Zapojení veřejnosti

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

Občané i návštěvníci Žďáru se mohou zapojit do všech fází přípravy Generelu.

Problémy i kladné ohlasy jsou sbírány pomocí webové aplikace Názorová mapa dopravy. Na online sběr podnětů od široké veřejnosti naváže dopravně-sociologický průzkum ve vybraných domácnostech.

V následující fázi to pak bude panelová diskuze k celoměstské vizi mobility, závěrem Generelu pak „klasické“ veřejné projednání.

Aktuální informace o přípravě Generelu můžete sledovat na stránkách www.generel.zdarns.cz.