Městský kamerový dohlížecí systém

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Městská policie, jakož i Policie ČR, využívají pro řešení místních záležitostí veřejného pořádku, odhalování a předcházení trestné činnosti městský dohlížecí kamerový systém (MKDS). Od roku 2011 je zprovozněno propojení MKDS s Krajským ředitelstvím Policie ČR v Jihlavě a to pomocí optického vedení v majetku Kraje Vysočina. Na KŘP ČR Jihlava bylo v prostoru operačního střediska vybudováno další monitorovací pracoviště. Koncem roku 2012 bylo zprovozněno celkem páté monitorovací pracoviště a to u SKPV (služby kriminální policie a vyšetřování) ve Žďáře nad Sázavou. V současné době je MKDS tvořen 17 kamerovými body (celkem 22 kamer) a mobilním kamerovým souborem.

 

Umístění současných kamerových bodů viz. (situační plánek MKDS):

kamera č. 1

-  ul. Nádražní - pěší zóna, ul. Husova, ul. Tyršova

kamera č. 2 

- prostor náměstí Republiky

kamera č. 3 

- prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí

kamera č. 4 

- ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných parkovišť a prostory před sportovní halou, zimním stadionem

kamera č. 5 

- ul. Libušínská, ul. Kovářova, ul. Dolní, prostory odstavných parkovišť před obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla

kamera č. 6

-  atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení

kamera č. 7

-  veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská, prostory autobusových zastávek

kamera č. 8 

- veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul. Horní, ul. Nerudova

kamera č. 9 

- ul. Chelčického - prostor před budovou ČD, prostor autobusového, nádraží a přilehlých komunikací

kamera č. 10

-  ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého parkoviště a komunikací

kamera č. 11 

-  ul. Nádražní - prostor křižovatky ul. Nádražní, ul. Strojírenská, ul. Smetanova, přilehlého parku a parkoviště před SZŠ

kamera č. 12 

- ul. Veselská – prostor ul. Veselské

kamera č. 13 

- ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť před budovou polikliniky a obch. domem Lidl

kam. bod č. 14

- prostor ul. Bezručova, ul. Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek a blízkého okolí (kamery č. 14, 18, 19) 

kam. bod č. 15 

-  ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a veřejných prostranství „na věžičce“ (kamera č. 15)

kam. bod č. 16 

- ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, ul. Okružní, ul. Komenského a ul. Libická  (kamera č. 16)

kam. bod č. 17 

- prostor náměstí Republiky (kamera č. 17, 20, 21, 22)

 

Mapa zde: https://drive.google.com/open?id=1YHNwXXpXj6gYskKmAY6dCtCqBd8&usp=sharing

 

Plánek rozmístění stávajících kamer MKDS

Plánek rozmístění kamer
(pro zvětšení klikněte)

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!