Participativní rozpočet

2020        2019        2018        2017        2016

 

NOVÁ PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Od letošního roku je navrhnout projekt participativního rozpočtu jednodušší. Stačí poslat své náměty a nápady, jak zlepšit naše město.
Vybrané podněty město zpracuje do podoby jednoduchého projektu. Následně proběhne veřejná prezentace a nakonec obyvatelé města rozhodnou, který z projektů bude realizován.

Všechny potřebné dokumenty naleznete ZDE.


Nová pravidla schválila rada města 15. března 2021.


Své nápady a podněty posílali obyvatelé města do 30. září 2021. Obdrželi jsme 6 návrhů.
Bylo provedeno formální a prvotní posouzení, soulad se strategickými a koncepčními dokumenty města. K dalšímu zpracování postoupily 2 návrhy: Využití vody ze Staviště a Pumptrack. 20. ledna 2022 proběhlo v knihovně KMJS Žďár nad Sázavou představení návrhů.

 

V období od 7. 02. do 28. 02. 2022 proběhlo veřejné hlasování participativního rozpočtu 2021.

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2021

pořadí

návrh č.

návrh

celkem

1.

2

 Využití vody ze Staviště

180

2.

4

 Pumptrack

136


Celkem hlasovacích lístků:  351  z toho platných: 316

elektronická podoba:        318     z toho platných hlasovacích lístků: 284
papírové hlasovací lístky:   33     z toho platných hlasovacích lístků:   32

 

 

 

2021

NÁVRHY OBČANŮ:

 

Návrh - Využití vody ze Staviště

Návrh - Pumptrack

 


CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

ZAUJALO VÁS TO?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje referentku komunálních služeb Radku Remarovou.

Přehled návrhů, hlasování

 

KONTAKT

Remarová Radka,referentka komunálních služeb

tel.: +420 566 688 184
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz

MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
4. patro, kancelář č. 112

Soubory ke stažení: