Zápis ze 71. schůze rady města konané dne 20.7.2009

zveřejněno: 20. 7. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Marie Košťálová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 71. schůze rady města:

  1. Nájemní smlouva Sallerova výstavba
  2. Žádost o finanční příspěvek
  3. Stanovisko RM k dopisu fa NIMIRU s.r.o.
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.968/09/OP

Nájemní smlouva Sallerova výstavba

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sallerovou výstavbou – Invest I, spol. s r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.967/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu rady města Kryštofovi Málkovi na náklady spojené s účastí na ME v biketrialu v Číně dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.966/09/Taj.

Stanovisko rady města k dopisu firmy NIMIRU spol. s r.o.

Rada města se seznámila s dopisy firmy NIMIRU s.r.o. a neshledává souvislost s jednáním orgánů samosprávy města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka  
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!