Participativní rozpočet

2020        2019        2018        2017        2016

 

NOVÁ PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Od letošního roku je navrhnout projekt participativního rozpočtu jednodušší. Stačí poslat své náměty a nápady, jak zlepšit naše město.
Vybrané podněty město zpracuje do podoby jednoduchého projektu. Následně proběhne veřejná prezentace a nakonec obyvatelé města rozhodnou, který z projektů bude realizován.
Své nápady a podněty mohou obyvatelé města zasílat do 30. září 2021.


Všechny potřebné dokumenty naleznete ZDE.


Nová pravidla schválila rada města 15. března 2021.


 

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

ZAUJALO VÁS TO?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje referentku komunálních služeb Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka,referentka komunálních služeb

tel.: +420 566 688 184
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz

MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
4. patro, kancelář č. 112

Soubory ke stažení: