Místní akční plán vzdělávání IV ORP Žďár nad Sázavou

 

Aktuality   Kalendář akcí 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Řídící výbor   Kontakt

MAP-IV

Místní akční plán vzdělávání IV ORP Žďár nad Sázavou

 Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/23_017/0008306
 Celkové způsobilé náklady projektu:   7 451 334,80 Kč
 Dotace (95 %):   7 078 768,06 Kč
 Vlastní podíl města (5 %):      372 566,74 Kč
 Doba realizace projektu:   01.12.2023 - 31.12.2025
 Kontaktní osoba:   Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
  mobil: 777 760 907
  email: radka.hudeckova@zdarns.cz
 Facebook: MAP ORP Žďár nad Sázavou

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání IV ORP Žďár nad Sázavou (dále jen MAP IV) navazuje na předchozí projekty MAP I, MAP II a MAP III, které na území ORP Žďár nad Sázavou probíhaly v letech 2016-2023.

Hlavním cílem projektu je podporovat společné plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Žďár nad Sázavou. Projekt se zaměří na prohlubování již navázané spolupráce zřizovatelů, škol, zaměstnavatelů a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. V rámci projektu budou také podporovány a realizovány implementační aktivity naplánované v MAP III (v Akčních plánech 2024 a 2025).

Dílčí cíle MAP IV:

  1. Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3
  2. Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Žďár nad Sázavou v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA Aktivita 4 – Implementace akčních plánů, a to za aktivní spolupráce se členy řídícího výboru a pracovních skupin.
  3. Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.

Důležitými výstupy projektu MAP IV budou:

  • Finální dokument MAP
  • Akční plány na roky 2026, 2027, 2028
  • Strategický rámec (SR) MAP do roku 2028.