Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 20.11.2013

zveřejněno: 20. 11. 2013

ZÁPIS

ze 77. schůze rady města konané
dne 20.11.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 77. schůze rady města:

  1. Smlouva o poskytnutí dotace SFŽP – MŠ Haškova
  2. Souhlas s přijetím dotace – Dům kultury
  3. Finanční dar městu Žďár nad Sázavou
  4. Rozpočet města na rok 2014 – 1. čtení

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1085/2013/ORÚP

Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP – MŠ Haškova

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 12121473.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1086/2013/ORÚP

Přijetí dotace – Dům kultury, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na akci „Dům kultury Žďár nad Sázavou, realizace energetických úspor“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1103/2013/ŠKS

Finanční dar městu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru městu Žďár nad Sázavou ve výši 12.000,-Kč na organizaci koncertu „K poctě sv. Mikuláše“ od Ing. Dagmar Zvěřinové,  Žďár nad Sázavou 2.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou 2 a městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1073/2013/OF

Návrh rozpočtu na rok 2014 – I. čtení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu  na rok 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!