Zápis z 81. schůze rady města konané dne 28.12.2009

zveřejněno: 28. 12. 2009

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Marie Košťálová

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 81. schůze rady města:

  1. Pravidla k reformě účetnictví v příspěvkových organizacích od 1.1.2010
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2009/RM

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.1125/09/OF

Pravidla k reformě účetnictví v příspěvkových organizacích od 1.1.2010

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla reformy účetnictví v PO zřízených městem od 1.1.2010“.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1121/09/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2009/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2009/RM.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka  
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!