Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-207/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Makovského 16. 3. 2018
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 16. 3. 2018
Z-222/2018-OP Směna pozemků - ul. Špálova 3. 3. 2018
Z-223/2018-OP Majet. vypořádání nem. - ul.Barvířská, K Milířům 1. 3. 2018
Z-224/2018-OP Směna pozemků - k.ú.Zámek 1. 3. 2018
Z-225/2018-OP Výpůjčka pozemků - ul.Dr.Drože 16. 3. 2018

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 [66 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 [66 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Zbyněk Gretz (č.j. KS/433/17/AS-5, KS/435/17/AS-4) [94 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště Bouchalky (č.j. OD/157/18/LK) [542 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [242 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 8/2017 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Návrh výroku územního rozhodnutí - Ing. Pavlína Kybeková (č.j. SÚ/34/18/So-5-Návr) [573 kB]
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Výstavba Klafar s.r.o. (č.j. SÚ/24/18/Ka-3-StPo) [2119 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - úpravy komunikace v Radostíně nad Oslavou (č.j. SÚ/1696/17/Skř-4-Rozh) [494 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Nové Veselí (č.j. SÚ/1182/17/Ba-6-Info) [84 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Vojnův Městec (č.j. SÚ/383/17/Řeh-7-Info) [85 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Lhotka k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/495/16/DF) [84 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Pokojov (č.j. RUP/274/17/DF) [103 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Počítky k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/450/16/DF) [87 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - ul. Nádražní (č.j. ŽP/137/18/MB) [175 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č.j. ŽP/2421/17/JD) [538 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 83. schůze rady města konané dne 12. února 2018 [875 kB]
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 8.2.2018 [415 kB]

Dotační programy

Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]
Dotační program: Rada města [146 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 [730 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 [742 kB]

Z jiných úřadů - finanční úřady

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva [815 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražba - Bartoňová Růžena (č.j. 006 EX 742/16-140) [408 kB]
Usnesení - dražba - Ševčík Jaromír (č.j. 030 EX 12636/16-111) [402 kB]
Usnesení - dražba - Volodymyr Frych (č.j. 137 Ex 2165/16-41) [418 kB]
Předvolání k rozvrhovému jednání - Vlastimil Šebek (č.j. 056 EX 4223/08 - 179) [75 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú. Přibyslav (č.j. UZSVM/HHB/1179/2018-JJBM) [371 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/893/2018-BZRM-Na) [187 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č.j. ÚZSVM/BZR/883/2018-BZRM-Na) [184 kB]
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech [103 kB]
Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem [182 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č.j. 8 D 89/2017-52) [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]