Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul.Dolní 1 28. 6. 2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 26. 6. 2017
Z-181/2017-OP Prodej pozemků pro výstavbu RD-ul.Jamská 30. 6. 2017
Z-188/2017-OP Pronájem pozemku - ul. V Zahrádkách 14. 7. 2017
Z-189/2017-OP Směna pozemků 23. 7. 2017
Z-190/2017-OP Odprodej pozemků, ul. Hrnčířská 31. 8. 2017

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky Uzávěrka
ul. Brodská 1876/27, byt č. 6 1 + 1 29. 6. 2017

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka oddělení projektů a marketingu - mediální koordinátor/ka [228 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Svratka - rekonstrukce vodovodu v komunikaci II/354 a II/343 (č.j. OD/1066/17/LK) [223 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce mostu ev. č. 354-022 (č.j. OD/1048/17/LK) [260 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat (č.j. OD/1036/17/LK) [211 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Matějov (č.j. OD/1033/17/LK) [213 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v územní působnosti Měú ZR (č.j. OD/1006/17/LK-DZp) [227 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nezvalova (č.j. OD/999/17/LK) [399 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2017 [73 kB]
Oznámení o vyhlášení nálezu [139 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 schválené ZM dne 18.5.2017 na webových stránkách města [98 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 [265 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ladislav Trojan, Lenka Trojanová (č.j. SÚ/823/17/Ku-6-Info) [71 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/120/17/DF) [90 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. I územního plánu Hodíškov (č.j. RUP/105/17/DF) [105 kB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu zrušení regulačního plánu "Dostavba Veselské ulice a Farských humen" (č.j. RUP/221/17/DF) [117 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Sázava (č.j. RUP/198/16/DF) [105 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Malá Losenice v uplynulém období (č.j. RUP/210/17/DF) [83 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. 1 územního plánu Vatín k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/1485/16/DF) [82 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/3/15/ZV) [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č.j. RUP/2/15/ZV) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č.j. RUP/1/15/ZV) [451 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 68. schůze rady města konané dne 12. června 2017 [1144 kB]
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 18. května 2017 [628 kB]

Z jiných úřadů - finanční úřady

Přiznání k dani z přijmů za rok 2016 - Tisková zpráva [312 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - odročení - Dvořák Pavel (č.j. 140 EX 00207/16-123) [205 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Dvořák Pavel (č.j. 140 EX 00207/16-099) [232 kB]
Dražba - odročení - Stehlík Oldřich (č.j. 129 EX 2264/15-63) [144 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Karel Motl (č.j. 97EX 1553/16-40) [435 kB]
Dražební vyhláška - Bohumil Křesťan (č.j. 095 Ex2199/13-432) [448 kB]
Dražební vyhláška - Kónya Jan (č.j. 081 EX 02721/23-234) [185 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Sýkora Jaromír (č.j. 042 EX 1627/15-90) [274 kB]
Usnesení - dědictví po Marii Pospíchalové (č.j. 8 D 468/2015, Nd 5/2017) [211 kB]

Z jiných úřadů - soudy

Veřejná vyhláška - Vlastislav Vyvadil (č.j. 5600015417) [130 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HHB/015/2017 a jeho podmínkách - Přibyslav (č.j. UZSVM/HHB/3334/2017-HHBM) [2001 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Radostín nad Oslavou (č.j. RUP/17/12/DF) [121 kB]
Oznámení o zamýšleném převodu (č.j. SPU 142990/2017/520100/Bendova) [213 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č.j. ZÚ-00017/2017-13600) [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]
Výzva dotačního programu - činnost v oblastech sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání [134 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Nová [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Palachova [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Santiniho [54 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kovářova [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Novoměstská, Vančurova [52 kB]
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!