Příprava systému Veřejné dopravy Vysočiny a nových jízdních řádů pro Kraj Vysočina

zveřejněno: 22. 3. 2017
aktualizováno

V současné době Kraj Vysočina připravuje výběrové řízení na výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina a připravuje nový dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV), s předpokládaným zahájením provozu v roce 2019/2020. V této souvislosti probíhá projednávání návrhů autobusových a vlakových jízdních řádů zajišťujících obsluhu obcí, kterých se příslušné jízdní řády týkají. Město Žďár na Sázavou obdrželo do této doby návrhy jízdních řádů, které naleznete v přílohách. Jedná se o materiály, které nejsou konečné, v rámci připomínkování jednotlivými obcemi a městy jsou aktualizovány – průběžně upravovány. Po skončení připomínkování návrhů jízdních řádů obcemi a městy cca na konci měsíce března 2017 Kraj Vysočina vypořádá jednotlivé připomínky, které nebylo možné vypořádat v rámci projednávání.

Pro informaci občanů města Žďáru nad Sázavou zveřejňujeme prvotní pracovní návrhy, které nám byly doposud doručeny:

Návrh č. 1

Návrh č. 2

Návrh č. 3

Návrh č. 4

Návrh č. 5

Realizátorem VDV je odbor dopravy Kraje Vysočina - kontakt:  http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi