Zápis z 27. schůze rady města konané dne 5.11.2007

zveřejněno: 5. 11. 2007

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

 

  1. Revokace usnesení RM ze dne 29. 10. 2007
  2. Ukončení činnosti detašovaného pracoviště ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35
    Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35
  3. Rozpočet města na rok 2008

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Ústní zpráva/OP

Revokace usnesení RM ze dne 29. 10. 2007

Rada města částečně revokuje svoje usnesení  ze dne 29.10.2007 č.   350/07/OP s tím, že schvaluje  pronájem nebytových prostor umístěných v domě č.p.161, Dolní ulice č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou a to místnosti č. 518 a místnosti č. 519 v 5. poschodí společnosti REGION REALITY a.s., Šmejkalova 92, Brno s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 1.000,-- Kč/m2/rok. V ostatním zůstává usnesení nezměněno.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Ústní zpráva/ředitel ZŠ ZR, Palachova 2189/35

Ukončení činnosti detašovaného pracoviště ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35

Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků u ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35

Rada města schvaluje ukončení činnosti detašovaného pracoviště Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, umístěného v budově náměstí Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou k 31. 8. 2008.

 

Rada města schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu žáků u základní školy z 1435 žáků na 810 žáků u právnické osoby s názvem Základní škola Žďár nad Sázavou 2189/35, příspěvková organizace.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.339/07/OF

Rozpočet města na rok 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!