Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 19. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šla do knihy u DM centra u bazénu a zhrozila jsem se, jak je ta konstrukce hrozně rezavá, kdybych měla foto, tak to nafotím, to je nutné očistit kartáčem a natřít. Kdyby to nebylo tak hrozné, tak bych o tom nepsala.Normálně jsem se bála vyjít po schodek ke knize.Tam je ten nátěr doslova nutný a za pět minut dvanáct, je to v hrozném stavu!! Oprava nátěrem aktuální !!
Odpověď: (20. 2. 2018 - technická správa budov města):
Dobrý den,
o nutnosti ošetření a nátěru konstrukce víme. Opravu provedeme v jarních měsících.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

Datum: 16. 2. 2018
Dotaz: dobrý den, na jaře minulého roku jsem se dotazovala na značení provozu na cyklostezkách / stopy značící směr pohybu chodců na těchto komunikacích /.
Bylo mi sděleno, že se sejde komise a situaci vyhodnotí. Uplynul skoro rok , značení stále schází, chodci se na cyklostezkách pohybují stále chaoticky , řídí se pravidlem chodce na chodníku. Jestli se někdo z radnice prošel pěšky po těchto cestách , určitě zažil nepříjemné chvilky - slovní útoky apod. Jde o bezpečnost chodců a cyklistů.
Odpověď: (19. 2. 2018 - odbor dopravy):
Vážená paní,
na obdobný dotaz jsme zde již odpovídali: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6603. Z již zveřejněných důvodů o dalších značeních na cyklostezkách v současné době neuvažujeme.
Uživatelé společných stezek pro chodce a cyklisty by se podle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty měli na stezce zpravidla pohybovat vpravo, rychlejší by měli míjet pomalejší zleva.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: mhd
Datum: 16. 2. 2018
Dotaz: Chci jenom upozornit na to,že byly na ulici Libická a Sázavská za nemalé peníze zbudovány zastávky v obou směrech,a zrušením zajíždění linky č.5 na Stalingrad nejsou zastávky v jednom směru vůbec využívány.Trasování linky č.5 před letošní změnou podle mě dávalo největší smysl.Linka obsloužila všechna sídliště.Nyní linka č.5 při zpáteční cestě kopíruje z 1/3 trasu směrem tam.Dříve se vracela přes Stalingrad,což je kilometrově stejné a vzhledem k obslužnosti ZR výhodnější a logičtější.Děkuji.
Odpověď: (16. 2. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš námět zařadíme do projednání možných změn MHD pracovní skupinou.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 9. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, podle čeho je určováno, na čí jméno přijde složenka za "likvidaci odpadu". Proč není zasílána každému, kdo má na dané adrese trvalý pobyt ale pouze jedné osobě, kdy částka je součtem za všechny osoby na dané adrese. Je možné toto nějak změnit?
Odpověď: (16. 2. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulosti byla úhrada poplatku slučována dle požadavků občanů většinou pro rodinné příslušníky společně. Od tohoto roku bude pro každého poplatníka veden samostatný účet a bude mu samostatně zaslána složenka na úhradu pouze jeho poplatku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem

Předmět: MHD
Datum: 10. 2. 2018
Dotaz: ... Jak to bude se spojením k firmě HETTICH a do průmyslové zóny na Jamské ulici? Spojení je slabé, potřebujeme jezdit častěji, pracovní směny začínají a končí různě. Budete od nových jízdních řádů s tím něco dělat nebo to necháte nevyhovující jako dnes? A jak se budete dívat na ty lidi, kteří jezdili vlakem a teď prostě mají smůlu, protože mezi vlaky a MHD nejsou přípoje?
Odpověď: (12. 2. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pokud máte nějaké požadavky nad rámec současného spojení, tak prosím o konkrétní data, abychom případně mohli jednat. Dosud jsme pracovali s dostupnými daty pro klasický třísměnný provoz. Situací se spojením do zaměstnání se budeme zabývat na nejbližším jednání pracovní skupiny. Bohužel spojení od vlaků za současné situace nedokážeme řešit, kvůli 2 – 3 cestujícím vlaky není akceptovatelné, aby začátek směny nestíhal celý autobus. Proto došlo k posunům spojů mimo nástupní časy cestujících vlaky, bohužel vést další spoje jen s cestujícími od vlaků není za současné situace možné.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 7. 2. 2018
Dotaz: Když jste moji připomínku nedostali, tak ji zopakuji. Ptal jsem se na to, jak jste u aktuálních jízdních řádů vyhověli návrhům ...? Asi moc ne, protože si z Kláštera a Vysočan lidi taky stěžují. Hlavně na to spojení k vlakům, proškrtání linky 5 a další... Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď: (10. 2. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jako podklad pro úpravy linek a jízdních řádů byly hodnoceny všechny připomínky doručené v příslušném období na MÚ i dopravci. Pracovní skupina je posuzovala bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na věcnost těchto připomínek. Některým připomínkám bylo vyhověno zčásti, některým zcela a některým vyhověno nebylo. Realizované úpravy k 1.1.2018 jsou shrnuty např.na webu města: http://www.mhdzdar.cz/aktuality/nove-vedeni-linek-mhd/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 7. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den,
před 2 týdny jsem se vaší prostřednictvím dovolil zeptat pana starosty na to, zda ještě platí a bude naplňován Čl.III písmeno A a ČL. 4 Programového prohlášení RM? Případně je-li MP mimo něj? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (10. 2. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,
vzhledem k rozsahu odpovědi Vám bylo zodpovězeno přímo na uvedený email.
Přeji pěkný den.
Ing. Jan Prokop

Předmět: Dotaz
Datum: 1. 2. 2018
Dotaz: Kolik město za současného vedení utratilo peněz za projekty, které nebyly dosud realizovány.Za ty myslím si velké peníze mohlo být v našem městě opraveno mnoho chodníků, cest a dalších nutných věcí, které naše město tak potřebuje, působí vše hodně zanedbaným dojmem a je nutná velká obnova naší infrastruktury v našem městě.
Odpověď: (7. 2. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Malíku,
vyčíslit celkovou částku za projektovou dokumentaci dosud nerealizovaných projektů bez komentáře k jednotlivým záměrům města, může být zavádějící. Aby mohlo dojít k podání žádosti o dotaci, či zaplánování investic do rozpočtu města, je třeba znát finanční objem. Ten může vzniknout buď ze zpracované studie, nebo jiným kvalifikovaným odhadem. Vždy jde ale jen o prvotní odhad. Samotné upřesnění celkových nákladů přijde až se samotnou projektovou dokumentací. Pro některé typy projektových záměrů je třeba mít připravené v předstihu i projektové dokumentace, tak aby se stihl termín podání žádosti. Každý racionální rozpočet města musí s těmito náklady počítat. Kompetence schválení rozpočtu připadá na zastupitelstvo (minulé, současné či budoucí).

Předmět: mapa města
Datum: 7. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné, aby mapa města na webových stránkách : http://www.mapy.biz/mapy/zdarnadsazavou/ obsahovala kromě názvů ulic i čísla orientační ? Myslím, že je to logický požadavek. Podle čeho jinak vyhledat daný objekt, když budovy na mapě nemají žádná čísla - ani popisná, ani praktičtější orientační ? Pokud dotaz - připomínka - nepatří do gesce úseku tajemníka, prosím předejte na kompetentní místa. Děkuji.
Odpověď: (7. 2. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v době služeb typu mapy.cz nebo mapy.google.cz již tato mapa postrádá smysl. Po diskuzi s oddělením informatiky a s ohledem na s tím spojené náklady uvedenou mapu v blízké budoucnosti úplně zrušíme. Děkujeme za námět.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

Datum: 6. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odpověď na připomínku k aktuálním jízdním řádům MHD, protože už několik týdnů čekám na odpověď.
Díky.
Odpověď: (7. 2. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu, jsme prostřednictvím dotazovny neobdrželi na odbor komunálních služeb žádný jiný dotaz. Neumíme odpovědět na otázku, která nebyla položena.
Doporučuji Vám pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb