Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 23. 8. 2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 8. 10. 2017
Z-190/2017-OP Odprodej pozemků, ul. Hrnčířská 1. 9. 2017
Z-191/2017-OP Prodej pozemků - RD Klafar III. 30. 10. 2017
Z-193/2017-OP Výpůjčka pozemku - ul. Okružní 7. 9. 2017
Z-194/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 7. 9. 2017

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Radostín nad Oslavou (č.j. OD/1335/17/LK) [220 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/350, II/353, II/354, II/388, III/35421, III/35424 a místní komunikace (č.j. OD/1324/17/LK) [215 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kavánova, Mánesova (č.j. OD/1254/17/LK/--DZp) [190 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Palachova (č.j. OD/1245/17/LK-DZp) [198 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [132 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2017 [98 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 schválené ZM dne 18.5.2017 na webových stránkách města [98 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba a stavební úpravy truhlářské dílny, novostavba skladu na pozemku RD č. p. 15 včetně stavební úpravy RD č. p. 15 - Ostrov nad Oslavou (č.j. SÚ/1161/17/Skř-6-Info) [90 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba bytové jednotky k rodinnému domu č. p. 58 - Újezd (č.j. SÚ/1255/17/Ba-2-Info) [106 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba skladu neseného zemědělského nářadí včetně stavebních úprav stávajícího skladu - Světnov (č.j. SÚ/1249/17/Řeh-2-Info) [147 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy bytového domu, ul. Nová 251/18, Žďár nad Sázavou (č.j. SÚ/1247/17/Ba-2-Info) [99 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy a přístavba garáže u rodinného domu č. p. 15, Březí nad Oslavou (č.j. SÚ/1113/17/Ba-6-Info) [89 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Stavební úpravy objektu č. p. 1101 na ulici Neumannova pro změnu v užívání stavby (č.j. SÚ/917/17/Řeh-3-Ozná) [470 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu vč. napojení na sítě technické infrastruktury - Bohdalec (č.j. SÚ/1224/17/Ku-2-Info) [73 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků jednotek Okružní 1897, 1898 (č.j. SÚ/1221/17/Ku-2-Info) [74 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - stavební úpravy NN - ZR 3 (č.j. SÚ/948/14/Ku-5-Rozh) [3736 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ilona Křesťanová (č.j. SÚ/967/17/Dol-7-Info) [82 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Lucie Majerová (č.j. SÚ/1062/17/Řeh-6-Info) [84 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec (č.j. SÚ/473/17/Kle-8-Info) [73 kB]
Oznámení o možnosti převzít píemnost - Josef Částka (č.j. SÚ/425/16/Kle-10-Ozná) [54 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Petra Miklová (č.j. SÚ/392/17/Ba-Info) [83 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vatín (č.j. RUP/148/16/DF) [111 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání 2. opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Polnička (č.j. RUP/213/15/DF) [120 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody z vodovodu - Bohdalov, Březí nad Oslavou, Kotlasy, Pokojov (č.j. ŽP/1507/17/MB) [216 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 70. schůze rady města konané dne 7.8.2017 [547 kB]
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konané dne 22.6.2017 [489 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - zrušení dražby - František Sedlák (č.j. 144 EX 18064/14-88) [61 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí - Marek Růžička (č.j. 201 EX 01981/16-077) [492 kB]
Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - ADTOOL SECURITY CZ s. r. o. (č.j. 1273833/17/2914-00540-703353) [209 kB]
Dražební vyhláška - soubor věcí nemovitých - Prokonzulta, a.s., Brno [557 kB]
Usnesení - dědictví po Marii Pospíchalové (č.j. 8 D 468/2015, Nd 5/2017) [211 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Město Žďár (č.j. SPU 374574/2017/520100/Morkus) [72 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemky v k.ú. Přibyslav (č.j. UZSVM/HHB/4724/2017-HHBM) [367 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ-00017/2017-13600) [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky teplé užitkové vody [31 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!