Hřiště

Pokud se ve vašem okolí nachází volnočasová plocha, na jejímž zlepšení byste se chtěli finančně nebo osobně podílet, neváhejte prosím kontaktovat Radku Remarovou, která Vám podá bližší informace, sejde se s Vámi přímo na místě, probere možnosti.

Patron
Patron je sponzorem volnočasové plochy. Patronem se může stát fyzická osoba starší 18 let, ale i osoba právnická. Mezi patronem a městem Žďár nad Sázavou bude vždy podepsána darovací smlouva. V místě realizace projektu bude umístěn sponzorský vzkaz („Aktivita XY byla realizována v rámci projektu Aktivně pro Žďár za přispění YZ.“). V případě zájmu bude v místě projektu umožněno umístění reklamy či loga patrona, a to dle individuální domluvy s koordinátorkou projektu Radkou Remarovou.

Garant
Garantem volnočasového prostoru se může stát každá osoba starší 18 let, která pomáhá s dohledem nad dodržováním provozního řádu a dbá na pořádek a funkčnost daného komunitního prvku. Hlásí na městský úřad závady, poškození herních prvků či případně provádí drobné opravy. Materiál na drobné opravy a údržbu garantům poskytne Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou.

Aktivně pro Žďár se ve spolupráci s garanty hřišť pustil do oprav plotů, povrchů, doplnění herních prvků. Děkujeme, že nám pomáháte a máte zájem o své okolí. 

Mapa zde: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z3fgRrVyYk1Q.kZhSlgzrItU8

 

K realizaci v roce 2018

ul. Libušínská
ul. Palachova
ul. Lesní


Realizace 2017


Realizace 2016