Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Svobodárky
Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli se budou letos a nebo vůbec někdy zateplovat svobodárny ve ZR 3. Děkuji za případnou odpověď
Odpověď: (16. 1. 2018 - technická správa budov města):
Dobrý den,
letos se bude zateplovat svobodárna č.3 a 7.

S pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

Datum: 16. 1. 2018
Dotaz: Prosím vás, ty poslední změny jízdních řádů se vám moc nepovedly. Ke kritice jiných dodávám svoji zkušenost. Vždycky se dalo jezdit do Nákupního parku linkou 2, dalo se jezdit ve všední dny, víkendy a svátky. Teď linka 5 hlavně o víkendu skoro nejezdí. Dřív se dalo o víkendech pěkně dostat linkou 5 na Stalingrad, teď je to jen párkrát vyhlídková jízda linkou 6 přes celý město. Nemyslíte si, že to přeci jen nebude na nějaké větší změny jízdních řádů MHD než na ty prohlašované kosmetické změny?
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo v dotazovně v jiných odpovědích uvedeno, návrh případných zásadních změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den. Od moji poslední připomínky k rozlomeným stromům /17.12./ uplynul další měsíc a opět se nic nestalo. Vše je objednáno, ale ty tři stromy mají uhnilé kořeny a hrozí pádem. Jeden z nich, jak jsem již psal v první připomínce leží vyvrácený na zemi, druhý je již vyhnutý asi pod úhlem 45° do volného prostoru nad cestu mezi garážemi. Bude se čekat až to na někoho spadne, nebo snad ještě déle, jak píšete na kompletnější ošetření celé skupiny stromů v této lokalitě? S pozdravem Jiří Růžička.
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je stále objednáno, přednostně řešíme odstraňování a úpravy stromů ve frekventovanějších lokalitách. Počítáme i se zásahem v této lokalitě.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: Cyklostezka
Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den. V minulosti byl zde na dotazovně několikrát zmíněn pohyb chodců po cyklostezce. Řešilo se, jestli se má chodit vpravo, či vlevo. Jedním z návrhů bylo to, že by se na cyklostezku "nastříkaly" tzv. "stopy". Viděl jsem toto řešení v jiných městech a kupodivu většina chodců se pohybovala po té straně, které jim "stopy" určovaly. Uvažujete v nadcházející sezoně o nějakém podobném, či vůbec nějakém značení, nebo informování o tom, po jaké straně se mají chodci pohybovat? Díky za odpověď.
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, je mj. uvedeno:
- Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
...
Pro společné stezky pro chodce a cyklisty je v TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty uvedeno:
4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a)
4.9.6.1 Obecně
...
• uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva;
...

Při dodržení zákonných ustanovení a doporučení k pohybu uživatelů zpravidla vpravo, se jeví vyznačování „stop“ jako nadbytečné a v současnosti o tom neuvažujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Odvoz stromků
Datum: 16. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den, jaký je harmonogram odvážení stromků ? Po víkendu se všude válí spousta stromků, vítr je odvál do silnic a člověk by předpokládal, že každé pondělí bude odvoz a ono ne !
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor životního prostředí):
Dobrý den
Stromky se svážely již minulý týden a vozí se i dnes.
Určitě tak učiníme i příští týden.
Přesný harmonogram není – odvoz provádí pracovní skupina města a jejich práce je různorodá podle potřeb úřadu–( např. včera odváželi věci z volebních místností.)
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Jak to tady čtu, tak je to kritika, kritika a zase jen kritika. S kritikou lidí souhlasím, od poslední změny jízdních řádů se hodně moc zhoršila MHD. Kromě toho, co už tady bylo napsaný, mám taky postřeh. Z polikliniky na Stalingrad se dalo jet dvakrát za hodinu. Teď občas k lince 4 můžeme použít i linku 6, ale obě linky odjíždí skoro současně a pak skoro hodinu nic na Stalingrad nejede. Zlaté původní linky 4 a 5, ty jezdily po půlhodině. Budete s tím něco dělat, aby nám to vyhovovalo?
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD a znovu budou vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Přeji krásný den a také se připomenu kvůli chybějící odpovědi na moji připomínku k jízdním řádům MHD s účinností od prvního ledna. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ze stejného jména jako je uveden tento Váš dotaz jiný dotaz dotazovnou na odbor komunálních služeb nebyl doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 9. 1. 2018
Dotaz: Jaký bude rozsah a průběh připravované rekonstrukce kanalizace v těchto ulicích? Bude zároveň provedena i kabelizace sdělovacích sítí? Kdo bude tyto práce provádět? Bude uveřejněn harmonogram prací? Budou uveřejněna jména pracovníků zodpovědných za dodržení termínů? Bude se jednat o dlouhodobé omezení dopravní obslužnosti - viz rekonstrukce ve Smetanově ulici., která trvala prakticky rok a nedávná oprava několika desítek metrů kanalizace na horní části ulice Na úvoze trvala tři měsíce? Děkuji .
Odpověď: (16. 1. 2018 - odbor stavební):
Vážený pane Sobotko,
zatím je zřejmý jen rozsah rekonstrukce. Dodavatel stavby, průběh, harmonogram prací a kontaktní údaje na stavbyvedoucího budou známy po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládám tak v polovině února. Rozvody el. energie zůstanou stávající, na sloupech.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Koureni
Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli preventisti můžou procházet i svobodárky,protože nezletilá mládež tam v balkónových a sklepních prostorách kouří i přes zákaz. Jedná se o romskou mládež.
Odpověď: (15. 1. 2018 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, asistenti prevence kriminality samozřejmě procházejí i svobodárny, kde dohlížejí i na dodržování zákazu kouření ve společných prostorách. Bohužel uvedenou činnost provádějí nejen nezletilí, jak uvádíte. Situace se dle našeho vyhodnocení postupně zlepšuje, i když na jedné svobodárně není ještě zcela ideální. Z tohoto důvodu je zde i zvýšený dohled hlídkami MP. Pokud máte nějaké bližší informace, kontaktujte nás na emailu. mp@zdarns.cz, případně telefonicky. Děkuji.
Mgr. Martin Kunc
městská policie


Datum: 15. 1. 2018
Dotaz: Pane Dvořáku, kdy mi odpovíte na moji otázku k jízdním řádům MHD na Vodojem a Průmyslovku? Posílal jsem to minulé úterý, na novější dotazy už je dávno zodpovězeno.
Odpověď: (15. 1. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb