Zapoj se

V místní části Veselíčko dne 2. 12. 2018 proběhlo Vánoční dobročinné tvoření. Výrobky budou věnovány na dobročinný vánoční jarmark na 5. ZŠ, jehož výtěžek pak některému z dětských domovů na Vysočině, ZOO Jihlava.

Pozvánka

   Vánoční dobročinné tvoření                  Vánoční dobročinné tvoření


Místní část Stržanov, se za podpory Aktivně pro Žďár, dne 17. 11. 2018 zapojila do charitativní akce pro onkologicky nemocné děti.

Pozvánka

Charitativní akce - Stržanov          Charitativní akce - Stržanov          Charitativní akce - StržanovJunioři seniorůmDo práce na kole

Do práce na kole 2018 je za námi.
Děkujeme všem za účast v hlavní květnové i zkrácené zářijové výzvě, přejeme vám krásný zbytek roku a těšíme se v květnu 2019 při dalším ročníku Do práce na kole!

Tisková zpráva     Zdravý kraj  
Kampaň byla podpořena ze Zásad MA21 a Zdraví 2020.

 Na kole dětem Žďárskými vrchy