Srovnání s ostatními úřady

Město Žďár nad Sázavou je od roku 2004 členem Benchmarkingové iniciativy 2005 (http://www.benchmarking.vcvscr.cz/ ) a porovnává svoji výkonnost a efektivitu s dalšími členskými obcemi a městy. Standardní sada porovnávaných ukazatelů je shrnuta v tzv. Profilu úřadu.

Pokud chcete vědět, jak je na tom náš úřad v porovnání s průměrnými hodnotami (medián) dosaženými úřady rozdělenými do velikostních kategorií podle počtu zaměstnanců (viz tabulka níže), tak zde máte sadu základních ukazatelů vyjádřených v grafech.

Městský úřad Žďár nad Sázavou (v grafech červeně) má 113 zaměstnanců a patří tedy do velikostní kategorie 100-149,9.

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě (r. 2012)

Počet zaměstnanců celkem

Počet obcí v kategorii

Průměrný počet zaměstnanců

64,9 a méně

445,64

8

55,90
65 až 74,9 575,68

8

72,29

75 až 99,9 740,67

9

79,80

100 až 149,9

889,36

7

124,50

150 až 179,9

1 954,99

12

162,30

180 až 229,9

2 035,16

10

204,78

230 až 309,9

1 903,85

7

277,0

více než 310

2 508,08

6

405,42

Celkem

11 053,42

67

155,19

 

Grafy: (Pozn.: Kliknutím na obrázek otevřete soubor PDF s příslušným grafem.)

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Náklady na vzdělávání na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ) v Kč

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Průměrný počet absolvovaných vzdělávacích akcí na jednoho pracovníka

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Koeficient nemocnosti

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
% podíl krátkodobých absencí na počtu absencí celkem

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Výdaje na informační technologie v Kč k počtu pracovníků

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Počet najetých km na jednoho zaměstnance

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Náklady na ujetý km v Kč

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Celkové náklady na telefonování na zaměstnance v Kč

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Výdaje na energie na m2 podlahové plochy MěÚ

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Podíl běžných výdajů na činnost místní správy k běžným výdajům rozpočtu v %

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!