Junioři seniorům

Vážení pedagogové,

rádi bychom našim starším spoluobčanům zpříjemnili chvíle trávené v domě klidného stáří, pečovatelském domě. Četli si s nimi, zahráli stolní hru, karty nebo společně cokoliv vyrobili (teď připravujeme ve spolupráci s paní Vlaďkou Zemanovou a Hanou Kramárovou – Barevný svět z papíru, kde budeme společně se seniory tvořit papírové dekorace pro dětská nemocniční oddělení, domov pro seniory).

Mnohdy jsou sami, opuštění a vděční za každou návštěvu, pozornost.