Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 31. 7. 2017

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2017, který má být uhrazen do 31. srpna 2017. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Tato informace je určena držitelům psů s trvalým pobytem v bytových domech, pro držitele více psů a pro držitele psů v sídle podnikání, jejichž roční sazba poplatku je vyšší než 500 Kč.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz.
Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete na webových stránkách města www.zdarns.cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích + dodatek č. 2/2012).

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!