Kdo je kdo

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

Na přípravě Generelu se podílí dopravní experti ze společnosti Mott MacDonald ve spolupráci s vybranými zástupci města. Práce na projektu probíhá pod vedením projektového manažera, který má zkušenosti z přípravy generelů dopravy a plánů mobility v dalších městech. Aktivním zapojením odborníků z města se Generel odlišuje od jiných projektů dodávaných „na klíč“. Generel dopravy tak bude lépe „šitý na míru“ potřebám města a jeho obyvatel.

 

Organizační struktura Generelu dopravy
(Zdroj: Mott MacDonald)
Organizační struktura Generelu dopravy 

Pracovní skupina

Pracovní skupina zná témata řešená v Generelu do potřebného detailu a je zapojena do všech jeho etap. Představuje projektový tým sestavený ze zástupců města nebo nezávislých odborníků nominovaných městem a je doplněna odborníky z týmu zhotovitele.
V rámci pracovní skupiny se shromažďují analytické podklady, sestavují dokumenty a připravují se aktivity pro odbornou i širokou veřejnost. Pracovní skupina se schází dle potřeby jednou až dvakrát měsíčně. Za město jsou do pracovní skupiny nominováni odborníci z řad městských úředníků, městské samosprávy a externích konzultantů v oblastech dopravy a územního rozvoje města.

 

Jméno

Organizace

Funkce

Ing. Daniel Šesták

Mott MacDonald CZ

projektový manažer

Ing. Ondřej Šanca

Mott MacDonald CZ

dopravní modelář

Ing. Dominika Švárová

Mott MacDonald CZ

dopravní inženýrka

Ing. Michal Bačovský

Městský úřad Žďár n. S.

odborný garant Smart City

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Městský úřad Žďár n. S.

městský architekt

Ing. Miloslav Dvořák

Městský úřad Žďár n. S.

zástupce vedoucí odboru komunálních služeb

Ing. Mgr. Lucie Radilová

Městský úřad Žďár n. S.

městská krajinářka

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Dopravní fakulta Jana Pernera

dopravní expert

Mgr. Martin Kunc

Městská policie

vedoucí městské policie

 

 

Řídicí skupina

Vrcholovým orgánem přípravy Generelu je řídicí skupina. Za město se jí účastní vybraní členové rady města, vedoucí odborů s působností v dopravě a předsedové zastupitelských klubů. Řídicí skupina se schází přibližně jednou za čtvrtletí ke každému milníku v přípravě plánu, aby mohla posoudit průběžné výsledky a rozhodnout o dalším způsobu přípravy plánu.