Ferencova ve Žďáře nad Sázavou v celé délce (od křižovatky se silnicí I/37 ulice Bezručova po křižovatku s MK ulicí Zelenohorská)

Objížďka: po silnici I/37 ulicí Bezručova a po místních komunikacích ulicemi Sychrova a Zelenohorská, obousměrně, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: VHS Žďár nad Sázavou spol. s.r.o., Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Ladislav Houzar, tel. 777 654 401.


Termín uzavírky: 5. 6. 2017 - 31. 8. 2017 doba prací cca 2 dny

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, mezi AUTO a bytovým domem č.or. 55-57 a č. or. 59–65

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: SATT a.s.,Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Jiří Šimeček, tel. 777 734 913


Termín uzavírky: 1. 9. 2017 - 10. 11. 2017

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Okružní podél bytového domu č.p. 1998 – 2001 ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavřené komunikace, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: p. Ruber Václav, tel. 737 329 593.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!