Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-127/2016-OP Prodej pozemků - Klafar III-ul. Hrnčířská 14. 10. 2016
Z-63/2016-OP Pronájem nemovitosti-ul.Dolní 1 4. 10. 2016
Z-69/2016-OP Pronájem nemovitosti-Radniční restaurace 21. 11. 2016

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky Uzávěrka
ul. Brodská 1936/35, č.bytu 9 1 + 1 6. 10. 2016

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina [158 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění, dočasné omezení příjmu žádostí o vydání cestovního pasu [61 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Oprava silnice II/343 Svratka (č.j. OD/1569/16/LK) [224 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - ul. Lučiny (č.j. OD/1335/16/LK) [444 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - ul. Smetanova (č.j. OD/1339/16/LK) [338 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/1188/16/LK) [182 kB]
Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Havlíčkovo nám. a ul. Radniční (č.j. OD/1229/16/LK) [149 kB]

Z městského úřadu - odbor obecní živnostenský úřad

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mgr. Radim Dvořák (č.j. OŽ/1793/16/Ko) [45 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - Lios Žďár, s.r.o. (č.j. SÚ/1667/16/Skř-2-Ozná) [217 kB]
Informace o podaném návrhu dohody k uzavřené veřejnoprávní smlouvě - Zeras a.s. (č.j. SÚ/1663/16/skř-2-Info) [98 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Valerie Pelikánová (č.j. SÚ/1184/16/Skř-6-Info) [117 kB]
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sklad brambor - Nové Dvory (č.j. SÚ/1649/16/Ka-2-Info) [88 kB]
Veřejná vyhláška - stavební povolení (č.j. SÚ/702/16/Skř-5-StPo) [1892 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Město Svratka (č.j. SÚ/224/15/Kle-4-Rozh) [389 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č.1 ÚP Račín a vystavení návrhu zěny č.1 ÚP k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/348/15/DF) [112 kB]
Veřejná vyhláška - o vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatření obecné povahy (č.j. RUP/264/11/DF) [116 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 ÚP Sirákov (č.j. RUP/492/15/DF) [112 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor sekretariát tajemníka a vn. věcí

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Štěpničková (č.j. ST/1195/16/LK/13/52/33) [55 kB]
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [94 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Informace o umístění opuštěného vozidla - Mitsubishi Colt - k. ú. Stržanov (č.j. KS/392/16/MD) [66 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdenka Ševců (č.j. KS/378/16/MD) [50 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 19.9.2016 [483 kB]
Zápis z 16. zasedání Zastupitestva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 8.9.2016 [458 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2016 [314 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražba - Karšulín Antonín (č.j. 056 Ex 11517/09-89) [498 kB]
Usnesení - dražba - Švehla Kamil (č.j. 030 EX 1763/15-100) [450 kB]
Dražba - Kalina Petr (č.j. 129 Ex 3719/15-76) [518 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Veřejná vyhláška - o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy (č.j. KUJI 69990/2016) [117 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka mostu ev.č. 37-050 (č.j. KUJI 71788/2016) [285 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru - přenosný čerpací stroj AVK - bezobslužná čerpací stanice - ZR (č.j. KUJI 69912/2016) [167 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - činnost v oblastech sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání - od rady města [434 kB]
Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání - od uvolněných zastupitelů [438 kB]
Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb [394 kB]

Ostatní informace

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí pozemků [154 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [57 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská [54 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Veselská a Zahradní [57 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Vodárenská a Studentská [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín [56 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studentská [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, Lučiny [35 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Komenského, U Klafárku [63 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, Brodská, areál Zahrada Vysočina [59 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční, Okružní, V Zahrádkách [58 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!