Slogan města - ANKETA

V souvislosti s přípravou Strategického plánu města Žďáru nad Sázavou byla pracovními skupinami vytvořena vize města, která vyjadřuje základní představu o jeho budoucím rozvoji. Součástí strategického plánu, resp. vize města, bude také tzv. slogan města (motto), který by měl v několika slovech vystihnout charakter našeho města, vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi důležité, zejména pro posílení marketingu města. Kvalitní a dobře zvolený slogan a s tím spojená značka/logo Žďáru, může v mnoha případech zásadně změnit životní podmínky obyvatel, zajistit příliv nových investorů a podpořit jeho návštěvnost. Úspěšná značka může změnit Žďár nad Sázavou na místo, kde lidé chtějí žít, bavit se a pracovat, což má výrazný ekonomický přínos. Silná identita je také zásadní v silné konkurenci ostatních měst a regionů.

 

Vize města

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a bezpečné, dobrý domov pro spokojený rodinný život. Jsem inspirativním prostředím pro tvůrčí práci. Jsem město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou, kde z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých, aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke svým tradicím. Ležím na křižovatce Santiniho cest, kde geniální architekt nechal vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde chcete žít a kam se chcete vracet. Zkrátka nejlepší místo k životu.“

 

Slogan města - ANKETA

V průběhu zpracování strategického plánu bylo navrhováno mnoho variant znění sloganu města, na základě kterých řídící skupina ve spolupráci s pracovními skupinami vybrala tři varianty, o kterých bude probíhat hlasování občanů.

Jedná se o:

  • Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny
  • Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny
  • Jsem Žďár – Jsem domov

Nyní máte možnost zapojit se do utváření identity Žďáru nad Sázavou, a to prostřednictvím anketního šetření, které probíhá od 5. dubna 2016 do 16. května 2016. Hlasovat můžete prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém naleznete hlasovací lístek a podrobné informace, ale také na internetu, na webových stránkách města ZDE.

Po zpracování výsledků hlasování bude řídící skupinou vybrán finální slogan, o kterém bude veřejnost informována.

Hlasovat může každý občan města pouze jednou. Na základě výsledků hlasování o konečném znění sloganu rozhodne řídící skupina.