Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-147/2017-OP Prodej pozemku-ul.Hrnčířská 31. 1. 2017
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 31. 1. 2017
Z-69/2016-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 30. 1. 2017

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky Uzávěrka
Brodská 1905/33 1+1 2. 2. 2017

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Píbil (č.j. ST/1738/16/AT/13/69) [60 kB]
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Studentská (č.j. OD/2020/16/LK) [329 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Studentská (č.j. OD/1966/16/LK) [485 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Smíchov (č.j. OD/1981/16/LK) [461 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - obec Herálec, část Familie - Obytný soubor RD Za Školou (č.j. OD/1731/16/LK) [706 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Jaroslava Drdlová (č.j. MU/OŽ/2796/2016/Ve/2) [51 kB]
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Sedlák [52 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [131 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Obec Velká Losenice (č.j. SÚ/2156/16/Ka-2-Ozná) [354 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k doplnění podkladů - Znojmont, s.r.o. (č.j. SÚ/2222/12/Kle-74-Přer) [223 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Městys Ostrov nad Oslavou (č.j. SÚ/41/17/Skř-2-Info) [127 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - komunikace v lokalitě Krejdy (č.j. SÚ/1306/15/Ku-6-Ozná) [312 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Halamka (č.j. SÚ/523/16/Ku-7-Ozná) [76 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Radim Tomek (č.j. SÚ/1915/16/Ka-6-Info) [102 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Polnička (č.j. SÚ/2039/16/Ka-6-Info) [103 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Světnov (č.j. SÚ/1954/16/Řeh-6-Info) [92 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lhotka (č.j. RUP/495/16/DF) [87 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 57. schůze rady města konané dne 30.12.2016 [446 kB]
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 15.12.2016 [363 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2016 [314 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Dražební vyhláška - Petr Moravec (č.j. 134 EX 06086/13-554) [425 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Bc. Jaroslava Machová (č.j. 027 EX 00912/06) [434 kB]
Usnesení - dražba - Zbigniew Maj (č.j. 203 Ex 44086/13-117) [197 kB]
Usnesení - dražba - Sodomková Lenka (č.j. 167 EX 9977/12-307) [450 kB]
Usnesení - dražba - Nozar Pavel (č.j. 030 EX 13701/14-101) [561 kB]
Usnesení - odročení dražby - Petr Veselka (č.j. 167 EX 3171/09-560) [118 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Benc Ladislav (č.j. 002 Ex 212/16-40) [644 kB]

Z jiných úřadů - soudy

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení (č.j. 64 A 6/2016-32) [70 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ/00017/2017-13600) [493 kB]
Vyhlášení popisu věci (č.j. KRPJ-129879-122/TČ-2016-161471) [60 kB]
Oznámení o zamýšleném převodu (č.j. SPU 591371/2016/520100) [188 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb [404 kB]
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti [403 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2017 [428 kB]
Výzva dotačního programu - Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 [374 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2017 [396 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2017 [470 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2017 [540 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2017 [457 kB]

Ostatní informace

Výluka vlaků - Tišnov - Rožná - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov [107 kB]
Tisková zpráva - zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na email [284 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky vody - ul. Švermova, Vesna [36 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!