Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 28. 2. 2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 18. 4. 2017
Z-159/2017-OP Prodej pozemku-ul. Hrnčířská 15. 3. 2017
Z-160/2017-OP Odprodej pozemku - k.ú. Stržanov 16. 3. 2017
Z-161/2017-OP Směna pozemků 1. 3. 2017
Z-162/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov 16. 3. 2017

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt č. 2 1 + 1 2. 3. 2017
ul. Revoluční 1871/30, byt č. 36 1 + 1 2. 3. 2017
ul. Brodská 1905/33, byt č. 28 1 + 1 16. 3. 2017

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [139 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Studenstská u Polikliniky (č.j. OD/244/17/LK) [221 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [122 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Chlumětín (č.j. SÚ/201/17/Kle-5-Info) [54 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nástavba a staveb. úpravy, byt domu č. p. 1805 a 1806, Komenského 11 a 13. (č.j. SÚ/324/17/Ka-2-Ozná) [271 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Vladimír Sobotka a Ilona Sobotková (č.j. SÚ/305/17/Ba-2-Info) [115 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - obec Velká Losenice (č.j. SÚ/2156/16/Ka-3-Rozh) [1773 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání upraveného návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou (č.j. RUP/17/15/DF) [144 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Budeč v uplynulém období (č.j. RUP/19/17/DF) [87 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. 4 územního plánu Sázava k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/198/16/DF) [95 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 17. února 2017 [57 kB]
Zápis z 60. schůze rady města konané dne 13.2.2017 [725 kB]
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 26. ledna 2017 [389 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - odročení dražby - Zdeněk a Marta Řehákovi (č.j. 052 EX 1021/12-216) [199 kB]
Usnesení - odročení dražby - Zdeněk a Marta Řehákovi (č.j. 052 EX 1021/12-215) [196 kB]
Dražební vyhláška dražby dobrovolné - dražebník Kova Group a.s. (č.j. 0745 D 000086/16) [586 kB]

Z jiných úřadů - finanční úřady

Přiznání k dani z přijmů za rok 2016 - Tisková zpráva [312 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa [80 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ-00017/2017-13600) [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]
Výzva dotačního programu - činnost v oblastech sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]
Výzva dotačního programu - dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb [404 kB]
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti [403 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2017 [428 kB]
Výzva dotačního programu - Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 [374 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2017 [396 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2017 [470 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2017 [540 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2017 [457 kB]

Ostatní informace

Tisková zpráva - zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na email [284 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brněnská [56 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. U Táferny [46 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Trnková [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Alšova, Mařákova, Průchova [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jungmannova [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [59 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [60 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Neumannova parkoviště [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - u. Nábřežní, ul. Tvrz č.o. 1,2,3,8,10,11 [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. 1. máje [53 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!