Participativní rozpočet 2017 – Hlasování

zveřejněno: 16. 10. 2017

Během celého měsíce října můžete hlasovat a podpořit tak svůj preferovaný návrh v participativním rozpočtu 2017.
Celkem je možné vybírat z 9 níže popsaných návrhů.
Hlasování probíhá od 1. 10. do 31. 10. buď formou hlasovacích lístků, nebo online ZDE.

 

Jak hlasovat?

Hlasovat mohou občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý hlasující může udělit dva kladné a jeden negativní hlas, stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 10. do 31. 10. do hlasovacích uren na určených místech.

 

Kde hlasovat?

Hlasovat můžete online ZDE nebo vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny.
Hlasovací urny spolu s hlasovacími lístky naleznete na těchto místech:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum.

Hlasovací lístek je také součástí zářijového čísla Žďárského zpravodaje (str.8)

 

 

NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI: 

 

1. Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

3. Studánka v úvozu - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Okolí studánky je zahrnuto již ve vypracované projektové dokumentaci, která řeší celou tuto oblast.
Návrh: Objekt je nutné upravit tak, aby sloužil svému účelu, tj. zdroj pramenité pitné vody. Vhodnou terénní úpravou je nutné zamezit přístupu veřejnosti do prostoru bezprostředně nad zdrojem vody. Současná úprava k tomu přímo vybízí a dochází ke znečišťování zdroje vody i přilehlého okolí. Rovněž je nutné umístění odpadkového koše v blízkosti studánky, která se nachází zhruba uprostřed úvozové cesty, která je hojně využívána obyvateli města.
Součástí úpravy by měl být rovněž prostor pro odběr vody a úprava odtokové strouhy úvozem.
Je nutné obnovit provádění rozborů vody ve studánce, aby občan věděl, jaký je její aktuální stav.

4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

5. Výstavba chodníku u Domu kultury

6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

9. Úprava hřiště v prostoru Věžička - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Vzhledem k velikosti plochy je nutné řešit komplexně studií a projektovou dokumentací, což z časových a finančních možností Participativního rozpočtu je nerealizovatelné.
Návrh: Výměna povrchu plochy, osazení dvěma brankami a košem pro basketbal, umístění laviček se stříškou, oplocení k zabránění případného poškození okolního majetku při míčových hrách.

10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“

11. Workoutové hřiště

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!