Zvonkohra Staré radnice na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou

Zvonkohra na fasádě Staré radnice na náměstí Republiky je darem ŽĎAS, a.s.. Zvony zvonkohry byly odlity ve žďárských strojírnách a slévárnách, a to u příležitosti 60. výročí jejich založení. Podle získaných vzorů byla navržena výroba elektricky ovládané zvonkohry. Technologie metalurgického závodu propočítala technické parametry pro výrobu devíti kusů zvonů. Nejprve byly vyrobeny polystyrenové modely a ty zaformovány do samotuhnoucí formovací směsi složené z chromitového písku a pryskyřice, s použitím středně legovaného materiálu G14CrMo55, odolávajícího korozi. Teplota lití zvonů dosáhla 1590°C. Odlité zvony byly tepelně zpracovány a obrobeny. Poté přišla nesložitější fáze. Vzory, podle kterých byla velikost zvonů navržena, jsou odlévány z klasické zvonoviny umožňující odlití žebra o tloušťce cca 5 mm. Technologie odlévání oceli ve ŽĎASu však vyžadovala zesílení stěny zvonu a tím také změnu zvukové charakteristiky.     

Na provozu hrubovny ŽĎAS, a.s. proto po několik dnů probíhalo ladění zvonů na příslušné kmitočty odpovídající rozsahu malé nony. Zvony získaly velice příjemný a melodický zvuk v hudebním rozsahu H2 – C4. Celková váha zvonů s elektromagnetickými kladívky je cca 210 kg. Jména zvonů byla vybrána na základě historického vztahu k areálu bývalého žďárského kláštera nebo byla odvozena od jmen osob, které se na přípravě a výrobě zvonkohry podílely: Jan Nepomuk, Vladimír, Miroslav, Jaromír, Constantin, Arnošt, Stanislav, Jaroslav, Marie.
Po konzultacích s odborníky z elektroprojekce ŽĎAS, a.s. bylo odsouhlaseno řešení dodávky elektrického ovládání zvonkohry od specializované externí firmy. Ta navrhla vybavení jednotlivých zvonů elektromagnetickými kladívky, na kterých jsou ze záznamu přenášeny spouštěcí impulsy. Nejzajímavější variantou však je přímé ovládání zvonkohry hudební klávesnicí. Jediným omezením počtu melodií, které lze na zvonkohru zahrát je 9 celých tónů (zvonů) zvonkohry. Ovládání zvonkohry neumožňuje náhodný výběr přehrávaných melodií.
Šestnáct melodií lidových a církevních písní je nastaveno tak, aby hrály každoročně od 7. ledna do Zeleného čtvrtku do 16 h. Poté zvonkohra utichne – její zvony společně s kostelními zvony „odletí do Říma“ - a zvonkohra se opět rozezní o Velikonoční neděli.
Od Velikonoční neděle až do 23. prosince zvonkohra hraje stejné melodie lidových a církevních písní jako před Velikonocemi, ale v jiném pořadí.
V období Vánoc, tedy od 24. prosince do 6. ledna hraje zvonkohra šestnáct melodií koled.

Denně od 7. ledna do Zeleného čtvrtku do 16 h, hraje zvonkohra melodie v tomto pořadí:

  6:59:00   Bratře Kubo
  7:59:00   Jede jede poštovský panáček
  8:59:00   A já sám vždycky sám
  9:59:00   V rychtárovej studni
10:59:00   Co sedláci, co děláte
11:59:00   Mariánská poutní Smetana
12:59:00   Lurdská
13:59:00   Óda na radost
14:59:00   Bože cos ráčil
15:59:00   Česká písnička
16:59:00   Znám já jeden krásný zámek
17:59:00   Matičko Kristova
18:59:00   Pod naším okýnkem
19:59:00   Na tom pražským mostě
20:59:00   Od Tábora až k nám
21:59:00   Proč se ty hájové zelenají

 

Denně od Velikonoční neděle do 23. prosince, hraje zvonkohra melodie v tomto pořadí:

  6:59:00   V Zarazicách krajní dům
  7:59:00   Adámku náš
  8:59:00   Jede, jede poštovský panáček
  9:59:00   A já sám vždycky sám
10:59:00   Zvonky 2022
11:59:00   Široký hluboký
12:59:00   Znám já jeden krásný zámek
13:59:00   Chajda malá
14:59:00   Óda na radost
15:59:00   Okolo Frýdku
16:59:00   A já pořád kdo to je
17:59:00   Včera neděle byla
18:59:00   Na tom pražským mostě
19:59:00   Pod naším okýnkem
20:59:00   Vínečko bílé
21:59:00   Ukolébavka

 

Denně od 24. prosince do 6. ledna, hraje zvonkohra melodie koled v tomto pořadí:

  6:59:00   Svatou dobu již tu máme
  7:59:00   Ejhle chasa naše
  8:59:00   Slyšte, slyšte pastuškové
  9:59:00   Pásli ovce Valaši
10:59:00   Veselé vánoční hody
11:59:00   Rolničky
12:59:00   Štěstí zdraví
13:59:00   K Ježíškovi do Betléma
14:59:00   Počuvajtě bratia
15:59:00   Pochválen buď Ježíš Kristus
16:59:00   Dej Bůh štěstí
17:59:00   Štědrej večer nastal
18:59:00   Jak jsi krásné neviňátko
19:59:00   Já bych rád k Betlému
20:59:00   Při Vánocích dlouhé noci
21:59:00   Den přeslavný