Generel dopravy

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 

Aktuality

Cestovní deník pro Generel dopravy otevřen!

Od pondělí 5. října se můžete zapojit do mapování cest obyvatel a návštěvníků Žďáru i přímo Vy! Tisícovka nasbíraných odpovědí pomůže vytvořit matematický dopravní model města, který poslouží k přípravě investic do cyklostezek, nových uličních propojení, autobusových zastávek i silničního obchvatu města. Do průzkumu se můžete zapojit na tomto odkazu. Velice děkujeme za Vaši účast!

Pokud je Vám cokoliv nejasného, prosím kontaktujte telefonickou podporu průzkumu na čísle +420 724 721 551 v pracovních dnech od 8 do 16 hodin nebo prostudujte odpovědi na některé z často kladených dotazů. Děkujeme.

Proč takový průzkum vůbec probíhá?

Město si nechává zpracovat Generel dopravy, aby pomohl řešit větší i menší problémy v pohybu za prací, do škol nebo ve volném čase. Důležitým nástrojem Generelu je matematický model dopravních vztahů města i jeho okolí, který je založen na řadě dopravních průzkumů a jedním z těch významných je právě tento cestovní deník.

Proč zrovna moje cesty jsou důležité?

Možná Vám přijde, že Vaše cesty nejsou ničím zajímavé. Když ale zapojíme do průzkumu celou tisícovku respondentů různého věku, bydliště a ekonomického zařazení, získáme unikátní znalosti o způsobu, jakým cestují obyvatelé i návštěvníci po městě. Protože půjde o statisticky ověřený výběrový soubor, budou výsledky průzkumu přenositelné na celou populaci.

Mohu se do průzkumu zapojit, když nebydlím přímo ve Žďáru?

Průzkum mapuje cesty nejen obyvatel samotného města Žďár nad Sázavou, ale také obcí v nejbližším okolí (Hamry nad Sázavou, Polnička, Škrdlovice, Světnov, Počítky, Vysoké, Lhotka, Jámy, Vatín, Budeč, Sázava, Nové Veselí, Velká Losenice, Ostrov nad Oslavou). Pokud ale nebydlíte v tomto řešeném území, průzkum pro Vás není určený.

Platí zde věkové omezení?

Průzkum mohou vyplňovat děti od 12 let a dospělí všeho věku.

Mohu vyplnit dotazník za celou rodinu?

Důležité je, aby se průzkumu zúčastnil každý člen rodiny sám za sebe – za čtyřčlennou rodinu tedy můžete do průzkumu přispět čtyřmi dotazníky. Pokud ale například během Vašich cest některé z členů rodiny doprovázíte, tedy cestujete společně, zmíníte to v příslušné části dotazníku.

Jaký si mám pro cestovní deník vybrat den?

Vyberete si pracovní den, na který si dobře vzpomenete a je pro Vás docela typický. Může to být třeba předchozí pracovní den. Důležité je provést v tomto dnu alespoň jednu cestu po městě nebo z/do města.

Musím uvádět v cestovním deníku přesné adresy?

Nemusíte. Při pohybu mimo Žďár nám postačí názvy měst a obcí, ve Žďáru pak poprosíme o uvedení názvu dopravní zóny. Ten najdete v přiložené mapě, v tištěné i online verzi dotazníku. Pokud si však nejste jistí výběrem zóny nebo chcete místo upřesnit, volitelně uveďte i název ulice a číslo popisné. Velmi tím pomůžete při vyhodnocení průzkumu.

Jezdím služebním autem – jak to uvedu v dotazníku?

Pokud máte služební automobil k dispozici podle Vašich potřeb neomezeně, uvedete automobil jako svůj vlastní. V jiných případech pak vyberete možnost zapůjčeného automobilu.

Kolik cest mám v cestovním deníku vyplnit?

Cestovní deník zahrnuje období celého pracovního dne. Začnete tedy ráno a skončíte až večer, i kdybyste se mezitím zastavil(a) doma. Pokud uskutečníte více než 6 cest uvedených v dotazníku, ukončíte svůj výčet před závěrem zvoleného dne.

Mohu kombinovat různé účely cesty?

Uvědomujeme si, že při jedné cestě toho zvládnete více. Účely cest však, prosím, oddělte do samostatných odpovědí. Pokud například na cestě z práce zvládnete ještě nakoupit, uveďte dvě cesty – nejdříve z práce na nákup a poté z nákupu zpět domů.

Mohu kombinovat různé druhy dopravy?

Pokud na své cestě přestupujete nebo část jedete a část jdete pěšky, můžete tuto skutečnost zaznamenat ve formuláři tak, že pro každý druh dopravy napíšete příslušnou dobu jízdy (chůze). Při vyhodnocení pak budeme chápat celkovou délku Vaší cesty jako součet za jednotlivé druhy dopravy.

Jak a kde dotazník odevzdám?

Online dotazník se odešle přímo zpracovateli průzkumu. Papírové dotazníky můžete odevzdat do sběrných boxů, které jsou umístěny na městském úřadě, Poliklinice Žďár, v mateřských i základních školách, Kině Vysočina, Knihovně M. J. Sychry, Relaxačním centru, Active SVČ a v Kauflandu.

Jak bude s dotazníky nakládáno s ohledem na osobní údaje?

Dotazník je anonymní. Údaje k lokalitám lze zadávat pouze na úrovni dopravních zón, které jsou dostatečně veliké na to, aby z nich nešla vystopovat konkrétní adresa, případně taková zóna označuje veřejné místo (například obchodní centrum). Dotazníky nebudou nikde zveřejňovány ve své originální podobě, nicméně poslouží k sestavení agregovaných datových výstupů. Zadavatelem průzkumu je Město Žďár nad Sázavou, které je také výhradním uživatelem získaných dat.