Participativní rozpočet

2017           2016

OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Město Žďár nad Sázavou realizuje projekt participativního rozpočtu již třetím rokem. Pro rok 2018 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun. Na březnovém zasedání zastupitelé rozhodli o začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďáru nad Sázavou i pro rok 2019 do výše maximálně 600 tisíc Kč. 


V měsíci říjnu proběhlo veřejné hlasování participativního rozpočtu pro rok 2018. Občané vybrali dva projekty, které bude město v roce 2019 realizovat:

návrh č. 2 - Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků 
návrh č. 6 - Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní

Celkem bylo platných hlasovacích lístků:  841 
elektronická podoba:                  542 z toho 512 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:           339 z toho 329 platných hlasovacích lístků

Že zájem občanů evidentně roste nám ukazuje následující statistika:
Rok 2016             6 projektů          423 platných hlasů
Rok 2017             9 projektů          490 platných hlasů
Rok 2018             6 projektů          841 platných hlasů

V roce 2017 byl díky tomuto projektu upraven Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru, terén na Farčatech a vodní pítko u Relaxačního centra.
V roce 2018 vnitroblok na ulici Palachova a Obnova dětského hřiště na ulici Dolní.
A i když daný projekt nebude realizován z participativního rozpočtu, je to pro nás inspirace, co by občané rádi ve svém okolí změnili k lepšímu, tak jako v případě hřiště na ul. K přehradě (v roce 2017, jako návrh č. 7) které se dočká nového povrchu a oplocení.

 

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2018

pořadí

návrh č.

návrh

celkem
po sečtení
všech kladných a
záporných hlasů

1.

2

Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků

589

2.

6

Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní ulici

276

3.

4

Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova

245

4.

5

Minipark nejen pro mladé

112

5.

3

Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

85

6.

1

Generální úprava parkové části v ulici Palachova

24

 

 

2018 

NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI:

 

Návrh č. 2 - Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků     Úprava veřejného prostoru na ulici Bří Čapků
stav před realizací

Návrh č. 6 - Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní ulici Rekonstrukce sportovního hřiště na ulici Polní
stav před realizací

 

  

OSTATNÍ NÁVRHY, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY

Návrh č. 4 - Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova

Návrh č. 5 - Minipark nejen pro mladé

Návrh č. 3 - Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

Návrh č. 1 - Generální úprava parkové části v ulici Palachova 

 

Časový harmonogram 2018 


CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

ZAUJALO VÁS TO?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka, komunitní koordinátor
tel.: +420 566 688 396
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz
MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
2. patro, kancelář č. 59 

 Soubory ke stažení: