Výplata dávky důchodového pojištění (důchodu) zvláštnímu příjemci

Ustanovení zvláštního  příjemce výplaty dávky důchodového pojištění je upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zněmí pozdějších předpisů.

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce pro poživatele důchodu s trvalým pobytem ve své působnosti v následujících případech:

    1. výplatou dávky by se dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
    2. výplatou dávky dosavadnímu příjemci by byly  poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
    3. nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je občan určený rozhodnutím obecního úřadu.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

Náležitosti k ustanovení zvláštního příjemce výplaty dávky důchodového pojištění: 

  • čitelně vyplněná žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (tiskopis v příloze)
  • platný občanský průkaz žadatele a poživatele důchodu
  • potvrzení o zdravotním stavu poživatele důchodu (tiskopis v příloze)

Městský úřad Žďár nad Sázavou vydává rozhodnutí v dané věci pro občany mající trvalý pobyt na území města Žďár nad Sázavou včetně místních částí Stržanov, Mělkovice, Veselíčko, Radonín.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!