Generel dopravy

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 

Aktuality

Příprava Generelu dopravy je úspěšně zahájena! Na prvních jednáních byla nominována pracovní skupina projektu a představen tým zhotovitele. Nyní sbíráme všechny důležité podklady a připravujeme dopravní průzkumy. Spustili jsme webové stránky projektu společně s Názorovou mapou dopravy, abyste se i Vy mohli zapojit co nejdříve.