Participativní rozpočet 2019

Pro rok 2019 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun.

K 30. 6. 2019 jsme obdrželi 3 návrhy od občanů Žďáru nad Sázavou. Odborným zhodnocením do hlasování prošly 2 návrhy. Dne 5. 9. 2019 byly návrhy představeny na veřejném setkání v knihovně Matěje Josefa Sychry.

V období od 1. 10. do 20. 10. 2019 proběhlo veřejné hlasování participativního rozpočtu pro rok 2019. 

Celkem bylo platných hlasovacích lístků:  213 
elektronická podoba:                  155 z toho 144 platných hlasovacích lístků
papírové hlasovací lístky:             85 z toho   69 platných hlasovacích lístků

Občané vybrali návrh č.3, který bude město v roce 2020/21 realizovat.

 

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2019

pořadí

návrh č.

návrh

celkem

1.

3

 Psí park

111

2.

1

 Úprava veřejného prostoru na ul. Květná

102

 

 

 

2019

NÁVRH OBČANŮ K REALIZACI:

 

Návrh č. 3 - Psí park

Aktuální stav:
- probíhá administrativní proces - příprava realizace

 

NÁVRH, KTERÝ NEBUDE REALIZOVÁN:
Návrh č. 1 - Úprava veřejného prostoru na ul. Květná

 

NÁVRH, KTERÝ NEPOSTOUPIL DO HLASOVÁNÍ:
Návrh č. 2 - Vítejte ve Žďáře (uvítací cedule pro všechny návštěvníky přijíždějící do našeho města po hlavních komunikačních trasách)
Zdůvodnění:  realizace v současné době není možná, jelikož město se snaží omezit vizuální smog, tento návrh není celkovým koncepčním řešením.

 

Časový harmonogram 2019

Pravidla pro participativní rozpočet