Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-191/2017-OP Prodej pozemků - RD Klafar III. 30. 10. 2017
Z-198/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Na Prutech 9. 11. 2017

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - referent/ka odboru majetkoprávního - agenda přestupků [217 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce - referent/ka odboru dopravy - referent/ka pro silniční a městskou dopravu a technik registru silničních vozidel [214 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce - ředitel (ka) příspěvkové organizace Kultura Žďár [106 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalov (č.j. OD/1682/17/LK) [203 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka silnice I/37 v obci Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 73399/2017) [254 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bohdalov (č.j. OD/1492/17/LK) [773 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní (č.j. OD/1686/17/LK) [199 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - silnice II/353 před křižovatkou s místní komunikací vedoucí do místní části Radonín (č.j. OD/1413/17/LK) [367 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolní (č.j. OD/1581/17/LK) [451 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Ferencova (č.j. OD/1678/17/LK) [204 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (č.j. OD/1612/17/LK) [212 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Brněnská (č.j. KUJI 69693/2017-Pr/DZp-129) [317 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalov (č.j. OD/1600/17/LK) [187 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [119 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 6/2017 v elektronické podobě schválené ZM 7.9.2017 [98 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 schválené ZM dne 18.5.2017 na webových stránkách města [98 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Agras Bohdalov, a.s. (č.j. SÚ/1602/17/So-2-Info) [58 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - rekonstrukce NN, střed obce Škrdlovice (č.j. SÚ/1119/17/Řeh-5-Rozh) [1773 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ing. Martin Křehlík, Jan Křehlíková (č.j. SÚ/1510/17/Ba-6-Info) [85 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu s 1 bytem v Ostrově nad Oslavou (č.j. SÚ/1011/17/Skř-8-Info) [86 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Naučná stezka Klafar - navazující chodníky - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/1586/17/So-3-Info) [83 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba salaše pro masný skot Obyčtov (č.j. SÚ/1492/17/Ku-9-Info) [72 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy rodinného domu v obci Karlov (č.j. SÚ/1582/17/Řeh-2-Info) [147 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní (č.j. SÚ/1537/17/Dol-2-Ozná) [297 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba a stavební úprava stáje pro skot - Hodíškov (č.j. SÚ/1559/17/Ku-2-Info) [72 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby - Obec Velká Losenice (č.j. SÚ/1548/17/Ka-2-Ozná) [309 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Martin Šabata, Petra Šabatová (č.j. SÚ/1411/17/Ka-6-Info) [84 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Společenství vlastníků domu Haškova 18 (č.j. SÚ/1301/17/Dol-5-Rozh) [958 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nové Veselí (č.j. RUP/387/17/DF) [82 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Vepřová k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/330/16/DF) [85 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Herálec v uplynulém období (č.j. RUP/372/17/DF) [79 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Pokojov k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/274/17/DF) [82 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Chlumětín k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/331/16/DF) [81 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou (č.j. RUP/120/17/DF) [110 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení úmyslné těžby ve smrkových a borových lesích [148 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 74. schůze rady města konané dne 9. 10. 2017 [538 kB]
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 7.9.2017 [396 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Miloslava Michalová (č.j. 203 Ex 29401/09-113) [352 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Miloslava Michalová (č.j. 203 Ex 29401/09-114) [340 kB]
Usnesení - dražba - Pavel Procházka, Soňa Procházková (č.j. 081 EX 20223/13-225) [270 kB]
Usnesení - dražba - Miloš Nečesaný (č.j. 203 Ex 08900/11-204) [97 kB]
Usnesení - dědictví po Marii Pospíchalové (č.j. 8 D 468/2015, Nd 5/2017) [211 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ-00017/2017-13600) [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb [635 kB]
Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky vody - ul. Haškova č. p. 54, 56, 58, 60, 18 [32 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Švermova a Vančurova [55 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Neumannova [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín, Budeč [54 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Veselská, Barákova,1. Máje, Drdlova, Hálková, Sadová, Husova [63 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Palachova [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Haškova [49 kB]

Výluky v dopravě

Výlukový jízdní řád Českých drah - v úseku Modřice-Hrušovany u Brna na trati 250 Havlíčkův Brod - Brno - Kúty [187 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!