Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 25. 4. 2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 26. 6. 2017
Z-166/2017-OP Odprodej pozemku - k.ú. Zámek Žďár 26. 4. 2017
Z-167/2017-OP Výpůjčka pozemku - prům.zóna Jamská 27. 4. 2017
Z-168/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Pelikánova 27. 4. 2017
Z-169/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 27. 4. 2017
Z-170/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 27. 4. 2017
Z-171/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov 27. 4. 2017
Z-172/2017-OP Nabytí majetku - ul. Rytecká 27. 4. 2017
Z-173/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. 1. máje 25. 4. 2017
Z-174/2017-OP Odprodej pozemků-oblast Krejdy 12. 5. 2017
Z-175/2017-OP Odprodej pozemků-PZ Jamská 12. 5. 2017
Z-176/2017-OP Pronájem pozemku-ul. Nábřežní 12. 5. 2017
Z-177/2017-OP Pronájem pozemku-ul. Špálová 12. 5. 2017
Z-178/2017-OP Pronájem pozemku-ul. Jihlavská 12. 5. 2017
Z-179/2017-OP Pronájem pozemku-ul. Jihlavská 12. 5. 2017
Z-180/2017-OP Pronájem pozemku-ul. Vnitřní 12. 5. 2017
Z-181/2017-OP Prodej pozemků pro výstavbu RD-ul.Jamská 30. 6. 2017
Z-182/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov 25. 5. 2017

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky Uzávěrka
ul. Brodská 1825/11, byt číslo 18 27. 4. 2017

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce - ředitel(ka) příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou [143 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou (č.j. OD/659/17/LK) [215 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Matějov (č.j. OD/647/17/LK) [244 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú.Zámek Žďár (č.j. OD/631/17/LK) [202 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Havlíčkovo náměstí a ul. Radniční (č.j. OD/633/17/LK) [316 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kovářova (č.j. OD/587/17/LK-DZ) [188 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/353 a místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou (č.j. OD/506/17/LK) [202 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [128 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství pro dům Brodská 1911-1915 (č.j. SÚ/606/17/Ku-2-Info) [74 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1,3,5,7,9,11 (č.j. SÚ/600/17/Řeh-2-Info) [125 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - revitalizace sportovní zóny - Streetpark Žďár nad Sázavou (č.j. SÚ/372/17/Ba-5-Info) [84 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - ul. Pelikánova (č.j. SÚ/566/17/Skř-2-Ozná) [391 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Andrea Judová, Erik Tesáček (č.j. SÚ/412/17/Skř-5-Info) [204 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pování k ústnímu jednání - ul. V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě (č.j. SÚ/538/17/So-2-Ozná) [829 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou (č.j. RUP/120/17/DF) [103 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu ÚP Polnička (č.j. RUP/213/15/DF) [112 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Hodíškov k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/105/17/DF) [81 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písmnost - stavební povolení stavby vodního díla - soustava malých vodních nádrží k.ú. Světnov (č.j. ŽP/2153/16/VM/5) [72 kB]
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č.j. ŽP/557/17/JD) [147 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 64. schůze rady města konané dne 10.4.2017 [1023 kB]
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města konané dne 23.3.2017 [839 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení o opakované dražbě - Miloš Nečesaný (č.j. 203 Ex 08900/11-181) [337 kB]
Usnesení o nařízení dražebního jednání - Luboš Staněk (č.j. 29 EXE 795/2012-9) [391 kB]
Usnesení - zrušení dražební vyhlášky - Hana Rosecká (č.j. 067 EX 8512/16-147) [162 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Hana Rosecká (č.j. 067 EX 8512/16-133) [533 kB]
Usnesení - dražba - Markéta Nečasová (č.j. 056 EX 7536/11-100) [560 kB]

Z jiných úřadů - finanční úřady

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam (č.j. č.j. 832328/17/2900-11460-304013) [65 kB]
Přiznání k dani z přijmů za rok 2016 - Tisková zpráva [312 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Schválený rozpočet na rok 2017 valnou hromadou dne 30.3.2017 [256 kB]
Monitorovací kalendář (č.j. KHSV/7474/2017/JI/HOK/Fiš) [367 kB]
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Křižanov [61 kB]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. VŘ/1/2017 na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/1718/2017-BZRM-Na) [192 kB]
Oznámení o zamýšleném převodu (č.j. SPU 142990/2017/520100/Bendova) [213 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ-00017/2017-13600) [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]
Výzva dotačního programu - činnost v oblastech sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]

Ostatní informace

Zápis z valné hromady SVAK Žďársko konané dne 30.3.2017 [254 kB]
Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel [738 kB]
Propojení profesních a rodinných potřeb [800 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Na Prutech, ul. Vnitřní, ul. Růžová, ul.Žitná, ul. Luční [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Nádražní, ul. Dvořáková [58 kB]

Výluky v dopravě

Výluka vlaků na trati ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov a zpět [134 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!