Muzeum nové generace

Muzeum nové generace jehož posláním je předávat bohatý příběh daného místa formou netradiční expozice, připravené mezinárodním týmem sestaveným z profesionálů mnoha různých oblastí: historie, architektury, výtvarného umění, hudby i audio-vizuální produkce. Zažijete zde například mimořádnou projekci videa. Prostřednictvím svého sluchu i zraku nahlédnete do života v cisterciáckém klášteře, historie barokní kultury a architektury, včetně jejího vývoje až do současnosti.

Webové stránky Muzea nové generace: www.zamekzdar.cz