Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos
Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, telefon 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.

Inzertní příloha – ceník, objednávky

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2016:

září 2016: nejpozději do 5. září 2016, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 19. 9. 2016
říjen 2016: nejpozději do 8. října, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 24. 10. 2016
listopad 2016: nejpozději do 6. listopadu 2016, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 21. 11. 2016
prosinec 2016: nejpozději do 4. prosince 2016, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 19. 12. 2016

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2016

 

2015

2014

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!