Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/mp/dotazy.html

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 22. 8. 2017
Dotaz: Kolem kulturního domu je to katastrofální květinová výzdova, no kdo toto má na starosti to je hrůza, obrubníky doslova hnusné, když to tak musím napsat a to zanedbané torzo jakýchci květin,což se za květiny již ani nazvat nedá. Dříve se o to starala firma daleko lépe jak nyní, je to katastrofa a zrovna před KD, kde chodí hodně lidí, to je vizitka našeho města.Velká kritika.
Odpověď: (7. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, v minulosti zde byl problém s mezerovitostí výsadeb rostlin. Firma, co zajišťuje údržbu zeleně (Purum s.r.o.) průběžně odstraňuje při pletí odumřelé rostliny a bohužel nedosazovala nové náhradní rostliny. Upozornili jsme firmu na to, aby pravidelně doplňovala výsadby rostlin a průběžně kontrolovala a řešila toto území komplexně. Minulý týden proběhla výsadba jak u Kulturního domu, tak i v nádobách na náměstí a záhonu u Vesny.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

Datum: 22. 7. 2017
Dotaz: Dobrý den, jeden z těch Vašich koordinátorů by měl mít na starosti problémy obecné povahy, které ve městě nastávají a lidé je často oznamují. Měl by se pohybovat více v problémových a jiných lokalitách, všechny tyto nedostatky a problémy monitorovat a hlavně je rychle a operativně řešit.Je trapné, když se některým věcěm dá preventivně předejít, než aby občané museli stále na problémy upozorňovat.To by pak tato funkce měla význam a smysl ! V opačném případě je funkce koordinátora nesmyslná.
Odpověď: (7. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
tuto oblast má na starosti komunitní koordinátorka Radka Remarová. Do gesce komunitní koordinátorky mimo jiné spadá setkání s občany i spolupráce s organizacemi napojenými na město. Je zároveň kontaktní osobou pro občany města, například při řešení problémů a požadavků.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

Předmět: ulice Dvorská
Datum: 7. 9. 2017
Dotaz: Uvažovalo se někdy,že by tato ulice sloužila i jako cyklistická stezka,která by pokračovala kolem Starého dvora,kolem sochy Mamlase a pokračovala po polní cestě směr most u Hamrů?.
Odpověď: (7. 9. 2017 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Klímová,
ano, uvažovalo. V trase je však hodně pozemků v majetku soukromých vlastníků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 4. 9. 2017
Dotaz: Dle Stavebního povolení z roku 1983 (stále platného), v bodi 11 je jasně psáno, že příjezdová cesta ke garážím povede kolem bývalého ZZN,komunikační větve k jednotlivým skupinám garáží budou napojeny na tuto příjezdovou komunikaci.Na druhé straně budou zaslepeny umístěnou zábranou a značkou zákaz vjezdu v obou směrech,dále včetně bodu 17.Což se neděje a je to v rozporu se stavebním povolením.Stačí to nastudovat a zrealizovat tak jak to má být.(čili neprůjezdnost, přes obrubníky, které tam byly.
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
určitě nezpochybňuji stavební povolení z r. 1983. Není mi známo, že by Město v této lokalitě provedlo uvedené stavební úpravy. Tuto úpravu pravděpodobně provedli majitelé garáží a je jimi již dlouhodobě využívána. Pokud se majitelé garáží dohodnou, že chtějí prostor znovu zneprůjezdnit, je to možné. Bez dohody dotčených komunální odbor v tomto místě nebude provádět další úpravy.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Workout Farčata
Datum: 29. 8. 2017
Dotaz: Dobrý den, nemá město-sport v plánu rozšířit Farčata o workoutové prvky, příp. další prvky i pro děti?
Na piláku je kráné hřiště, avšak mimo sezonu(prazdniny) je to mimo město a stejně jako zbytek areálu téměř bez využití.
Věřím, že by si i farčata zasloužila i pár prvků pro posílení těla, mezitím co si děti hrají se skromným vybyvením pro ně určeným. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

zatím s workoutovými prvky v areálu Farských humen nepočítáme. Nový WORKPARK je plánu vedle budovaného SKATEPARKU u řeky Sázavy.

S pozdravem
Ing. Irena Škodová
odbor rozvoje a územního plánování

Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Paní Wurzelová, ve vší úctě, jaké máte povědomí o zaváděném systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV)? Co znám odezvu od lidí z obcí, kteří se návrh dívali, tak jsou slušně řečeno naštvaní, co se to za hrůzu chystá. Když lidi kritizovali změny v MHD, tak budou v šoku z VDV. Úmyslně prý kraj VDV zatajuje. My potřebujeme IDS Jižní Moravy, když jezdíme mnozí do Brna, ne nějaký hrozný VDV. A co ten kočkopes, až IDS budou chtít navázat na VDV? Napojení Žďáru na IDS Jižní Moravy nám vedení města slíbilo!
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
máte-li zájem o bližší informace o připravované VDV, můžete se obrátit na krajský úřad, aby Vám poskytl ty nejaktuálnější informace (http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi). Většinou se při jakýchkoliv změnách ozývají lidé s kritikou, protože Ti, kterých se změna nedotkne nebo je nějakým způsobem neomezí, tak nemají důvod se k takovým věcem vyjadřovat a pak se vždy ozve taková skupina lidí, která si chce pouze postěžovat, ... Vítáme každou věcnou a konkrétní připomínku, se kterou můžeme dále pracovat. Jen nekonkrétní nářky nás nikam neposunou. Napojení na IDS Jižní Moravy je záměrem města, příslušné spoje jsou krajské nebo celostátní, není tedy možné bez spolupráce s krajem , tedy i v návaznosti na jím připravovanou VDV, řešit napojení na IDS.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Postřehy
Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den, je zajímavé, jak za nového vedení Vám přibývá nových zaměstnanců, poměrně za solidní peníze, kdy tito lidé takříkajíc bez praxe a zkušeností mají u Vás pěkné peníze a mnohdy finančně předčí penězi i starší Vaše zaměstnance,zejména platovými třídami ?Dříve u Vás byl trend spíše snižovat množství úředníků a referentů a kumulovat funkce, proč je v současnosti trend opačný ? Ocenění a vynikající vysledky jste získali převážně za účasti původního stavu pracovníků. Proč ty změny ?
Odpověď: (6. 9. 2017 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
schvalování organizačního řádu a tedy i struktury a počtu zaměstnanců patří do vyhrazené pravomoci rady města podle § 102 odst.2 zákona o obcích. Z toho je zřejmé, že jde o politické rozhodnutí a nástroj k dosahování politických cílů a volebních programů vítězných koalic.
Všichni zaměstnanci jsou zařazováni podle nejnáročnější vykonávané práce a katalogu prací ve veřejných službách a správě uvedeném v nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Pokud jsem neodpověděl na všechny vaše otázky, tak je to protože odpovědi bohužel neznám.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

Datum: 4. 9. 2017
Dotaz: Na pozemku p. č. 1149, jehož je vlatníkem je Město Žďár n. S., byl vystavěn zapuštěný bazén. Zemina z bazénu byla navezena k sousedním plotům, kde se výška terénu zvýšila asi o 50 cm. Teď je bazén zrušený a zůstala po něm jen veliká díra. Je třeba uvést pozemek do původního stavu tím, že se zemina nahrne zpět do díry, abychom mohli opravit navážkou poničené ploty.
Odpověď: (6. 9. 2017 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Pozemek je přenechán fyzické osobě do užívání s tím, že po skončení smluvního užívání bude pozemek vrácen městu v původním stavu.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Datum: 3. 9. 2017
Dotaz: Vůbec jste se nepoučili!!! Ode dneška jsou nový jízdní řády, ale moc to nevešlo ve známost. A to jsem zkraje června psal, že podceňujete marketing. Informace není ani v denících, Žďárský deník nevyjímaje. Na nádraží máte pro MHD dvě zasklené nástěnky, tam je taky většina informací platných do včerejška. To si neuvědomujete, že takto se to nedá dělat? Marketing MHD je o něčem jiném, než to, co předvádíte za parodii na marketing. Až se budou lidi rozčilovat, že o změnách MHD neví, tak ...
Odpověď: (6. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. S vaším hodnocením si dovolíme nesouhlasit. Informace o úpravách jízdních řádů od 3. 9. je od minulého týdne uvedena na webu města včetně vysvětlení jednotlivých změn u každé linky, zároveň úpravu provozu opakovaně uveřejňujeme na FB profilu města. Na tiskové konferenci, které se mimo jiné účastnil i zástupce redakce Žďárského deníku, byly tyto změny novinářům také představeny. Je však jen na rozhodnuté redakce, jestli a které informace uveřejní. Rozsáhlý článek o MHD ŽĎÁR a přehled změn je uveden například hned na první straně Žďárských novin. Na označnících přímo na zastávkách byly nové jízdní řády, podle informací od dopravce, uvedeny již od pátku 1. září. Na recepci MěÚ jsou k dispozici také upravené jízdní řády na vyžádání i v tištěné podobě. Nástěnky na nádraží, které zmiňujete, jsou ve správě dopravce. Celý proces úpravy jízdních řádů a zapracování změn zabral značné množství času, proto v tomto případě není možné informovat občany například měsíc dopředu, což by byl ideální stav. Mohu Vás ale ujistit, že informace jsme uveřejnili ihned, jak to bylo možné.

S pozdravem
Hana Vykoukalová, oPM

Datum: 5. 9. 2017
Dotaz: Dobrý den,
balíky slámy dobrý nápad, ale zajímalo by mě, kolik nás to bude stát? Polovina balíků je zničena a odvoz, úklid taky něco stojí. Rád bych o přesné vyčíslení nákladů této krátkodobé zábavy. Nebylo by špatné něco v tomto duchu postavit, ale aby to bylo trvalé. Díky
Odpověď: (6. 9. 2017 - oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme moc za pochvalu, podobné reakce převládají. Jedná se o doprovodnou akci ke Slavnostem jeřabin, z jejichž zdrojů byla realizována. Současné náklady jsou za 60 balíků slámy (á 250 Kč). Ještě nemáme vyčíslené náklady za dopravu, ale celkové náklady by neměly přesáhnout 25 tisíc korun.

S pozdravem
Jakub Axman, oPM

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!