Participativní rozpočet

2017           2016


OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Pro rok 2018 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun.

Na březnovém zasedání zastupitelé rozhodli o začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďáru nad Sázavou i pro rok 2019 do výše maximálně 600 tisíc Kč. 

 

Časový harmonogram 2018 

 

 

2018 

NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI:


Návrh č. 1 - Generální úprava parkové části v ulici Palachova

Návrh č. 2 - Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků

Návrh č. 3 - Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

Návrh č. 4 - Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova

Návrh č. 5 - Minipark nejen pro mladé

Návrh č. 6 - Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní

 

Od 1. do 26. října 2018 bude probíhat hlasování. Svůj hlas můžete udělit těm návrhům, které chcete ve Žďáře nad Sázavou realizovat. Hlasovat můžete pohodlně z domova přes internet, ale i osobně v informační kanceláři Městského úřadu Žďár nad Sázavou, v budově polikliniky, knihovny a Relaxačního centra.

 

 


CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

ZAUJALO VÁS TO?

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka, komunitní koordinátor
tel.: +420 566 688 396
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz
MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
2. patro, kancelář č. 59 

 Soubory ke stažení: