Participativní rozpočet 2017

K 30. 6. 2017 jsme obdrželi 11 návrhů do Participativního rozpočtu. Během července a srpna proběhla odborná zhodnocení, setkání navrhovatelů s odborníky. 9 návrhů postoupilo do hlasování. Následně navrhovatelé zpracovali prezentace, které byly veřejnosti představeny 5. 9. 2017 v zasedací místnosti Zastupitelstva města.

V měsíci říjnu 2017 proběhlo hlasování, kterého se mohli zúčastnit občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý hlasující mohl udělit dva kladné a jeden negativní hlas.

Celkem hlasovalo: 511 občanů

- elektronická podoba:  290 platných hlasovacích lístků
- papírové hlasovací lístky: 212 platných hlasovacích lístků

Realizovány v roce 2018 budou první 2 návrhy.

 

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2017

pořadí

návrh č.

návrh

celkem

1.

2

Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

218

2.

4

Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

155

3.

8

Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

67

4.

1

Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

66

5. - 6.

7

Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

64

10

Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech

64

7

5

Výstavba chodníku u Domu kultury

50

8

11

Workoutové hřiště

47

9

6

Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

14


Aktivita a zájem občanů je dalším impulsem pro pokračování v Participativním rozpočtu i příští rok. Hlavním cílem pro příští rok bude dostat Participativní rozpočet do povědomí širší veřejnosti tak, aby se do něj zapojilo ještě více lidí.

 

  NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI: 

Návrh č. 2         Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

Aktuální stav:
- zrealizováno

Provedené úpravy:
- úprava povrchu, odstranění asfaltové plochy uprostřed dvora
- oprava, doplnění mobiliáře
- odstranění pískoviště

 

Návrh č. 4          Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23 

Aktuální stav:
- probíhá realizace
- výsadba zeleně, doplnění mobiliáře je naplánováno do konce listopadu

Plánované úpravy:
- oprava pískoviště
- umístění mobiliáře
- odstranění betonového povrchu
- úprava povrchu
- odstranění klepače na prádlo     

 


OSTATNÍ NÁVRHY, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY

Návrh č. 8          Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

Návrh č. 1          Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

Návrh č. 7          Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

Návrh č. 10        Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“

Návrh č. 5          Výstavba chodníku u Domu kultury

Návrh č. 11         Workoutové hřiště

Návrh č. 6          Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

 


NÁVRHY, KTERÉ NEPOSTOUPILY DO HLASOVÁNÍ

Návrh č. 3     Studánka v úvozu
Zdůvodnění: Okolí studánky je zahrnuto již ve vypracované projektové dokumentaci, která řeší celou tuto oblast.
Návrh: Objekt je nutné upravit tak, aby sloužil svému účelu, tj. zdroj pramenité pitné vody. Vhodnou terénní úpravou je nutné zamezit přístupu veřejnosti do prostoru bezprostředně nad zdrojem vody. Současná úprava k tomu přímo vybízí a dochází ke znečišťování zdroje vody i přilehlého okolí. Rovněž je nutné umístění odpadkového koše v blízkosti studánky, která se nachází zhruba uprostřed úvozové cesty, která je hojně využívána obyvateli města. Součástí úpravy by měl být rovněž prostor pro odběr vody a úprava odtokové strouhy úvozem. Je nutné obnovit provádění rozborů vody ve studánce, aby občan věděl, jaký je její aktuální stav.

Návrh č. 9     Úprava hřiště v prostoru Věžička
Zdůvodnění: Vzhledem k velikosti plochy je nutné řešit komplexně studií a projektovou dokumentací, což z časových a finančních možností Participativního rozpočtu je nerealizovatelné.
Návrh: Výměna povrchu plochy, osazení dvěma brankami a košem pro basketbal, umístění laviček se stříškou, oplocení k zabránění případného poškození okolního majetku při míčových hrách.

 

Časový harmonogram 2017