Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 15. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, pan Herold nám slíbil, že prosadí linku 5 pro rychlé spojení přes náměstí. Proč jste mu nevyhověli, když linka bude jezdit přes Vysočany? A proč ve všední dny nejezdí ráno a večer? A proč o víkendech má linka jízdní řád jak noty na buben, protože jede jen pětkrát?
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
připomínky byly řešeny podle jejich věcného obsahu. Pracovní skupina hledala kompromis, aby za daných podmínek (rozsahu dopravy v kilometrech, oběhu vozidel, ...) byl uspokojen co největší počet cestujících. Trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny, dílčí úpravy probíhají u jízdních řádů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: přeji dobrý den! tak jsem si říkal že naše čtvrť asi nemá žádného takového Herolda který by prosazoval místní zájmy nad zájmy ostatních a taky si chystal půdu do příštích komunálních voleb///teď lidi ze zámku budou pěkně jezdit do úplného zblbnutí mezi zámkem a náměstím ale lidi z ostatních částí města budou naštvaní/// když ten Herold do MHD hodil vidle a vy jste mu na to skočili tak to doufám co nejdříve spravíte/// nebo toho chceme moc?
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Návrh MHD je kompromisním řešením pro uspokojení různých potřeb různých osob v rámci hromadné městské přepravy. Konkrétními připomínkami a náměty se i nadále bude město zabývat, nicméně v současné době jsou trasy linek k 1.1.2018 schváleny a běží příslušná správní řízení. Dílčí úpravy k 1.1.2018 ještě proběhnou na úrovni jízdních řádů. Při daném celkovém počtu naježděných kilometrů a počtu autobusů bylo a je nutné najít kompromisní návrh, který uspokojí co největší počet cestujících, ale nelze vyhovět všem požadavkům.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: HEROLDGATE
Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Já se vůbec divím, že nikomu z pracovní skupiny pro MHD nedochází, že pan Herold z opozice chce MHD rozorat, aby potom jako spasitel po některých obecních volbách s velkou slávou dával všechno dohromady. Proč se nesnažil dříve, když byl ve vládnoucí koalici? To neslyšel na kritiku cestujících MHD a teď najednou slyší? Podívejte se prosím na všechno ještě jednou a za každou cenu všechno neměňte.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Připomínky pracovní skupina řešila bez ohledu na to, kdo je podal, ale podle jejich věcného obsahu. Hledala kompromis, jak uspokojit potřeby přepravy co největšího počtu cestujících v daném rámci. Trasy linek k 1.1.2018 jsou stanoveny, Dílčí úpravy probíhají v rámci jízdních řádů.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Na Klafaru jste postavili hezké zastávky, jenže pak přišel jeden nejmenovaný zastupitel města, udělal bu bu bu, město se leklo a přes Klafar bude jezdit polovina autobusů v porovnání s dneškem. To si jako máme dát dohromady taky nějakou petici, abychom dosáhli toho, na co máme zákonný nárok, abychom se mohli někam dostat? A prosím dejte zpátky linku 5 přes Stalingrad a aby linka 8 jezdila celou Okružní ulicí, díky. Nemusíte se hrbit před panem Heroldem a jeho tzv. návrhy, děkuji.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny radou města a již nebudou měněny. Na zastávce Sázavská je aktuálně snížena obsluha, a to i s ohledem na v současnosti malé využití cestujícími, kdy význam této zastávky poroste především s rozvojem této části města. Zastávky u Orlovny jsou významným a linkami MHD využívaným místem. Okružní Horní v současném návrhu z časových důvodů nelze zařadit do linky č. 8.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Vážení a ctění, můžete mi prosím vysvětlit, jak se teď budeme dostávat na Klafar, když to máme nejblíž na zastávku Sázavská? Spoj číslo 4 už jezdit nebude!!!!!!!!! To si snad děláte srandu, že bude muset nejprve jet na nádraží a odtud spojem číslo 8 na Klafar!!!!! To se máme vozit autem a ničit životní prostředí? K čemu jste potom nové zastávky stavěli?
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Na zastávce Sázavská byla snížena obsluha, a to především s ohledem na její stávající malé využití. Její význam poroste do budoucna s dalším rozvojem této lokality. Pro dopravu do této části města lze využít např. zastávky u Orlovny.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 7. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, kdy budou prosím zveřejněny výsledky hlasování v participativním rozpočtu? Zveřejníte také finanční náročnost jednotlivých projektů?
Odpověď: (15. 11. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Výsledky Participativního rozpočtu 2017 jsou již veřejné. Podrobnosti najdete na webu města nebo městském Facebooku.

Celkově je na projekty vyčleněno 600 tisíc korun. V současné chvíli nedokážeme říct, kolik jednotlivé projekty budou stát.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Prosím o soucit se všemi, kterých se chystané změny v MHD dotknou. Hlavně tím myslím ZR 3, 4, 7 a Klafar. Udělejte něco pro ně, aby nebyli těmito „novinkami“ tak ničeni. A udělejte to prosím rychle. Zeptejte se cestujících v těchto částech města a hlavně už nechtějte žádné petice, žádné návrhy pana Herolda. Udělejte to ku prospěchu všem. Vždyť dnešní jízdní řády pro nás nejsou vůbec špatné.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovní skupina se zabývala i možnostmi dopravní obslužností ZR 3, 4, 7 a Klafar. Jak už je uvedeno v odpovědích na obdobné dotazy, trasy linek k 1.1.2018 jsou schváleny radou města, jízdní řády se ještě upřesňují. Další zásadní změny k 1.1.2018 již nejsou možné. MHD je obecně "živý organismus", který v čase reaguje na potřeby a změny města, tj. i nadále budou sledovány a vyhodnocovány připomínky a v případě potřeby mohou být řešeny další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: mhd 2 a 5
Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, domluvte se s panem zastupitelem města Mgr. Heroldem, jak on to chtěl, aby linky 2 a 5 jezdily, protože takto linka 5 jezdí trochu jinak a hlavně v sobotu a neděli moc málo. Asi jste ho nepochopili, on vám to vysvětlí. Pěkný den.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Mgr. Herold jako i jiní občané a instituce města podal připomínky k MHD, v jeho případě i jménem dalších občanů. I s těmito připomínkami se pracovní skupina zabývala stejně jako se všemi ostatními, tedy bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na věcnost těchto připomínek. Některým připomínkám bylo vyhověno zčásti, některým zcela některým vyhověno nebylo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Vážení odborníci Odboru, když jsem se díval na novinky v MHd k přelomu roku, tak jsem nevěděl, jestli mám se smát nebo brečet. Vždyť vy jste v mnoha případech vrátili to, co bylo dříve nevyhovující a co lidi kritizovali! Dělali jste si analýzu toho, co bylo dříve nevyhovující a co bylo cestujícími bráno jako problém? Asi ne, protože jinak byste některé špeky zase nevrátili zpět. Nemáte snad MHD dělat pro všechny lidi a ne jen pro některé? Akorát občany stresujete a vytváříte zmatky. Nashle.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravy MHD zpracovala pracovní skupina, poradní orgán rady města. Výsledný návrh je věcí kompromisu, jak již je uvedeno v odpovědích na obdobné dotazy v dotazovně. Bohužel nelze současně při daném rozsahu služby vyhovět všem požadavkům a individuálním potřebám cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 11. 2017
Dotaz: Tak se nám pan Herold podíval na MHD. Nebudu to komentovat, to už tady udělali jiní. Ale slyšel jsem, že on připomínkoval odstranění písmen z číslic linek, že na to lidi byli zvyklí. Co je na tom pravdy? To abychom potom neměli jen linku číslo 1 a k tomu vždy nějaké písmeno. Aby potom za číslem 1 nebyly písmena B F L M P S V Z nebo A E I O U Y. Komisí a pracovních skupin na městě je přes 10, tak se bojím, co on ještě vymyslí, když se v penzi nudí. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (15. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pan Herold podal na město žádost o konkrétní úpravy linek a spojů MHD, podepsané občany z Vysočan a Kláštera. Připomínky se netýkaly písmenných označení linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!