Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 17. 1. 2018
Z-213/2017-OP Směna pozemků - k.ú. Město Žďár 18. 1. 2018
Z-214/2017-OP Odprodej pozemku - k.ú. Město Žďár 18. 1. 2018
Z-215/2017-OP Výpůjčka pozemků - ul. Jiřího z Poděbrad 19. 1. 2018
Z-216/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Nádražní 44 16. 2. 2018
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 16. 3. 2018
Z-218/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Sychrova 1. 2. 2018
Z-219/2018-OP Pacht pozemků 15. 2. 2018
Z-220/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 15. 2. 2018

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví [225 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky [31 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Zahradní (č.j. OD/1954/17/LK) [572 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - MŠ v ul. Haškova (č.j. OD/2026/17/LK) [291 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ZR (č.j. OD/34/18/LK) [1058 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [110 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 8/2017 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sochor Libor (č.j. SÚ/1939/17/Ku-4-Ozná) [65 kB]
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Lesní cesta "U Sekery" - Herálec na Moravě, Samotín (č.j. SÚ/56/18/Kle-3-Info) [65 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístřešek pro zemědělskou techniku, areál ZDV, Nové Veselí (č.j. SÚ/59/18/Ba-2-Info) [114 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eduard Rada (č.j. SÚ/37/18/Řeh-5-Dopi) [66 kB]
Město Svratka, místní komunikace, vč. inženýrských sítí a terénní úpravy (č.j. SÚ/1500/17/Kle-9-Info) [80 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejná infrastruktura dopravní a technická ZR 7 (č.j. SÚ/1748/17/Skř-2-Ozná) [2447 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - bytový dům ulice Sázavská (č.j. SÚ/24/18/Ka-2-Ozná) [339 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Ostrov nad Oslavou (č.j. SÚ/1807/17/Skř-7-Info) [101 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Obyčtov (č.j. SÚ/1904/17/Ku-6-Info) [77 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec (č.j. SÚ/1866/17/Kle-5-Info) [94 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Vepřová (č.j. RUP/330/16/DF) [113 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Počítky k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/450/16/DF) [87 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o řízení návrhu změny č. II ÚP Pokojov (č.j. RUP/274/17/DF) [106 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č.j. ŽP/2421/17/JD) [538 kB]
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č.j. ŽP/2302/17/JD) [1058 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č.j. ŽP/2252/17/JD) [723 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 80. schůze rady města konané dne 29.12.2017 [96 kB]
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 14.12.2017 [286 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 [730 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 [742 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2018 [389 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2018 [231 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2018 [390 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2018 [382 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2018 [385 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - zrušení dražebního jednání - Eduard Vetešník (č.j. 120 EX 310/12-126) [122 kB]
Usnesení - dražba - Jana Křížová Mašová (č.j. 94 EX 6261/06) [380 kB]
Usnesení - odročení elektronické dražby - VM Intes, s.r.o. (č.j. 017 EX 349/17-39) [65 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem [182 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitý majetek v k.ú. Přibyslav (č.j. UZSVN/HHB/7648/2017-HHBM) [376 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č.j. 8 D 89/2017-52) [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]