Jak probíhá příprava

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

Harmonogram přípravy Generelu se dělí do tří základních etap:

 

Dopravní průzkumy a sběr dat

ČERVEN - ŘÍJEN 2020

 • Dopravně-sociologický průzkum dopravního chování
 • Průzkumy individuální dopravy a dopravy statické
 • Průzkum intenzit cyklistické dopravy a pěší dopravy
 • Vyhodnocení dat veřejné hromadné dopravy
 • Souhrn podkladů, souvisejících koncepcí a projektů

 

Analýzy a dopravní model

ČERVENEC 2020 - LEDEN 2021

 • Multimodální dopravní model
 • Systém pozemních komunikací, dopravy v klidu, veřejné hromadné dopravy, cyklistiky a chůze
 • Charakteristika poptávky po mobilitě
 • Souhrnná problémová analýza

 

Vize a návrh

LEDEN 2021 - DUBEN 2021

 • Vize mobility pro Žďár nad Sázavou
 • Generel individuální automobilové dopravy a dopravy statické
 • Generel městské hromadné dopravy ve vazbě na ostatní veřejnou hromadnou dopravu
 • Generel cyklistické dopravy
 • Generel pěší dopravy včetně osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

 

Během projektu jsou pořádány workshopy a konzultace s odborníky, stejně jako akce zaměřené na širokou veřejnost. Každá etapa přípravy Generelu tak nabízí možnost promluvit do budoucnosti cestování po městě a jeho okolí.