Vyhodnocení soutěže o logotyp MHD ŽĎÁR

zveřejněno: 28. 4. 2017

Město Žďár nad Sázavou koncem března vyhlásilo soutěž o logotyp připravovaného linkového vedení MHD Žďár.

Soutěž probíhala od 20. 3. 2017 do 2. 4. 2017. Celkem do soutěže přišly návrhy od patnácti účastníků. Někteří účastníci poslali i více návrhů, ty však byly vždy hodnoceny jako jeden.

Soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech místech, náleží odměna - 1. místo bude ohodnoceno částkou 8 000 Kč, 2. místo částkou 4 000 Kč a třetí místo částkou 1 000 Kč.

V tomto týdnu byla finálně vyhodnocena první tři místa a vítězem se stal pan Milan Kozel. Na druhém místě se umístila paní Iva Utinková a třetí místo náleží panu Václavu Černíkovi.

Kompletní seznam soutěžících a náhledy jejich návrhů naleznete níže.

Všem účastníkům upřímně děkujeme za čas a energii, které věnovali svému návrhu, a velmi si vážíme jejich aktivního přístupu k dění ve městě Žďár nad Sázavou.

 

Postup hodnocení

Všechny návrhy byly zbaveny identifikačních údajů (jméno, firma atd.) a v této anonymní podobě předloženy hodnotitelům. Hodnotitelé svými hlasy vybrali tři nejlepší návrhy. Tyto tři návrhy byly následně prezentovány Radě města, která určila konečné pořadí.

Hodnocení:

Pro účely vyhodnocení byla stanovena hodnotitelská komise, jejíž členové následně hlasovali o umístění jednotlivých návrhů. V hodnotitelské komisi zasedli zástupce komise pro marketing a komunikaci, externí grafik města, zástupce vedení a rady města, zástupce Fakulty dopravní Univerzity Pardubice a zástupce dopravce, který MHD provozuje – firmy ZDAR, a.s.

Hodnocení probíhalo jednoduše: 1. místo - 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 1 bod. Výsledný součet stanovil konečné pořadí.

 

 

Seznam soutěžících (po kliknutí na jméno si můžete prohlédnout celý návrh)

1. místo - Milan Kozel

 

2. místo - Iva Utinková

 

3. místo - Václav Černík

 

Marie Čáslavská

Aleš Koželuh, ak media

Václav Juda, Jucadreative

Petr Vytlačil, 4People

David Greguš

Anna Cisariková

Jan Šustr a Radovan Živný

Lukáš Joch

Alice Mitysková

Zdeněk Hadrava

David Štěpánek

Mikoláš Horák

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!