Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 16. 5. 2018
Dotaz: To snad již není možné, neustálá kritika na sečení, trávy, ...
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vítáme věcné a konkrétní připomínky k péči o městský majetek. Nebudeme reagovat na podněty, které nesplňují podmínky uveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 16. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, jak je opravená cesta k 'novým' Grejdám? tam se dělalo nějaké odvodnění? je to tam takto už několik let a úplně takto stačí, myslím, že i na cestě vedle kolejí by šlo udělat stejně. Nebo ne?
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel nešlo, tam je odvodnění do volného terénu, protože je cesta výš. Zde by voda musela odtékat do soukromých zahrad nebo do kolejiště.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

Datum: 15. 5. 2018
Dotaz: Díky sekero! Když čtu příspěvek o prosluněných plání tak se musím usmívat. Nově vzniklé prosluněné pláně? Snad u hřbitova, kde se to bralo strom/nestrom a místo příjemného stínu, místa sběru kaštanů a důstojné přístupové cesty ke hřbitovu vznikla tzv.prosluněná holopláň.Proč někdo neupraví nebezpečné stromy, mnohdy náletové na sídlištích?Projděte ta sídliště, k tomu Vysočany, Vodojem.Kdy začnete realizovat kultivaci zeleně v těchto místech?Nemyslím tím však kácet zdravé stromy jak se někdy děje?
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
postupné odstraňování nebezpečných a neperspektivních stromů probíhá postupně na celém území města každý rok, rozsáhlejší cílený revitalizační zásah je letos realizován v 6 lokalitách města. Předpokládáme, že do budoucna budou obdobné revitalizační zásahy pokračovat i v dalších lokalitách včetně Vysočan a Vodojemu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních

Předmět: Strom
Datum: 16. 5. 2018
Dotaz: Na ulici Palachova u druhého vysokého baráku stojí u chodníku strom, který se naklání hodně do chodníku. Dnes když pršelo se nedalo pod ním projít a to jsem malá. Nešlo by prosím tu bohatou korunu, která je hlavně do chodníku prostříhat, aby se to dále více nenaklánělo a hlavně zkrátit větve do chodníku, aby se tam dalo chodit ?? Díky
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za podnět. Stav stromu bude prověřen přímo na místě odborníkem. Na základě toho bude popřípadě proveden odborný zásah.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 15. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, je to rok co rok stejné, stále se upozorňuje na opravu cesty kolem kolejí na Grejdách a rok co rok je to stále stejné. Po nekvalitních opravách typu zasypání děr se tyto tam objevují stále dokola po měsíci a stále dokola...
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bez zřízení nových podkladních vrstev a hlavně bez řádného odvodnění cesty (tedy projektu a stavebního povolení) není žádná firma na této komunikaci schopna opravy trvalejšího charakteru. Máte pravdu v tom, že i zasypávání děr stojí nějaké finance, přednost v zásadnějších opravách dáváme více frekventovaným komunikacím ve městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 12. 5. 2018
Dotaz: Kdy budou na Farčatech kolem herních prvků dány ochrané pomůcky proti úrazům. Nesmyslná kůra je pryč, ta stála za houby, byla k ničemu.Dejte tam něco pořádného, Ať tam nedojde k úrazu. Chtělo by to také tam poséct trávu, je to tam již hodně zarostlé ! Kdy již konečně opravíte tam tu zkratku na Farčatech, ty kameny a vyšlapaná cesta jsou hrozné. Je to vaše vizitka ! Vůbec nejste v těchto věcech aktivní a pružní, hlavně že máte tolik koordinátorů, jejich pracovní náplň by byla zřejmě zajímavá .
Odpověď: (16. 5. 2018 - technická správa budov města):
Ve věci opravy prvků a sečení trávy:
Dle proběhlé revize jsou opravovány jednotlivé herní prvky a po dokončení opravy v průběhu měsíce května bude doplněna i dopadová plocha. Pro koncepční úpravy lokality je možné hlasovat v anketě Strategie Centra.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

Datum: 12. 5. 2018
Dotaz: Již dopředu bylo jasné, že současní ředitelé škol 2 a 4 v ZR budou pokračovat.Co by asi před důchodem dělali jiného ?Je to šaráda pro lidi. Vysvětlení, že byli opět u výběrového řízení nejlepší neberu.Za léta ředitelování mají prostě dostatečné konexe na to aby pokračovali dál.Tím je vše řečeno.Je nutností dát zelenou mladým energickým a schopným lidem, nejen ve školství. Současní ředitelé již nic nového nepřinesou.Byla to velká chyba ! Nebudu Vás volit v komunálních volbách.
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kvapile,
konkursní komise, jejíž členové jsou nominováni v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích může vybrat vhodné kandidáty na místo ředitele ZŠ jen ze zájemců, kteří podali přihlášku v daném termínu a doložily stanovené doklady. Na místo ředitele jak ZŠ Švermova 4 tak i ZŠ Komenského 2 se přihlásil do výběrového řízení vždy jen jeden uchazeč, který splnil podmínky dané vypsaným výběrovým řízením a konkursní komise jej navrhla jako vhodného kandidáta na místo ředitele dané ZŠ.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

Datum: 11. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den
neuvažujete o tom, že se místo konání pouti konečně přesune mimo sídliště Libušín. Hluk, nepořádek, dopravní omezení, zvýšená kriminalita - tak já vidím pouť. Nic víc. Pardon, ještě slyším ten neuvěřitelný kravál. Kam přesunout? Areál kolem Pilské nádrže je jak stvořený na tuto "kulturní" kratochvíli. Třeba …
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, o přesunutí tradiční žďárské pouti na jiné místo v současnosti neuvažujeme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den přeji, se zájmem jsem si přečetl návrh žďárského občana k náhradě části linky 5 za linku 6. To by bylo výborné, je to dobrý nápad. Jestli to jen trochu půjde, tak ať se nad tím pracovní skupina MHD pořádně zamyslí. Jenom je asi v otázce žďárského občana chyba, že on se přepsal, místo Klášter napsal Klafar :) A ještě se zeptám, kdy už bude opravený ten monitor MHD v hale na nádraží Českých drah?
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaším námět bude zařazen do projednání pracovní skupiny. Rád bych připomněl, co již bylo napsáno dříve a to, že současný oběh vozidel je na hraně či mírně za ní a pokud nedostaneme rozšířené zadání, tak by další úpravy byly jen „něco za něco“ tj., že každá změna by měla své příznivce i odpůrce. Opravu monitoru v hale ČD jsem urgoval u externího dodavatele.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Opět tráva ...
Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den rád bych se setkal s člověkem co má na starost sečení trávy, ...
Odpověď: (16. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
máte-li zájem o údržbu zeleně ve městě, rádi s Vámi toto téma prodiskutujeme na odboru komunálních služeb. Obraťte se prosím na vedoucí odboru nebo na správkyni zeleně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb