Participativní rozpočet

  2018        2017        2016

OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Město Žďár nad Sázavou připravuje realizaci projektu participativního rozpočtu.

Na svém zasedání 25. 2. 2019 rady města a 14. 3. 2019 zastupitelstvo města projednalo začlenění položky participativní rozpočtu do položky města Žďáru nad Sázavou pro rok 2020.
Pro rok 2019 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun.

 


Časový harmonogram 2019  

 

K 30. 6. 2019 jsme obdrželi 3 návrhy od občanů Žďáru nad Sázavou. Odborným zhodnocením do hlasování prošly 2 návrhy. Dne 5. 9. 2019 byly návrhy představeny na veřejném setkání v knihovně Matěje Josefa Sychry.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

V období od 1. 10. do 20. 10. 2019 proběhlo veřejné hlasování participativního rozpočtu pro rok 2019. 

Celkem bylo platných hlasovacích lístků:  213 
elektronická podoba:                  155 z toho 144 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:             85 z toho   69 platných hlasovacích lístků

Občané vybrali návrh č.3, který bude město v roce 2020/21 realizovat.

 

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2019

pořadí

návrh č.

návrh

celkem

1.

3

 Psí park

111

2.

1

 Úprava veřejného prostoru na ul. Květná

102

 

 

 

2019

NÁVRH OBČANŮ K REALIZACI:

 

Návrh č. 3 - Psí park

Aktuální stav:
- probíhá administrativní proces - příprava realizace

 

NÁVRH, KTERÝ NEBUDE REALIZOVÁN:
Návrh č. 1 - Úprava veřejného prostoru na ul. Květná

 

NÁVRH, KTERÝ NEPOSTOUPIL DO HLASOVÁNÍ:
Návrh č. 2 - Vítejte ve Žďáře (uvítací cedule pro všechny návštěvníky přijíždějící do našeho města po hlavních komunikačních trasách)
Zdůvodnění:  realizace v současné době není možná, jelikož město se snaží omezit vizuální smog, tento návrh není celkovým koncepčním řešením.

  


CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

ZAUJALO VÁS TO?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka, komunitní koordinátor
tel.: +420 566 688 396
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz
MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
2. patro, kancelář č. 63 

 Soubory ke stažení: