Ochrana spotřebitele

Na této stránce naleznete odkazy na občanská sdružení a státní úřady
působící v oblasti ochrany spotřebitele nebo státního dozoru.


Spotřebitelský ombudsman

Pomocná ruka státu všem oklamaným občanům.

Spotřebitelský ombudsman je systém, který za pomoci kontaktních míst na obecních živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi, umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatné se domoci svých spotřebitelských práv.

Informace: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 3. patro dveře č. 93.

Více informací ZDE


Společné poradenské dny ČOI a živnostenského úřadu

Tento společný konzultační den se koná pravidelně každou první středu v měsíci na pracovišti živnostenského úřadu vždy mezi 13:00 a 16:00 hod v budově Městského úřadu Žďár n.S., 3.patro, kancelář č. 93.

Více informací ZDE


Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

  • Právní poradenstvíz oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

    Telefonní linka: 299 149 009
    Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
  • řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli pomocí služby VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz
  • Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
  • Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)
  • Publikace - např. tištěná Informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená zejména seniorům

web: www.dtest.cz

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem,  jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

Značka spotřebitelské poradny Spotřebitelská poradna dTest - kontakty

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Internetová adresa pro spotřebitelskou poradnu, odkud lze bezplatně zasílat spotřebitelské dotazy: www.spotrebitele.info

 


Od jara 2008 se otevřela nová cesta řešení spotřebitelských sporů. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pilotní projekt, který umožní úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimosoudní cestou.

Ve většině sporů, které dnes spotřebitelé vedou, se jedná o reklamační řízení. Pokud se spotřebitel a prodejce nedohodnou, může v současné době spotřebitelský spor vyřešit pouze soud. Tato cesta je však obvykle zdlouhavá a finančně nevýhodná. Náklady na soudní řízení totiž často přesahují hodnotu sporu, což obvykle spotřebitele odradí od toho, aby řešení hledal u obecného soudu. Rychlejší a levnější forma řešení drobných sporů, která je obvyklá ve většině evropských států, v České republice doposud chyběla.

Nový systém využívá existující legislativu, předpokládá se, že mimosoudní řešení konkrétního sporu nebude trvat déle než dva měsíce, tedy výrazně méně, než je průměrná doba řízení u soudu. Systém nebude fungovat úplně zdarma, ale náklady budou výrazně nižší než u klasického soudního řízení.

V první ani druhé fázi, tedy při jednání na kontaktním místě nebo při mediaci, nebude ani jedna ze stran sporu platit žádné poplatky. Pokud se spor dostane do třetí fáze, arbitráže, zaplatí navrhovatel poplatek rozhodčímu soudu ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 800 Kč. Zároveň se sníží náklady na zastupování a dojíždění, neboť řízení může proběhnout písemně. Zcela pak odpadnou náklady na odvolací řízení, protože o arbitráži rozhoduje rozhodčí soud pouze v jednom stupni.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran, a pokud dospěje až do fáze arbitráže, je plnou náhradou soudního řízení.

Jednotlivé fáze mimosoudního řešení spotřebitelského sporu

Kontaktní místo — podání informací:

Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace mají v celém procesu funkci zprostředkovatele informací o alternativních možnostech, kterými může poškozený spor řešit, tedy prostřednictvím tzv. mediace nebo rozhodčího řízení. Spotřebitel, případně podnikatel, se může obrátit na kontaktní místa Hospodářské komory ČR nebo spotřebitelských organizací, a to poštou, osobně, nebo elektronicky. K tomuto účelu slouží formulář, v němž je možno popsat svoji stížnost spolu s informací, zda preferujete mediaci, nebo rovnou arbitráž. Formuláře jsou k dispozici i v elektronické podobě, například na internetových stránkách ministerstva. Pracovník kontaktního místa doručí stížnost druhé straně, která bude mít 15 dnů na vyjádření. Předpokládá se, že řada sporů skončí již při samotném projednávání na kontaktním místě, a to v návaznosti na poskytnuté kvalifikované informace.

Mediace:

Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím tzv. mediace (je bezplatná), určí si nezávislého mediátora, který se obě strany snaží dovést k dohodě. Mediace je zahájena přistoupením stran k dohodě o mediaci, která může být uzavřena i písemně.

Arbitráž — rozhodčí řízení:

V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran požádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a AK ČR. O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana může požádat již ve chvíli podání stížnosti a k jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Řízení může proběhnout také elektronicky. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný — je tedy zajištěna rychlá vymahatelnost práva.

Další informace (seznam kontaktních míst, formuláře) naleznete na webové stránce http://www.mpo.cz/cz/ochrana—spotrebitele/mimosoudni—reseni/.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!