Akce pro odborníky

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

Odborníci, kteří se věnují dopravě a obecně mobilitě v širším pohledu, se mohou stát partnery Generelu a projít všemi etapami jeho přípravy.

Mezi odborné partnery řadíme odborníky nebo občanské iniciativy (jednotlivce, spolky, sdružení), jejichž pracovní či zájmové zaměření souvisí alespoň s některým segmentem mobility. Půjde například o zastupitele Města, zástupce státní správy (např. ŘSD či Správy železnic), kraje Vysočina, akademické sféry, odborných organizací (vč. integrovaného záchranného systému), dopravců a poskytovatelů služeb v mobilitě, reprezentanty zapsaných spolků a občanských sdružení angažovaných v dopravě.

Členství v odborné veřejnosti je nominované, na základě oslovení jménem Města. Cílem je získat ke spolupráci nezávislé odborníky, kteří se budou zapojovat do jednotlivých fází přípravy plánu formou konzultací či workshopů a ponesou si s sebou znalost předchozích kroků, kde byli zapojeni.   

První workshop s odborníky je plánován na podzim tohoto roku v návaznosti na vyhodnocení provedených průzkumů a sběru dat. Následovat bude workshop, na kterém se již budou zvažovat možnosti řešení a vznikat vize mobility pro město.