Participativní rozpočet 2018

V měsíci říjnu 2018 proběhlo veřejné hlasování participativního rozpočtu pro rok 2018. 

Celkem bylo platných hlasovacích lístků:  841 
elektronická podoba:                  542 z toho 512 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:           339 z toho 329 platných hlasovacích lístků

Občané vybrali dva projekty, které bude město v roce 2019 realizovat:
návrh č. 2 - Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků 
návrh č. 6 - Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní

Že zájem občanů evidentně roste nám ukazuje následující statistika:
Rok 2016             6 projektů          423 platných hlasů
Rok 2017             9 projektů          490 platných hlasů
Rok 2018             6 projektů          841 platných hlasů

V roce 2017 byl díky tomuto projektu upraven Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru, terén na Farčatech a vodní pítko u Relaxačního centra.
V roce 2018 vnitroblok na ulici Palachova a Obnova dětského hřiště na ulici Dolní.
A i když daný projekt nebude realizován z participativního rozpočtu, je to pro nás inspirace, co by občané rádi ve svém okolí změnili k lepšímu, tak jako v případě hřiště na ul. K přehradě (v roce 2017, jako návrh č. 7) které se dočká nového povrchu a oplocení.

 

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2018

pořadí

návrh č.

návrh

celkem
po sečtení 
všech kladných a 
záporných hlasů

1.

2

Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků

589

2.

6

Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní ulici

276

3.

4

Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova

245

4.

5

Minipark nejen pro mladé

112

5.

3

Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

85

6.

1

Generální úprava parkové části v ulici Palachova

24

 

 

2018 

NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI:

 

Návrh č. 2 - Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků   

Aktuální stav:
- zrealizováno

Provedené úpravy:
- úprava povrchu
- oprava přístupových cestiček
- odstranění starých, nevyhovujících herních prvků
- instalace nových herních prvků
- doplnění mobiliáře

Úprava veřejného prostoru na ulici Bří Čapků
   
stav před realizací 

Úprava veřejného prostoru na ulici Bří Čapků

  stav po realizaci 

 

 

Návrh č. 6 - Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní ulici

Aktuální stav:
- probíhá příprava realizace

Rekonstrukce sportovního hřiště na ulici Polní
    
stav před realizací

 

  

OSTATNÍ NÁVRHY, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY

Návrh č. 4 - Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova

Návrh č. 5 - Minipark nejen pro mladé

Návrh č. 3 - Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

Návrh č. 1 - Generální úprava parkové části v ulici Palachova 

 

Časový harmonogram 2018