Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: spadlý strom
Datum: 28. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den,přes naučnou stezku kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou u zadní lávky přes potok leží spadlý,velký smrk,nedá se tam projít. Díky za vyřízení.
Odpověď: (28. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme stav a zajistíme nápravu.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, tak bych chtěl jako každý rok připomenout slibovaný přechod pro chodce na křížení ul. Veselská a Husova. Situace je zde především v době dopravní špičky čím dál kritičtější a je otázkou času, kdy zde dojde k nějaké nehodě projíždějících automobilů s přecházejícími chodci. Minule jste mi odpověděli, že je vše na dobré cestě, o čemž po těch letech začínám pochybovat. Dočkáme se?
Odpověď: (28. 11. 2017 - odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má místní komunikace ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane, přechod na Husově je v přípravě. Řeší se kromě technické přípravy i majetkové vztahy. Předpokládáme dokončení přípravy v roce 2018, realizace bude možná pokud bude zajištěno i finanční krytí akce.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 24. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, protože nelze dotaz směřovat na starostu města (nechápu proč), píšu vám. Chtěl bych vědět o jakou policii se jednalo v tomto případě. https://zdarsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zenu-ze-zdaru-pronasledoval-muz-a-vyhrozoval-ji-zabitim-20171121.html A zda se věc nějak řeší.
Odpověď: (28. 11. 2017 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
Děkujeme za Váš zájem. Zasahující složkou v tomto případě byla hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Žďár nad Sázavou, což je zřejmé z Vámi přiloženého odkazu. V případě potřeby dalších informací doporučujeme kontaktovat policejní mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina JUDr. Danu Čírtkovou. Dotazy na pana starostu je možno směřovat prostřednictvím emailu, jak je uvedeno výše v pravidlech.
S pozdravem

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
tel.: 566 688 100, 778 538 311
e-mail: zdenek.navratil@zdarns.cz

Předmět: Koruna Vysočiny
Datum: 26. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se optala, jaký má smysl zapojení našeho města do projektu Koruna Vysočiny. Logický smysl znám, ale zajímalo by mě, proč zde město setrvává ,když destinace očividně nefunguje a šeptá se o tom až na Czechtourismu.
Nebylo by lepší, kdyby město peníze určené pro destinaci vynaložilo na svůj vlastní marketing? Vkládat 200 000 za několik informací v novinách destinace a do nefunkční webové prezentace mi přijde zbytečné.
Děkuji za informaci.
Lenka Nováková
Odpověď: (27. 11. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den paní Nováková.

Děkujeme za Váš zájem. Nejsme při nejlepší vůli schopni jakkoli zhodnotit co „se šeptá na Czechtourism“. Promiňte, ale taková informace není k ničemu.
Roční příspěvek města Žďáru do destinační společnosti Koruna Vysočiny uvádíte chybně - činí pouze 150 000 Kč, přičemž část svých nákladů si DS Koruna Vysočina uhrazuje svými příjmy.
V destinační společnosti se sešlo pět měst ze žďárského okresu a Tišnov spolu s Nedvědicí. Města vědí, že potřebují společnou propagaci, a to hlavně kvůli tomu, aby zde turista strávil delší dobu než jednodenní fakultativní výlet. Destinační společnost Koruna Vysočiny funguje standardně, byl schválen komunikační plán na rok 2018, který by měl prezentaci našeho regionu opět posunout. Společná webová prezentace a turistické noviny jsou, vedle účasti na veletrzích, koordinaci informačních center, propagaci u novinářů, tvorbě společných propagačních materiálů, jednání s incomingovými cestovními kanceláři, skutečně jedněmi z výstupů činnosti. Z tohoto pohledu se jeví příspěvek jako přiměřený. V rámci kraje Vysočina patří Koruna Vysočiny k prvním vlaštovkám společné propagace, v rámci České republiky je však řada destinačních společností, které fungují i déle než deset let, a kde je možno hledat inspiraci k dalšímu rozvoji.
Pokud máte nějaké konkrétní připomínky k fungování webové prezentace, prosím zašlete je na mail hana.vykoukalova@zdarns.cz.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM

Předmět: Parkování
Datum: 27. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Libušínská. Dlouhodobě jsou zde problémy s parkováním při konání hokejových zápasů, pouti apod. V sobotu 25.11.2017 to dosáhlo svého vrcholu. Pořadatelé akce absolutně nezvládli zajistit parkování svých návštěvníků. MP ani PČR nikde k vidění. Přes třicet minut jsem hledala místo k zaparkování. Možná by Město mělo od pořadatelů vyžadovat i vlastní zajištění parkovacích míst pro své návštěvníky.
Odpověď: (27. 11. 2017 - odbor dopravy):
Parkování na velkých sídlištích bývá problematické, ale každý, i občan jiného města, má ze zákona v rámci obecného užívání právo použít k zaparkování vozidla jakékoli veřejně přístupné parkoviště. Není mi známo, co v této lokalitě dne 25.11. mohlo být za akci se značným počtem zaparkovaných vozidel, ale hokejové utkání to nebylo, neboť naši hokejisté hráli v sobotu v Táboře (kde naši vyhráli 6:2).

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

Datum: 27. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den,skoro před 2 týdny jsem měla připomínky k jízdním řádům že to bude jezdit špatně pro nás. Doteďka ste mi neodpověděli. To na kritiku neodpovídáte? Má potom tato stránka vůbec smysl protože jinak děláte z občanů hlupáky.
Odpověď: (27. 11. 2017 - odbor dopravy):
Vážená paní,
podstatou dotazovny je odpovídat na konkrétní a věcné dotazy a náměty. Do pravidel dotazovny patří kromě jiného:
„Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.“
Pokud je v nezveřejňovaném dotazu obsažena i konkrétní připomínka, tak se jí zabýváme a věc řešíme. Na obecné názory typu, tohle mi nevyhovuje, neodpovídáme, protože na takové stanovisko/otázku odpovědět neumíme. V současné době neevidujeme dotaz, který by byl v souladu s pravidly dotazovny a na který bychom nereagovali tak dlouho, jak uvádíte.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: zpomalováky
Datum: 20. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den.Ráda bych se zeptala, jestli je možné, aby se v ulici Nezvalova umístilo něco na zpomalení rychle jedoucích řidičů. Situace je zde nebezpečná. Řidiči se vyhýbají v místech popelnic, kde se pohybují lidé a je zde nebezpečné i vyjíždění od spodních vchodů. Ulice je úzká, hodně oblíbená zkratka ke Conventu. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (27. 11. 2017 - odbor dopravy):
Každé řešení má svá pozitiva i negativa. K negativům zpomalovacích pruhů patří zvýšení hladiny hluku, zdroj vibrací, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklistickou dopravu a zvýšení hladiny exhalací. Právě s ohledem na negativa (zejm. zvýšení hladiny hluku) příčné prahy ve Žďáře umísťujeme pouze v blízkosti školních zařízení, nikoli v obytných oblastech.
Navíc podle § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu) platí, že „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

Datum: 30. 10. 2017
Dotaz: Dobrý den, mám jednoduchou, i když opakovaně už mnohaletou otázku : bude do konce roku 2017 vybudovano chybějící veřejné osvětlení v Jihlavské ulici v úseku od kruhového objezdu po čerpací stanici u ZDARu, na které je už konečně pamatováno i v rozpočtu města a realizace byla slibována k podzimu 2017 několikrát ve sdělovacích prostředcích, anebo se akce opětovně odsouvá ze stálé stejných důvodů ?
Odpověď: (27. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, akce se odsouvá na rok 2018 z následujících důvodů: Původní zpracovatel projektu nebyl schopen na něm pokračovat, bylo nutné jej nahradit jinou osobou. Pouhé vybudování nového osvětlení jsme rozšířili o nutnou úpravu chodníku (rozšíření)a současně přidáváme i vybudování nového zálivu pro zastávku autobusů MHD. Připravujeme tedy projekčně i povolením rozsáhlejší akci, tj. vybudování chybějícího VO, posunutí/rozšíření chodníku a vybudování zálivu zastávky. Jako bonus je informace, že by se příští rok měla opravovat i krajská silnice v tomto úseku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 11. 2017
Dotaz: Dobrý den, je v plánu rekonstrukce chodníků na ulici Vysocká od MŠ Vysočánek po křižovatku s ulicemi Studentská a Wonkova? Chodníky jsou v tomto úseku hrbolaté, rozbité a nemají bezbariérovou úpravu. Děkuji za odpověď
Odpověď: (27. 11. 2017 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v příštím roce bude opravena část chodníku v rámci realizace miniokružní křižovatky. Navazující úsek prozatím v plánu nemáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 11. 2017
Dotaz: tak budem mít "super" jízdní řády .....linka 5 pěkně nahradila linku 2B a to teď rušíte..jak mají jezdit lidi ze ZR 3 po městě?..taky ZR 3 potřebuje mít spojení do ZR 2 a ZR 5..přece jsou v ZR 3 školy kam se jezdí nebo nejsou?
Odpověď: (23. 11. 2017 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, výsledné úpravy MHD jsou kompromisem mezi potřebami občanů a institucí a možnostmi provozu (finance, rozsah, oběh vozidel a další). Vnímáme absenci spojení ZR 3 – ZR 5 a 2. Kdo nebude chtít využít spojení neperiodickými (tzv. dělnickými) linkami či možnosti přestupu na nádraží, může využít nově rozšířenou linku č. 6, bude to cestování delší, ale bude ve vztahu k přestupům časově podobné. Možnosti dopravy do škol jsou popsány již v předchozích odpovědích na obdobné dotazy.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb