Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár 2016

zveřejněno: 22. 6. 2016
Fotografická soutěž

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje od 20. ledna 2016 první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spádových obvodů.

Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a následně bude zveřejněna v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

 

Témata pro rok 2016:

I. Zaostřeno na zimní krajinu

II. Zaostřeno na portrét, autoportrét

III. Zaostřeno na svět dětí

IV. Zaostřeno na krásu v pohybu

V. Zaostřeno na Máj, lásky čas

VI. Zaostřeno na kouzlo černobílé fotografie

VII. Zaostřeno na naše město

VIII. Zaostřeno na příběhy z ulice

IX. Zaostřeno na zvěř přítulnou i divokou

X. Zaostřeno na barevný podzim

XI. Zaostřeno na vás! (volné téma)

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže. 

Zaostřeno na Žďár 2016

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!