Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-138/2016-OP Prodej pozemků - Klafar III - ul.Hrnčířská 19. 12. 2016
Z-140/2016-OP Odprodej pozemku - ul.Veselská 16. 12. 2016
Z-141/2016-OP Převod nájmu nebytového prostoru-nám.Republiky 13. 12. 2016
Z-142/2016-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 30. 12. 2016
Z-69/2016-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 31. 1. 2017

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - projektový koordinátor [225 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru komunálních služeb - správa veřejné zeleně [194 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor sekretariát tajemníka a vn. věcí

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam č.j. KS/487/16/DK [64 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Studentská (č.j. OD/2020/16/LK) [292 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Herálec (č.j. OD/1731/16/LK) [160 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Smíchov (č.j. OD/1981/16/LK) [388 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (č.j. OD/1966/16/LK) [456 kB]

Z městského úřadu - odbor obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Jiří Dittrich (č.j. MU/OŽ/2179/2016/Ko/3) [42 kB]
Oznámení o zahájení správního řízení - Iveta Koryťáková (č.j. MU/OŽ/2349/2016/Ko/3) [42 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [143 kB]
Návrh rozpočtu 2017 [293 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Žďárská stavební společnost s.r.o. (č.j. SÚ/1512/Řeh-8-Info) [80 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ul. Pelikánova 1655/51 (č.j. SÚ/1830/16/Skř-6-Info) [178 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Ing. Jitka Rosecká (č.j. SÚ/2049/16/So-2-Info) [55 kB]
Veřejná vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, autobusová zastávka Polnička. (č.j. SÚ/2039/16/Ka) [100 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Samoobslužná čerpací stanice na zemní plyn v areálu firmy PKS - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/2028/16/Řeh-2-Info) [191 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Pěší trasy podél barokního mostu-přechod pro chodce, autobusová zastávka (č.j. SÚ/1696/16/Ba-6-Info) [96 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 1943, 1944, 1945 ul. Okružní (č.j. SÚ/2018/16/Ku-2-Info) [215 kB]
Veřejná vyhláška, rozhodnutí, Obec Radostín nad Oslavou. (č.j. SÚ/1699/16/Skř-4Rozh.) [3539 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Chlumětín (č.j. RUP/331/16/DF) [82 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou [190 kB]
Zápis z 54. schůze rady města konané 28. 11. 2016 [722 kB]
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 10.11.2016 [634 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2016 [314 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - odročení dražby - Růžena Krahulová (č.j. 081 EX 20429/09-270) [177 kB]
Dražební vyhláška - Lukáš Mašek, Vlasta Mašková (č.j. 179 EX 25/16-48) [364 kB]
Usnesení - dražba - Laštovica Zdeněk (č.j. 133 EX 1184/16-39) [458 kB]
Usnesení - dražba - Petr Veselka (č.j. 167 EX 3171/09-531) [468 kB]
Dražební vyhláška - Zdeněk Řehák (č.j. 052 EX 1021/12-202) [467 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Pavel Krejčí (č.j. 137 Ex 10293/08-366) [493 kB]
Dražební jednání - Zdeněk Řehák (č.j. 052 EX 1021/12-199) [281 kB]
Dražební vyhláška (č.j. D 105/2016) [854 kB]
Usnesení - dražba - Roman Cupl (č.j. 203 Ex 21367/16-23) [210 kB]
Usnesení - dražba - zrušení - Bohumil Křesťan (č.j. 095 EX 2199/13-352) [243 kB]
Usnesení - dražba - Ing.Bc.Jan Anýž (č.j. 159 EX 00831/14-259) [470 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru-zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků Auto Rosecký s.r.o. (č.j. KUJI 92338/2016) [131 kB]
Oznámení o zamýšleném převodu (č.j. SPU 591371/2016/520100) [188 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb [404 kB]
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti [403 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2017 [428 kB]
Výzva dotačního programu - Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 [374 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2017 [396 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2017 [470 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2017 [540 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2017 [457 kB]
Výzva dotačního programu - činnost v oblastech sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání - od rady města [434 kB]
Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání - od uvolněných zastupitelů [438 kB]

Ostatní informace

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí pozemků [154 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - TS Žďár Hettich [54 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!