Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - Radniční restaurace 28. 5. 2018
Z-233/2018-OP Odprodej pozemků - k.ú. Veselíčko 6. 6. 2018
Z-234/2018-OP Odprodej pozemku - ul. U Malého lesa 8. 6. 2018
Z-235/2018-OP Směna pozemků - ul. Brněnská 21. 6. 2018

Z městského úřadu - Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [2300 kB]
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018, o místních poplatcích [152 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví a sociálního pracovníka [212 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - Regionální muzeum - pracovník turistického informačního centra ( TIC ) [67 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka finančního odboru - rozpočet [65 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška -oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Klimovič [56 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemností - Jan Doležal (č.j. KS/281,282,283/18/AS) [42 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Zonyga [49 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla (č.j. KS/260/18/MD) [99 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - k.ú. Mělkovice (č.j. OD/506/18/LK) [196 kB]
Veřejná vyhláška -návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - k. ú. Mělkovice (č.j. OD/547/18/LK) [215 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunukacích - obec Kotlasy (č.j. OD/528/18/LK) [356 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č.j. OD/697/18/LK-DZp) [522 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolec (č.j. OD/712/18/LK) [232 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č.j. KUJI 37560/2018) [371 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Karlov (č.j. OD/689/18/LK) [222 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č.j. OD/674/18/LK) [218 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [125 kB]
Rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně doodatku ZM 17.5.2018 [181 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 3/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 17.5.2018 [87 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kraj Vysočina (č.j. SÚ/673/18/Ba-2-Ozná) [693 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Nové Dvory (č.j. SÚ/679/18/Ka-2-Info) [88 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - obec Škrdlovice (č.j. SÚ/514/18/Řeh-4-Rozh) [1767 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - oprava a rozšíření místní komunikace Sklené (č.j. SÚ/491/18/Ku-3-Výzv) [254 kB]
Prototyp pyrolýzní jednotky, parcelní číslo 7364/16, v k. ú. Město Žďár. (č.j. SÚ/385/18/Dol-5-Info) [78 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu změny č. I územního plánu Lhotka (č.j. RUP/495/16/DF) [106 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Nové Veselí k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/494/18/DF) [83 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 4 územního plánu Sázava (č.j. RUP/198/16/DF) [107 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - obec Pokojov (č.j. ŽP/934/18/MB) [186 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - dědicům po Karlu Zikmundovi (č.j. ŽP/652/18/MB) [70 kB]
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č.j. ŽP/499/18/JD) [200 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 90. schůze rady města konané dne 21.5.2018 [599 kB]
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konané dne 17.5.2018 [380 kB]

Dotační programy

Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]
Dotační program: Rada města [146 kB]

Z jiných úřadů - finanční úřady

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva [815 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Martin Dvořák (č.j. 203 Ex 48081/17-38) [290 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM Havlíčkův Brod - oznámení o výběrovém řízení - nemovité věci v k.ú. Přibyslav (č.j. UZSVM/HHB/3617/2018-HHBM) [368 kB]
ÚZSVM ZR - oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movité věci (č.j. B/ZR/2017/17948-00001) [200 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - k.ú. Herálec na Moravě (č.j. UZSVM/BZR/3375/2018-BZRM-No) [1050 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movitých věcí (č.j. UZSVM/BZR/3238/2018-BZRM-4/6) [392 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č.j. 8 D 89/2017-52) [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Ostatní informace

SVAK Žďársko - rozpočtové opatření 2018 [589 kB]
VAS ZR - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné [438 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky vody - ul. Na Úvoze, ul. K Přehradě [34 kB]

Výluky v dopravě

ČD - Výluky a omezení provozu - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov a zpět [170 kB]